Процедура : 2014/2567(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B7-0201/2014

Внесени текстове :

B7-0201/2014

Разисквания :

Гласувания :

PV 27/02/2014 - 10.9
CRE 27/02/2014 - 10.9
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2014)0172

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 130kWORD 57k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0201/2014
24.2.2014
PE529.560v01-00
 
B7-0201/2014

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

внесено съгласно член 110, параграф 2 от Правилника на дейността


относно използването на въоръжени безпилотни летателни апарати  (2014/2567(RSP))


Хосе Игнасио Салафранка Санчес-Нейра, Михаел Галер, Арно Данжан, Туне Келам, Кшищоф Лисек, Елена Бъсеску, Роберта Анджелили, Ан Делво от името на групата PPE

Резолюция на Европейския парламент относно използването на въоръжени безпилотни летателни апарати (2014/2567(RSP))  
B7‑0201/2014

Европейският парламент,

–       като взе предвид докладите относно употребата на въоръжени безпилотни летателни апарати на специалния докладчик на ООН за извънсъдебните екзекуции, екзекуциите по бързата процедура и произволните екзекуции от 28 май 2010 г. и от 13 септември 2013 г. и на специалния докладчик на ООН за насърчаване и защита на правата на човека и основните свободи в рамките на борбата с тероризма от 18 септември 2013 г.,

–       като взе предвид изявлението на генералния секретар на ООН Бан Ки Мун от 13 август 2013 г. относно използването на въоръжени безпилотни летателни апарати,

–       като взе предвид изслушването относно последиците за правата на човека от използването на безпилотни летателни апарати, проведено на 25 април 2013 г. от парламентарната подкомисия по правата на човека съвместно с подкомисията по сигурност и отбрана,

–       като взе предвид своето проучване от 3 май 2013 г. на тема „Последици за правата на човека от използването на безпилотни летателни апарати и безпилотни роботи при военни действия“,

–       като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

А.     като има предвид, че използването на дистанционно управляеми безпилотни летателни системи (наричани по-долу „безпилотни летателни апарати“) за целите на смъртоносни извънтериториални операции се е увеличило значително през последното десетилетие;

Б.     като има предвид, че има сведения за случаи, в които цивилни граждани са били убити или тежко ранени при нападения чрез безпилотни летателни апарати, и че е трудно да се изчисли броят на такива случаи;

В.     като има предвид, че международното право в областта на правата на човека забранява произволните/незаконните убийства, включително в ситуации на въоръжен конфликт;

Г.     като има предвид, че международното хуманитарно право не разрешава целенасочените убийства на лица, които не са бойци, където и да се намират те;

Д.     като има предвид, че ако в условията на военен конфликт има случай на цивилни граждани, убити при нападения от безпилотни летателни апарати, държавите имат задължението да извършат незабавни, независими и безпристрастни проучвания за установяване на фактите и да представят подробно обяснение пред обществеността, както и достъп до обезщетения;

Е.     като има предвид, че седем държави членки (Германия, Гърция, Испания, Италия, Нидерландия, Полша и Франция) са подписали писмо за деклариране на намерение до Европейската агенция по отбрана, в което ѝ възлагат да изготви проучване за съвместно производство на летателни апарати със средна височина и голяма продължителност на полета, които да могат да се използват за нападения срещу военни обекти или за наблюдение на кораби, превозващи мигранти, в Средиземно море, като по този начин е положено началото на проект за изработване на европейски дистанционно управляеми безпилотни летателни системи;

1.      се противопоставя на всякакво незаконно използване на въоръжени безпилотни летателни системи, особено за целите на извънсъдебни целенасочени убийства; призовава държавите членки, Съвета и върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност да се противопоставят на такива практики и да ги забранят;

2.      призовава държавите членки да включат въоръжените безпилотни летателни апарати в съответните международни системи за разоръжаване и контрол над въоръженията;

3.      настоятелно призовава Съвета да приеме обща позиция на ЕС относно използването на въоръжени безпилотни летателни апарати;

4.      застъпва категоричното становище, че решенията за използване на смъртоносна сила, вземани самостоятелно от безпилотни летателни апарати, следва да се обявят за незаконни;

5.      възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Европейската служба за външна дейност, на Съвета, на парламентите на държавите членки и на Комисията.

Правна информация - Политика за поверителност