Propunere de rezoluţie - B7-0201/2014Propunere de rezoluţie
B7-0201/2014

  PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la utilizarea vehiculelor aeriene nepilotate („drone”) înarmate

  24.2.2014 - (2014/2567(RSP))

  depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate
  în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler, Arnaud Danjean, Tunne Kelam, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Roberta Angelilli, Anne Delvaux în numele Grupului PPE

  Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B7-0201/2014

  Procedură : 2014/2567(RSP)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  B7-0201/2014
  Texte depuse :
  B7-0201/2014
  Dezbateri :
  Texte adoptate :

  B7‑0201/2014

  Rezoluția Parlamentului European referitoare la utilizarea vehiculelor aeriene nepilotate („drone”) înarmate

  (2014/2567(RSP))

  Parlamentul European,

  –       având în vedere rapoartele din 28 mai 2010 și 13 septembrie 2013 privind utilizarea dronelor înarmate elaborate de către raportorul special al ONU privind execuțiile extrajudiciare, sumare și arbitrare și raportul din 18 septembrie 2013 al raportorului special al ONU privind promovarea și protecția drepturilor omului și a libertăților fundamentale în combaterea terorismului,

  –       având în vedere declarația Secretarului General al ONU, Ban Ki-moon, din 13 august 2013 referitoare la utilizarea dronelor înarmate,

  –       având în vedere audierea având drept temă implicațiile utilizării dronelor asupra drepturilor omului, organizată la 25 aprilie 2013 de Subcomisia pentru drepturile omului împreună cu Subcomisia pentru securitate și apărare din cadrul Parlamentului European,

  –       având în vedere studiul său din 3 mai 2013 intitulat „The Human Rights Implications of the Usage of Drones and Unmanned Robots in Warfare” („Implicațiile utilizării în război a dronelor și a roboților teleghidați asupra drepturilor omului”),

  –       având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

  A.     întrucât utilizarea sistemelor de aeronave pilotate la distanță (RPAS, denumite în continuare „drone”) în cadrul operațiunilor letale extrateritoriale a crescut în mod semnificativ de-a lungul ultimului deceniu;

  B.     întrucât există relatări privind cazuri de persoane civile ucise sau grav rănite în atacuri cu drone; întrucât numărul acestor cazuri este dificil de estimat;

  C.     întrucât dreptul internațional al drepturilor omului interzice asasinatele arbitrare/ilegale, inclusiv în situații de conflict armat;

  D.     întrucât dreptul umanitar internațional nu permite uciderea selectivă a persoanelor necombatante, indiferent unde sunt stabilite;

  E.     întrucât în conflictele armate în care au fost ucise persoane civile în atacuri cu drone, statele au obligația de a desfășura anchete prompte, independente și imparțiale de stabilire a faptelor și de a oferi în mod public explicații detaliate și acces la căi de atac;

  F.     întrucât șapte state membre (Franța, Germania, Grecia, Italia, Țările de Jos, Polonia și Spania) au semnat o scrisoare de intenție cu Agenția Europeană de Apărare (AEA), prin care o însărcinează să elaboreze un studiu referitor la producția în comun a navelor MALE („altitudine medie rezistență îndelungată”), care pot fi utilizate pentru a ataca obiective militare sau pentru supravegherea ambarcațiunilor ce transportă migranți în Marea Mediterană, începând, astfel, activitatea în domeniul unui RPAS european;

  1.      se opune oricărei utilizări ilegale a dronelor înarmate, îndeosebi în cazul asasinatelor selective extrajudiciare; solicită statelor membre, Consiliului și Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate să se opună unor astfel de practici și să le interzică;

  2.      invită statele membre să includă dronele înarmate în regimurile internaționale pertinente de dezarmare și control al armamentelor;

  3.      îndeamnă Consiliul să adopte o poziție comună a UE cu privire la utilizarea dronelor;

  4.      consideră în mod ferm că deciziile de a utiliza forța letală luate în mod autonom de către drone ar trebui să fie declarate ilegale;

  5.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Serviciului European de Acțiune Externă, Consiliului, parlamentelor statelor membre, precum și Comisiei.