Predlog resolucije - B7-0201/2014Predlog resolucije
B7-0201/2014

  PREDLOG RESOLUCIJE o uporabi oboroženih brezpilotnih letal

  24.2.2014 - (2014/2567(RSP))

  ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
  v skladu s členom 110(2) Poslovnika

  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler, Arnaud Danjean, Tunne Kelam, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Roberta Angelilli, Anne Delvaux v imenu skupine PPE

  Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B7-0201/2014

  Postopek : 2014/2567(RSP)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  B7-0201/2014
  Predložena besedila :
  B7-0201/2014
  Razprave :
  Sprejeta besedila :

  B7‑0201/2014

  Resolucija Evropskega parlamenta o uporabi oboroženih brezpilotnih letal

  (2014/2567(RSP))

  Evropski parlament,

  –       ob upoštevanju poročil posebnega poročevalca ZN za izvensodne, nagle in samovoljne usmrtitve z dne 28. maja 2010 in 13. septembra 2013 ter poročila posebnega poročevalca ZN za spodbujanje in varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin v boju proti terorizmu z dne 18. septembra 2013o uporabi oboroženih brezpilotnih letal,

  –       ob upoštevanju izjave generalnega sekretarja ZN Ban Ki Muna z dne 13. avgusta 2013 o uporabi oboroženih brezpilotnih letal,

  –       ob upoštevanju predstavitve o tem, kako uporaba oboroženih brezpilotnih letal vpliva na človekove pravice, ki sta jo 25. aprila 2013 organizirala Pododbor za človekove pravice in Pododbor za varnost in obrambo,

  –       ob upoštevanju svoje študije z dne 3. maja 2013 z naslovom „Vpliv uporabe brezpilotnih letal in robotov brez posadke v vojskovanju na človekove pravice”,

  –       ob upoštevanju člena 110(2) Poslovnika,

  A.     ker se je odvisnost od uporabe daljinsko vodenih zračnih sistemov (v nadaljnjem besedilu: brezpilotnih letal) v smrtonosnih izventeritorialnih operacijah v zadnjem desetletju močno povečala;

  B.     ker so bilo prijavljeni primeri, ko so v napadih brezpilotnih letal umrli civilisti ali so bili hudo ranjeni; ker je število teh primerov težko oceniti;

  C.     ker mednarodno pravo o človekovih pravicah tudi v primeru oboroženega spopada prepoveduje samovoljno/nezakonito ubijanje;

  D.     ker mednarodno humanitarno pravo ne dovoljuje načrtnega pobijanja ljudi, ki ne sodelujejo v boju, ne glede na to, kje se nahajajo;

  E.     ker za države velja obveza, da morajo v primeru, da so bili med oboroženimi spopadi z brezpilotnimi letali ubiti civilisti, izvesti hitre, neodvisne in nepristranske preiskave za ugotavljanje dejstev in poskrbeti za podrobno javno pojasnilo in dostop do pravnih sredstev;

  F.     ker je sedem držav članic (Francija, Nemčija, Grčija, Italija, Nizozemska, Poljska in Španija) podpisalo pismo o nameri z Evropsko obrambno agencijo in so ji dodelile nalogo, da pripravi študijo o skupni proizvodnji letal za srednje višine in dolgo vzdržljivost, ki se lahko uporabljajo za napade na vojaške cilje ali za nadzor nad ladjami z migranti v Sredozemskem morju, s čimer bi začeli razvijati evropski sistem daljinsko vodenih brezpilotnih letal;

  1.      nasprotuje vsakršni nezakoniti uporabi oboroženih brezpilotnih letal, zlasti pri izvensodnih načrtnih pobojih; poziva države članice, Svet in visoko predstavnico za zunanje zadeve in varnostno politiko, naj temu ravnanju nasprotujejo in ga prepovejo;

  2.      poziva države članice, naj v ustrezne ureditve o mednarodnem razoroževanju in nadzoru nad orožjem vključijo tudi brezpilotna letala;

  3.      poziva Svet, naj sprejme skupno stališče EU o uporabi oboroženih brezpilotnih letal;

  4.      je trdno prepričan, da bi morale biti samostojne odločitve brezpilotnih letal o uporabi smrtonosne sile nezakonite;

  5.      naroči svojemu predsedniku, naj posreduje to resolucijo podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, Evropski službi za zunanje delovanje, Svetu, parlamentom držav članic in Komisiji.