Prijedlog rezolucije - B7-0201/2014Prijedlog rezolucije
B7-0201/2014

  PRIJEDLOG REZOLUCIJE o upotrebi naoružanih bespilotnih letjelica

  24.2.2014 - (2014/2567(RSP))

  nakon izjave potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku
  u skladu s člankom 110. stavkom 2. Poslovnika

  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler, Arnaud Danjean, Tunne Kelam, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Roberta Angelilli, Anne Delvaux u ime kluba PPE

  Također vidi zajednički prijedlog rezolucije RC-B7-0201/2014

  Postupak : 2014/2567(RSP)
  Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
  Odabrani dokument :  
  B7-0201/2014
  Podneseni tekstovi :
  B7-0201/2014
  Rasprave :
  Doneseni tekstovi :

  B7‑0201/2014

  Rezolucija Europskog parlamenta   o upotrebi naoružanih bespilotnih letjelica

  (2014/2567(RSP))

  Europski parlament,

  –       uzimajući u obzir izvješća o uporabi naoružanih bespilotnih letjelica posebnog izvjestitelja UN-a za izvansudska, masovna ili proizvoljna pogubljenja od 28. svibnja 2010. i 13. rujna 2013. te posebnog izvjestitelja UN-a za promicanje i zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u borbi protiv terorizma od 18. rujna 2013.,

  –       uzimajući u obzir izjavu glavnog tajnika UN-a Ban Ki-moona od 13. kolovoza 2013. o uporabi naoružanih bespilotnih letjelica,

  –       uzimajući u obzir saslušanje od 25. travnja 2013. o utjecaju uporabe bespilotnih letjelica na ljudska prava, koje je organizirao Pododbor za ljudska prava Parlamenta zajedno s njegovim Pododborom za sigurnost i obranu,

  –       uzimajući u obzir svoju studiju od 3. svibnja 2013. naslovljenu „Utjecaj uporabe bespilotnih letjelica i robota bez posade u ratovanju na ljudska pravaˮ,

  –       uzimajući u obzir članak 110. stavak 2. Poslovnika,

  A.     budući da se u proteklom desetljeću znatno povećala uporaba zrakoplovnih sustava na daljinsko upravljanje (u daljnjem tekstu „bespilotne letjelice”) u izvanteritorijalnim ubojitim operacijama;

  B.     budući da su prijavljeni slučajevi ubijenih ili teško ranjenih civila u napadima bespilotnih letjelica; budući da je teško procijeniti broj takvih slučajeva;

  C.     budući da međunarodno pravo o ljudskim pravima zabranjuje proizvoljna/nezakonita pogubljenja, uključujući i u oružanim sukobima;

  D.     budući da se međunarodnim humanitarnim pravom ne dopušta ciljano ubijanje osoba koje nisu borci, bez obzira gdje se nalaze;

  E.     budući da su u oružanom sukobu, u situaciji u kojoj civili stradaju u napadima bespilotnim letjelicama, države obvezne provesti hitnu, neovisnu i nepristranu istragu radi utvrđivanja činjenica te osigurati detaljno objašnjenje javnosti i pristup pravnoj zaštiti;

  F.     budući da je sedam država članica (Francuska, Njemačka, Grčka, Italija, Nizozemska, Poljska i Španjolska) potpisalo pismo namjere upućeno Europskoj obrambenoj agenciji o dodjeli zadaće provođenja studije o zajedničkoj proizvodnji letjelica duge izdržljivosti za srednju nadmorsku visinu, koje se mogu upotrijebiti u napadu na vojne ciljeve ili u nadzoru brodova s migrantima u Sredozemnom moru, čime je započeo rad na europskom zrakoplovnom sustavu na daljinsko upravljanje;

  1.      protivi se nezakonitoj uporabi naoružanih bespilotnih letjelica, osobito u slučaju izvansudskih ciljanih pogubljenja; poziva države članice, Vijeće i Visoku predstavnicu za vanjske poslove i sigurnosnu politiku da se usprotive takvim postupcima i zabrane ih;

  2.      poziva države članice da uvrste naoružane bespilotne letjelice u odgovarajuće međunarodne sustave razoružanja i kontrole oružja;

  3.      poziva Vijeće da usvoji zajedničko stajalište EU-a o uporabi naoružanih bespilotnih letjelica;

  4.      čvrsto smatra da bi samostalne odluke o uporabi bespilotnih letjelica u svrhu ubijanja trebale postati nezakonite;

  5.      nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi potpredsjednici Komisije/visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, Europskoj službi za vanjsko djelovanje, Vijeću, parlamentima država članica i Komisiji.