Процедура : 2014/2567(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B7-0202/2014

Внесени текстове :

B7-0202/2014

Разисквания :

Гласувания :

PV 27/02/2014 - 10.9
CRE 27/02/2014 - 10.9
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2014)0172

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 141kWORD 68k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0201/2014
24.2.2014
PE529.561v01-00
 
B7-0202/2014

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

внесено съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността


относно използването на въоръжени безпилотни летателни апарати  (2014/2567(RSP))


Барбара Лохбилер, Таря Кронберг, Джийн Ламбърт, Руи Тавареш, Райнхард Бютикофер, Юдит Саргентини, Улрике Луначек, Никол Кил-Нилсен, Раул Ромева и Руеда, Иняки Ирасабалбейтия Фернандес от името на групата Verts/ALE

Резолюция на Европейския парламент относно използването на въоръжени безпилотни летателни апарати  (2014/2567(RSP))  
B7‑0202/2014

Европейският парламент,

–       като взе предвид докладите относно употребата на въоръжени безпилотни летателни апарати на специалния докладчик на ООН за извънсъдебните екзекуции, екзекуциите по бързата процедура и произволните екзекуции от 28 май 2010 г. и от 13 септември 2013 г. и на специалния докладчик на ООН за насърчаване и защита на правата на човека и основните свободи в рамките на борбата с тероризма от 18 септември 2013 г.,

–       като взе предвид доклада на специалния докладчик на ООН за извънсъдебните екзекуции, екзекуциите по бързата процедура и произволните екзекуции Кристоф Хейнз от 13 септември 2013 г.

–       като взе предвид изявлението на генералния секретар на ООН Бан Ки Мун от 13 август 2013 г. относно използването на въоръжени безпилотни летателни апарати,

–       като взе предвид изслушването относно последиците за правата на човека от използването на безпилотни летателни апарати, проведено на 25 април 2013 г. от парламентарната подкомисия по правата на човека съвместно с подкомисията по сигурност и отбрана,

–       като взе предвид своето проучване от 3 май 2013 г. на тема „Последици за правата на човека от използването на безпилотни летателни апарати и безпилотни роботи при военни действия“,

–       като взе предвид заключенията на Съвета от 19 и 20 декември 2013 г. относно подготвителните работи за програма за европейски дистанционно управляеми безпилотни летателни системи със средна височина и голяма продължителност на полета от следващо поколение за периода 2020-2025 г.,

–       като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A.     като има предвид, че зависимостта от използването на дистанционно управляеми безпилотни летателни системи (наричани по-нататък „безпилотни летателни апарати“) в извънтериториални смъртоносни операции рязко се е увеличила през последните десетилетия; като има предвид, че страните, където има документирани нападения от безпилотни летателни апарати включват Афганистан, Пакистан, Йемен, Либия, Ирак, Сомалия и Палестина (Газа); като има предвид, че съществуват данни за провеждани от САЩ, Обединеното кралство, Израел и Турция нападения от безпилотни летателни апарати; като има предвид, че броят на държавите с капацитет да използват безпилотни летателни апарати е вероятно да се увеличи значително в близкото бъдеще;

Б.     като има предвид, че гореспоменатите нападения с безпилотни летателни апарати биват осъществявани по изключително завоалиран и безотчетен начин;

В.     като има предвид, че се счита, че хиляди цивилни лица са били убити или сериозно наранени при нападения от безпилотни летателни апарати; като има предвид, че тези данни трудно могат да бъдат оценени поради липсата на прозрачност и пречките пред ефективното разследване;

Г.     като има предвид, че неотдавна беше съобщено, че помощните инсталации в базите на САЩ в държави членки, примерно в Германия, са подпомогнали няколко операции с цел убийства, при които са били убити хора;

Д.     като има предвид, че политиките на нападения с безпилотни летателни апарати сериозно вредят на ежедневния живот на обикновените цивилни граждани в засегнатите страни, включително като им причиняват дълбоко безпокойство и психологически травми, разстройват икономическите и социалните дейности и ограничават достъпа до образование в засегнатите общности;

Е.     като има предвид, че член 51, параграф 2 от допълнителен протокол І към Женевските конвенции гласи, че „актове или заплахи за насилие, чиято основна цел е да се разпространява ужас сред цивилното население, са забранени “;

Ж.    като има предвид, че разпространението на технологии за въоръжени безпилотни летателни апарати, заедно с все по-асиметричното естество на съвременните конфликти, поражда безпрецедентни предизвикателства в рамките на международното право; като има предвид, че експерти на ООН изобличиха наличието на празноти в отчетността и прозрачността;

З.      като има предвид, че международното право в областта на правата на човека забранява произволните убийства, включително в ситуации на въоръжен конфликт; като има предвид, че международното хуманитарно право не разрешава целенасочени убийства на лица, намиращи се в невоюващи държави;

И.     като има предвид, че ако в условията на военен конфликт има случай на цивилни граждани, убити при нападения от безпилотни летателни апарати, държавите имат задължението да извършат незабавно, независимо и безпристрастно проучване за установяване на фактите и да представят подробно обяснение пред обществеността, както и да осигурят достъп до обезщетения;

Й.     като има предвид, че нападения на безпилотни летателни апарати от дадена държава на територията на друга държава без съгласието на последната представлява нарушение на международното право и на териториалната цялост и суверенитета на тази държава, и е потенциално акт на агресия според Международния съд;

1.      изразява дълбокото си безпокойство, предизвикано от опасността, на която са изложени световният мир и сигурност от употребата на въоръжени безпилотни летателни апарати извън международната правна рамка; настоятелно призовава ЕС да разработи адекватен отговор на политика както на европейско, така и на световно равнище, който да отстоява правата на човека и международното хуманитарно право;

2.      категорично осъжда тероризма и счита, че борбата с него трябва да бъде в рамките на принципа на правовата държава; отбелязва, че според заложените в Устава на ООН правила не е на лице международен въоръжен конфликт между САЩ и Ал-Каида, нито със свързани с нея групировки, и осъжда текущите практики на целенасочени убийства извън рамките на въоръжен конфликт като нарушение на международното право, представляващо опасен прецедент, който може да бъде използван от други държави, за да избягат от отговорност при незаконни убийства в бъдеще;

3.      призовава държавите членки да се ангажират с гаранции за това, че в случаите, когато има основателни подозрения, че в рамките на тяхната юрисдикция дадено лице или единица вероятно са свързани с незаконно целенасочено убийство в чужбина, биват взимани мерки в съответствие с техните вътрешни и международни правни задължения за разследване и изправяне на виновниците пред правосъдието;

4.      призовава всички държави, притежаващи технологии за въоръжени безпилотни летателни апарати: (i) да разкрият пред обществеността правната основа за използването на безпилотни летателни апарати, да уточнят оперативната отговорност и да предоставят информация относно жертвите – най-вече цивилните – на нападения с безпилотни летателни апарати; (ii) да гарантират, че извършват бързи, подробни, независими и безпристрастни разследвания на всички случаи, в които има разумни основания да се счита, че нападения на безпилотни самолети са причинили незаконни убийства; (iii) да гарантират, че тези критерии включват безпристрастни разследвания на твърденията за нарушаване на международното и националното право, помощ за цивилните жертви и обезщетение и други компенсационни мерки за семействата на цивилните жертви; (iv) да дадат възможност за съдебно разглеждане на нападенията с безпилотни самолети и да гарантират, че жертвите на неправомерни нападения на безпилотни самолети имат ефективен достъп до средства за правна защита;

5.      призовава заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, държавите членки, Съвета и Комисията:

a)      да се противопоставят на и да забранят практикуването на извънсъдебни целенасочени убийства;

б)     да гарантират, че държавите членки, в съответствие с правните си задължения, не извършват незаконни целенасочени убийства, нито улесняват извършването на такива убийства от други държави;

в)     да включат въоръжените безпилотни летателни апарати в съответните европейски и международни режими за обезоръжаване и контрол над оръжията;

г)      да работят за налагане на забрана върху изследванията, разработване, доставка и износ на евентуални бъдещи, изцяло автоматични оръжейни системи, даващи възможност за провеждането на нападения без човешка намеса;

д)     да приемат обща позиция на ЕС относно въоръжените безпилотни летателни апарати;

6.      възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Европейската служба за външна дейност, на Съвета, на парламентите на държавите членки и на Комисията.

Правна информация - Политика за поверителност