Postup : 2014/2565(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B7-0191/2014

Predkladané texty :

B7-0191/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 27/02/2014 - 10.8
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0171

NÁVRH UZNESENIA
PDF 140kWORD 71k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0188/2014
19.2.2014
PE529.545v01-00
 
B7-0191/2014

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku


o situácii v Iraku (2014/2565(RSP))


José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Tunne Kelam, Francisco José Millán Mon, György Schöpflin, Bernd Posselt, Krzysztof Lisek, Alf Svensson, Esther de Lange, Roberta Angelilli, Sari Essayah, Alejo Vidal-Quadras, Dubravka Šuica, Elena Băsescu, Davor Ivo Stier v mene poslaneckého klubu PPE

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Iraku (2014/2565(RSP))  
B7‑0191/2014

Európsky parlament,

–       so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Iraku,

–       so zreteľom na Dohodu o partnerstve a spolupráci (DPS) medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Irackou republikou na strane druhej,

–       so zreteľom na vyhlásenie EÚ v Iraku z 10. decembra 2013 pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv,

–       so zreteľom na závery Rady pre zahraničné veci o Iraku, najmä z 10. februára 2014,

–       so zreteľom na vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) Catherine Ashtonovej o Iraku, najmä z 5. februára 2014, zo 16. januára 2014 a z 18. decembra 2013,

–       so zreteľom na vyhlásenie hovorcu PK/VP z 28. decembra 2013 o zabíjaní obyvateľov tábora Hurríja,

–       so zreteľom na vyhlásenie predsedu Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (BR OSN) z 10. januára 2014 o Iraku,

–       so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–       so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach z roku 1966, ktorého signatárom je aj Irak,

–       so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.     keďže BR OSN 10. januára 2014 odsúdila útoky, ktorých sa dopúšťa Islamský štát Iraku a Levantu (ISIL) proti irackému ľudu v snahe destabilizovať krajinu a región, a uznala, že iracké bezpečnostné sily, miestna polícia a kmene v provincii Anbar preukazujú veľkú odvahu v boji s cieľom poraziť ISIL vo svojich mestách;

B.     keďže podľa údajov o obetiach na životoch zverejnených 1. februára 2014 Pomocnou misiou Organizácie Spojených národov v Iraku (UNAMI) bolo pri teroristických činoch a násilnostiach v januári 2014 celkovo zabitých 733 Iračanov a ďalších 1 229 bolo zranených; keďže údaje za január 2014 nezahŕňajú obete na životoch spôsobené pokračujúcimi bojmi v provincii Anbar vzhľadom na problémy s overovaním a so zisťovaním stavu osôb, ktoré boli zabité alebo zranené;

C.     keďže 5. februára 2014 bolo napadnuté iracké ministerstvo zahraničných vecí v Bagdade a keďže 10. februára 2014 bol napadnutý konvoj predsedu snemovne reprezentantov Usámu al-Nudžajfího v meste Mosul v provincii Ninive;

D.     keďže viac ako 63 000 rodín postihnutých bojmi v provincii Anbar bolo k 13. februáru 2014 zaregistrovaných ako vysídlené v rámci krajiny; keďže mnohí utiekli do iných častí krajiny, a to aj do provincií Karbala, Bagdad a Erbil, zatiaľ čo iní sa usilujú nájsť bezpečnosť v odľahlých komunitách v provincii Anbar alebo nie sú schopní pred bojmi uniknúť; keďže ich situácia je aj naďalej neistá, míňajú sa im zásoby potravín a pitnej vody, ich hygienické podmienky sú neuspokojivé a majú len obmedzený prístup k zdravotnej starostlivosti;

E.     keďže osobitný zástupca generálneho tajomníka OSN pre Irak Nikolaj Mladenov 13. februára 2014 uviedol, že OSN od prvých dní v januári 2014 pokračovala v spolupráci s vládou a miestnymi orgánmi s cieľom poskytovať pomoc tým, ktorí sú postihnutí bojmi v provincii Anbar, a vyjadril obavy v súvislosti s rýchlo sa zhoršujúcou situáciou vo Falúdži, kde veľa obyvateľov uviazlo v oblasti bojov; keďže OSN naďalej naliehavo požaduje prístup humanitárnej pomoci do mesta;

F.     keďže Irak aj naďalej čelí vážnym bezpečnostným problémom spôsobeným ozbrojenými skupinami, ktoré propagujú násilie a snažia sa rozdeľovať obyvateľstvo; keďže aj vnútorné politické rozpory a náboženské napätie značne prispeli k zhoršeniu bezpečnostnej situácie v Iraku;

G.     keďže 25. decembra 2013 bolo pri bombových útokoch v kresťanmi obývaných oblastiach Bagdadu najmenej 35 ľudí zabitých a desiatky ďalších osôb boli zranené; keďže kresťanská komunita v Iraku je už mnoho rokov terčom svojvoľných a nezmyselných útokov teroristov; keďže od roku 2003 pravdepodobne aspoň polovica irackých kresťanov opustila krajinu;

H.     keďže 10. októbra 2013 UNAMI so znepokojením konštatovala, že 42 osôb odsúdených na trest smrti bolo popravených 8. a 9. októbra 2013, čo potvrdilo iracké ministerstvo spravodlivosti;

I.      keďže EÚ opätovne potvrdila svoje odhodlanie pomôcť Iraku pri prechode k demokracii a pripomína, že jednota a územná celistvosť Iraku sú základné prvky potrebné na vybudovanie bezpečného a úspešného štátu pre všetkých jeho občanov a pre stabilitu celého regiónu;

J.      keďže Rada pre spoluprácu medzi EÚ a Irackou republikou prvý raz zasadla v Bruseli 20. januára 2014; keďže Rada pre spoluprácu, ktorá zasadá v rámci DPS EÚ – Irak, opätovne potvrdila záväzok oboch strán naďalej posilňovať svoje vzťahy; keďže EÚ bude aj naďalej podporovať spoluprácu vo všetkých oblastiach spoločného záujmu, pričom bude poskytovať cielenú pomoc v spoločne dohodnutých oblastiach;

1.      dôrazne odsudzuje útoky ISIL v provincii Anbar; oceňuje úsilie irackých bezpečnostných síl a irackej miestnej polície, ktorých členovia sú takisto cieľom a obeťami pri útokoch teroristov; podporuje výzvu BR OSN adresovanú irackému ľudu vrátane irackých kmeňov, miestnych vodcov a irackých bezpečnostných síl v provincii Anbar, aby pokračovali vo vzájomnej spolupráci v boji proti násiliu a terorizmu a aby túto spoluprácu rozširovali a posilňovali; zdôrazňuje, že na ISIL sa vzťahuje zbrojné embargo a zmrazenie aktív uložené rezolúciami BR OSN č. 1267 (1999) a 2083 (2012), a vyzdvihuje dôležitosť rýchlej a účinnej realizácie týchto opatrení;

2.      vyjadruje mimoriadne znepokojenie v súvislosti s vývojom v provincii Anbar a veľkým počtom osôb vysídlených v rámci krajiny, ktoré utekali zo zón konfliktu; požaduje prístup humanitárnej pomoci do Falúdže; víta záväzok vlády Iraku chrániť civilné obyvateľstvo vo Falúdži aj inde a poskytovať humanitárnu pomoc; nabáda irackú vládu, aby pokračovala v spolupráci s UNAMI a humanitárnymi organizáciami s cieľom zabezpečovať dodávky humanitárnej pomoci; víta úsilie OSN poskytovať pomoc tým, ktorí sú postihnutí bojmi v provincii Anbar, napriek problémom, ktoré vznikli v dôsledku zhoršujúcej sa bezpečnostnej situácie a prebiehajúcich bojov v provincii; požaduje bezpečný presun civilistov uviaznutých v oblastiach konfliktu a bezpečný návrat osôb vysídlených v rámci krajiny, keď to podmienky dovolia;

3.      dôrazne odsudzuje všetky akty terorizmu vrátane poslednej série bombových útokov a sektárskeho násilia v Iraku; vyjadruje mimoriadne znepokojenie v súvislosti so zhoršujúcou sa bezpečnostnou situáciou v krajine, so zvýšenou teroristickou hrozbou, ktorej Irak čelí, a s výrazným zintenzívnením násilia; berie na vedomie negatívne dôsledky sýrskeho konfliktu na bezpečnosť v Iraku; vyjadruje sústrasť rodinám a priateľom zosnulých a ranených;

4.      je mimoriadne znepokojený v súvislosti s pretrvávajúcimi násilnými činmi, ktoré sa zameriavajú na civilné obyvateľstvo, zraniteľné skupiny a náboženské spoločenstvá vrátane kresťanov; naliehavo vyzýva iracké orgány, aby bojovali proti terorizmu a sektárskemu násiliu, chránili civilné obyvateľstvo pred ďalším násilím, chránili zraniteľné skupiny, chránili náboženské komunity vrátane kresťanov, zlepšovali bezpečnosť a verejný poriadok a robili všetko, čo je v ich silách, aby sa páchatelia, organizátori, financovatelia a sponzori všetkých aktov násilia a terorizmu dostali pred súd; naliehavo vyzýva všetky štáty, aby v súlade so svojimi povinnosťami podľa medzinárodného práva a príslušných rezolúcií BR OSN aktívne spolupracovali s irackými orgánmi v tejto súvislosti; víta podporu v boji proti terorizmu, ktorú EÚ vyjadrila irackým orgánom, a skutočnosť, že EÚ je pripravená spolupracovať s Irakom, pokiaľ ide o komplexnú reakciu na túto globálnu hrozbu, v súlade s ľudskými právami a medzinárodným humanitárnym právom; s potešením berie na vedomie rozhodnutie Rady ministrov Iraku z 21. januára 2014 vypracovať štúdiu o zriadení provincie na Ninivskej planine, ktorá má najpočetnejšiu populáciu kresťanov v Iraku;

5.      naliehavo vyzýva politických a náboženských vodcov v Iraku, aby sa zapojili do dialógu a vystúpili proti sektárstvu a násiliu; vyzýva vládu Iraku, aby posilnila právny štát a prijala rozhodné opatrenia na podporu začlenenia a presadzovanie zmierenia; podporuje úsilie EÚ o pomoc Iraku pri presadzovaní demokracie, ľudských práv, dobrej správy vecí verejných a právneho štátu, a to aj vychádzajúc zo skúseností a výsledkov misie EUJUST LEX-IRAQ, ako aj úsilie UNAMI a osobitného zástupcu generálneho tajomníka OSN o pomoc irackej vláde pri posilňovaní demokratických inštitúcií a procesov, presadzovaní právneho štátu, uľahčovaní regionálneho dialógu, zlepšovaní poskytovania základných služieb a zabezpečovaní ochrany ľudských práv; víta program budovania kapacít, ktorý sa začal 22. januára 2014 a ktorý financuje EÚ a vykonáva Úrad OSN pre servisné zabezpečenie projektov, s cieľom podporovať irackú vysokú komisiu pre ľudské práva pri vykonávaní svojho mandátu na presadzovanie a ochranu ľudských práv v Iraku;

6.      víta podujatie Svetový týždeň medzináboženskej harmónie, ktorý sa konal v Iraku od 1. do 7. februára 2014; podporuje toto výročné podujatie, ktoré presadzuje OSN a ktoré vyzýva všetky štáty, aby uznali význam dialógu medzi rôznymi vierovyznaniami a náboženstvami;

7.      vyjadruje mimoriadne znepokojenie v súvislosti s vysokým počtom popráv v Iraku; vyzýva iracké orgány, aby vyhlásili moratórium na vykonávanie všetkých trestov smrti;

8.      víta schválenie zmien irackého volebného zákona 4. novembra 2013, čím sa otvorila cesta k všeobecným voľbám, ktoré sa majú uskutočniť 30. apríla 2014; zdôrazňuje význam týchto volieb pre pokračovanie demokratickej transformácie Iraku; vyzýva všetky zúčastnené strany, aby zabezpečili, že tieto voľby budú inkluzívne, transparentné, dôveryhodné a že sa budú konať v stanovenom čase; víta žiadosť Iraku o podporu volieb a skutočnosť, že EÚ vyhodnocuje všetky možnosti s cieľom pomôcť Iraku;

9.      víta pokrok dosiahnutý pri vykonávaní DPS vrátane úspešného usporiadania niekoľkých stretnutí na úrovni expertov v októbri a novembri 2013 a prvého zasadnutia Rady pre spoluprácu EÚ – Irak 20. januára 2014;

10.    dôrazne odsudzuje raketový útok na tábor Hurríja 26. decembra 2013, pri ktorom podľa rôznych správ prišlo o život viacero obyvateľov tábora a ďalšie osoby boli zranené; zdôrazňuje, že okolnosti, za ktorých k tejto brutálnej udalosti došlo, treba objasniť; vyzýva iracké orgány, aby zintenzívnili bezpečnostné opatrenia v okolí tábora, aby sa zaručila ochrana jeho obyvateľov pred akýmkoľvek ďalším násilím; naliehavo vyzýva irackú vládu, aby našla páchateľov útoku a aby ich brala na zodpovednosť; konštatuje, že EÚ vyzýva všetky strany, aby uľahčili úsilie vysokého komisára OSN pre utečencov o čo najskoršie premiestnenie všetkých obyvateľov tábora Hurríja na trvalé a bezpečné miesto mimo územia Iraku;

11.    poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov a vláde a parlamentu Irackej republiky.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia