Postopek : 2014/2565(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B7-0191/2014

Predložena besedila :

B7-0191/2014

Razprave :

Glasovanja :

PV 27/02/2014 - 10.8
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2014)0171

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 132kWORD 72k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B7-0188/2014
19.2.2014
PE529.545v01-00
 
B7-0191/2014

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko

v skladu s členom 110(2) Poslovnika


o razmerah v Iraku (2014/2565(RSP))


José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Tunne Kelam, Francisco José Millán Mon, György Schöpflin, Bernd Posselt, Krzysztof Lisek, Alf Svensson, Esther de Lange, Roberta Angelilli, Sari Essayah, Alejo Vidal-Quadras, Dubravka Šuica, Elena Băsescu, Davor Ivo Stier v imenu skupine PPE

Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah v Iraku (2014/2565(RSP))  
B7‑0191/2014

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Iraku,

–       ob upoštevanju sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Irak na drugi strani,

–       ob upoštevanju izjave EU na kraju samem z dne 10. decembra 2013 ob mednarodnem dnevu človekovih pravic,

–       ob upoštevanju sklepov Sveta za zunanjo politiko o Iraku, zlasti z dne 10. februarja 2014,

–       ob upoštevanju izjav podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko Catherine Ashton o Iraku, zlasti z dne 5. februarja 2014, 16. januarja 2014 in 18. decembra 2013,

–       ob upoštevanju izjave tiskovnega predstavnika podpredsednice Komisije/visoke predstavnice z dne 28. decembra 2013 o poboju prebivalcev taborišča „Svoboda“ (Hurija),

–       ob upoštevanju izjave predsednika varnostnega sveta ZN z dne 10. januarja 2014 o Iraku,

–       ob upoštevanju Splošne deklaracije o človekovih pravicah iz leta 1948,

–       ob upoštevanju Mednarodnega pakta o političnih in državljanskih pravicah iz leta 1966, ki ga je podpisal tudi Irak,

–       ob upoštevanju člena 110(2) Poslovnika,

A.     ker je varnostni svet ZN 10. januarja obsodil napade skupine ISIL (Islamska država Irak in Levant) na iraško ljudstvo, s katerimi ta skupina skuša destabilizirati državo in regijo, in pohvalil velik pogum iraških varnostnih sil, lokalne policije in plemen v provinci Anbar v boju, da bi v svojih mestih premagali skupino ISIL;

B.     ker so teroristična in nasilna dejanja po podatkih o smrtnih žrtev, ki jih je 1. februarja 2014 objavila misija ZN za pomoč Iraku (UNAMI), v januarju 2014 terjala skupaj 733 smrtnih žrtev v Iraku, 1 229 pa je bilo ranjenih; ker podatki za januar 2014 ne vključujejo smrtnih žrtev še trajajočih spopadov v provinci Anbar, saj je te podatke težko preveriti in ugotoviti, koliko je ubitih in ranjenih oseb ;

C.     ker je bil 5. februarja 2014 izveden napad na iraško ministrstvo za zunanje zadeve v Bagdadu, 10. februarja 2014 pa napad na konvoj predsednika predstavniškega doma Osamo al Nudžajfija v mestu Mosul v provinci Ninive;

D.     ker je bilo 13. februarja 2014 uradno potrjeno, da je zaradi spopadov v provinci Anbar notranje razseljenih več kot 63 000 družin; ker so mnogi zbežali v druge dele države, med drugim v Karbalo, Bagdad in provinco Erbil, nekateri so si zatočišče poiskali v krajih na obrobju province Anbar, medtem ko drugi ne morejo zbežati pred spopadi; ker so ti ljudje še vedno v negotovih razmerah, saj so zaloge hrane in pitne vode pičle, sanitarnimi pogoji slabi, dostop do zdravstvene oskrbe pa omejen;

E.     ker je posebni predstavnik ZN za Irak Nikolaj Mladenov 13. februarja 2014 dejal, da ZN od začetka januarja nadaljujejo sodelovanje z vlado in lokalnimi skupnostmi, da bi zagotovili pomoč žrtvam spopadov v provinci Anbar, in izrazil zaskrbljenost zaradi vse slabših razmer v Faludži, kjer so mnogi prebivalci obtičali sredi spopadov; ker ZN vedno znova pozivajo, naj se humanitarnim organizacijam omogoči dostop do mesta;

F.     ker se Irak še vedno sooča s precejšnjimi varnostnimi izzivi zaradi oboroženih skupin, ki spodbujajo k nasilju in skušajo vnesti razdor med ljudi; ker so k slabšim varnostnim razmeram v Iraku veliko pripomogle notranja politična razdeljenost in sektaške napetosti;

G.     ker je bilo 25. decembra 2013 v bombnih napadih na krščanskih območjih v Bagdadu ubitih najmanj 35 ljudi, še več pa ranjenih; ker so krščanske skupnosti v Iraku že več let tarča namernih in nesmiselnih terorističnih napadov; ker naj bi od leta 2003 državo zapustilo že najmanj pol Iračanov krščanske veroizpovedi;

H.     ker je misija ZN za pomoč Iraku 10. oktobra 2013 z zaskrbljenostjo ugotovila, da je bilo 8. in 9. oktobra 2013 usmrčenih 42 na smrt obsojenih ljudi, kar je potrdilo iraško pravosodno ministrstvo;

I.      ker se je EU ponovno zavezala, da bo Iraku pomagala pri prehodu v demokracijo, in pri tem opozorila, da sta enotnost in ozemeljska celovitost Iraka poglavitna elementa za izgradnjo varne in uspešne države za vse državljane in za stabilizacijo vse regije;

J.      ker se je 20. januarja 2014 prvič sestal Svet za sodelovanje med EU in Republiko Irak; ker je ta organ, ki se sestaja v okviru sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med EU in Irakom, potrdil, da sta se obe strani zavezali nadaljnji krepitvi njunih odnosov; ker bo EU še naprej nadgrajevala sodelovanje na vse področjih v vzajemnem interesu in bo na skupno dogovorjenih področjih zagotovila namensko pomoč;

1.      odločno obsoja napade skupine ISIL v provinci Anbar; pozdravlja prizadevanja iraških varnostnih sil in lokalne policije, ki so bili prav tako tarča terorističnih napadov in so imeli tudi med svojimi vrstami smrtne žrtve; podpira poziv varnostnega sveta ZN iraškemu ljudstvu, pa tudi iraškim plemenom, lokalnim voditeljem in iraškim varnostnim silam, naj nadaljujejo, razširijo in okrepijo sodelovanje v boju proti nasilju in terorju; poudarja, da za skupino ISIL vejata embargo na orožje in zamrznitev premoženja, ki ju je varnostni svet ZN sprejel z resolucijama št. 1267 (1999) in št. 2083 (2012), ter da je treba ta ukrepa nemudoma in dejansko izvajati;

2.      je zelo zaskrbljen zaradi razvoja dogodkov v provinci Anbar in velikega števila notranje razseljenih ljudi, ki so zbežali s konfliktnih območij; poziva, naj se humanitarnim organizacijam omogoči dostop do Faludže; pozdravlja prizadevanja iraške vlade za zaščito civilnega prebivalstva v Faludži in drugje ter zagotovitev humanitarne pomoči; spodbuja iraško vlado, naj še naprej sodeluje z misijo ZN za pomoč Iraku in humanitarnimi organizacijami, da se omogoči dostava humanitarne pomoči; pozdravlja prizadevanja ZN, da bi žrtvam spopadov v provinci Anbar zagotovili pomoč kljub težavam zaradi vse slabših varnostnih razmer in še trajajočih operacij v tej provinci; poziva, naj se civilistom, ki so obtičali na konfliktnih območjih, omogoči varen umik, notranje razseljenim osebam pa varno vrnitev, če razmere to dopuščajo;

3.      odločno obsoja vsa teroristična dejanja, tudi nedavne bombne napade, in sektaško nasilje v Iraku; je zelo zaskrbljen zaradi vse slabših varnostnih razmer v državi, vse hujše grožnje terorizma, s katero se sooča Irak, ter izrazitega povečanja nasilja; ugotavlja, da konflikt v Siriji negativno vpliva na varnost v Iraku; izraža sožalje družinam in prijateljem ranjenih in umrlih;

4.      je zelo zaskrbljen zaradi nenehnega nasilja, uperjenega proti civilistom, ranljivim skupinam in verskim skupnostim, tudi kristjanom; poziva iraške oblasti, naj se borijo proti terorizmu in sektaškemu nasilju, zaščitijo civiliste pred novim nasiljem, pa tudi, naj zaščitijo ranljive skupine in verske skupnosti, tudi kristjane, in izboljšajo varnost in javni red ter naj naredijo vse, kar je v njihovi moči, da bodo tiste, ki so zakrivili, organizirali, financirali in sponzorirali vsa ta nasilna in teroristična dejanja, privedli pred sodišče; poziva vse države, naj v zvezi s tem v skladu s svojimi obveznostmi v okviru mednarodnega prava in ustreznih resolucij varnostnega sveta ZN dejavno sodelujejo z iraškimi oblastmi; pozdravlja podporo EU iraškim oblastem v boju proti terorizmu in dejstvo, da je EU z njimi pripravljena sodelovati pri pripravi celovitega odziva na to globalno grožnjo, ob upoštevanju človekovih pravic in mednarodnega humanitarnega prava; z zadovoljstvom ugotavlja, da je iraški svet ministrov 21. januarja 2014 sprejel odločitev o pripravi študije o ustanovitvi province na planoti Ninive z največjo krščansko populacijo v Iraku;

5.      poziva politične in verske voditelje v Iraku, naj sodelujejo v dialogu in se izrečejo proti sektaštvu in nasilju; poziva iraško vlado, naj okrepi vladavino prava in z odločnim ukrepanjem spodbudi vključenost in pospeši pot k spravi; podpira prizadevanja EU za pomoč Iraku pri spodbujanju demokracije, človekovih pravic, dobrega upravljanja in vladavine prava, tudi na podlagi izkušenj in dosežkov misije EUJUST LEX-Irak, skupaj s prizadevanji misije ZN za pomoč Iraku in posebnega predstavnika generalnega sekretarja ZN za pomoč iraški vladi pri krepitvi njegovih demokratičnih institucij in procesov, spodbujanju vladavine prava, omogočanju regionalnega dialoga, izboljšanju zagotavljanja osnovnih storitev in zagotavljanju varstva človekovih pravic; pozdravlja program krepitve zmogljivosti, ki se je začel izvajati 22. januarja 2014 in ga financira EU, izvaja pa Urad ZN za projektne skupine, v podporo iraški visoki komisiji za človekove pravice pri izvajanju njene naloge spodbujanja in varstva človekovih pravic v Iraku;

6.      pozdravlja svetovni teden medverske harmonije, ki je potekal od 1. do 7. februarja 2014 v Iraku; podpira ta letni dogodek, ki ga spodbujajo ZN in v okviru katerega se vse države spodbuja k temu, da priznajo pomen dialoga med različnimi verami in religijami;

7.      je zelo zaskrbljen zaradi velikega števila izvršitev smrtne kazni v Iraku; poziva iraške oblasti, naj uvedejo moratorij na izvrševanje vseh smrtnih kazni;

8.      pozdravlja, da so bile 4. novembra 2013 sprejete spremembe iraškega volilnega zakona, kar je utrlo pot splošnim volitvam, ki naj bi bile 30. aprila 2014; poudarja pomen teh volitev za nadaljnji prehod Iraka v demokracijo; poziva vse akterje, naj poskrbijo, da bodo te volitve vključujoče, pregledne in verodostojne ter bodo izvedene pravočasno; pozdravlja iraško prošnjo za podporo pri volitvah in dejstvo, da EU preučuje vse možnosti, kako bi lahko pomagala Iraku;

9.      pozdravlja dosežen napredek pri izvajanju sporazuma o partnerstvu in sodelovanju, med drugim več uspešnih sej na ravni strokovnjakov, ki so bile oktobra in novembra 2013, in prvo sejo Sveta za sodelovanje med EU in Irakom z dne 20. januarja 2014;

10.    odločno obsoja raketni napad na taborišče „Svoboda“ 26. decembra 2013, v katerem je po podatkih različnih virov več prebivalcev tega taborišča izgubilo življenje, nekateri pa so bili ranjeni; poudarja, da je treba pojasniti razmere za ta okrutni incident; poziva iraške oblasti, naj okrepijo varnostne ukrepe v okolici tega taborišča in zaščitijo njegove prebivalce pred nadaljnjim nasiljem; poziva iraško vlado, naj ugotovi, kdo so krivci za ta napad, in poskrbi, da bodo za svoja dejanja odgovarjali; ugotavlja, da EU vse strani poziva, naj visokemu komisarju ZN za begunce pomagajo pri čimprejšnji nastanitvi prebivalcev tega taborišča na trajno in varno območje zunaj Iraka;

11.    naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, vladam in parlamentom držav članic, generalnemu sekretarju ZN, iraški vladi in iraškemu predstavniškemu svetu.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov