Predlog resolucije - B7-0202/2014Predlog resolucije
B7-0202/2014

  PREDLOG RESOLUCIJE o uporabi oboroženih brezpilotnih letal

  24.2.2014 - (2014/2567(RSP))

  ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
  v skladu s členom 110(2) Poslovnika

  Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Jean Lambert, Rui Tavares, Reinhard Bütikofer, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Iñaki Irazabalbeitia Fernández v imenu skupine Verts/ALE

  Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B7-0201/2014

  Postopek : 2014/2567(RSP)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  B7-0202/2014
  Predložena besedila :
  B7-0202/2014
  Razprave :
  Sprejeta besedila :

  B7‑0202/2014

  Resolucija Evropskega parlamenta o uporabi oboroženih brezpilotnih letal

  (2014/2567(RSP))

  Evropski parlament,

  –       ob upoštevanju poročil posebnega poročevalca ZN za zunajsodne, nagle in samovoljne usmrtitve z dne 28. maja 2010 in 13. septembra 2013 ter poročila posebnega poročevalca ZN za spodbujanje in varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin v boju proti terorizmu z dne 18. septembra 2013 o uporabi oboroženih brezpilotnih letal,

  –       ob upoštevanju poročila posebnega poročevalca ZN za zunajsodne, nagle in samovoljne usmrtitve Christofa Heynsa z dne 13. septembra 2013,

  –       ob upoštevanju izjave generalnega sekretarja ZN Ban Ki Muna z dne 13. avgusta 2013 o uporabi oboroženih brezpilotnih letal,

  –       ob upoštevanju predstavitve o tem, kako uporaba oboroženih brezpilotnih letal vpliva na človekove pravice, ki sta jo 25. aprila 2013 organizirala Pododbor za človekove pravice in Pododbor za varnost in obrambo,

  –       ob upoštevanju svoje študije z dne 3. maja 2013 o vplivu uporabe brezpilotnih letal in robotov brez posadke v vojskovanju na človekove pravice,

  –       ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 19. in 20. decembra 2013 o pripravah na program naslednje generacije evropskih daljinsko vodenih brezpilotnih letalskih sistemov srednje višine in dolge vzdržljivosti v obdobju 2020–2025,

  –       ob upoštevanju člena 110(2) Poslovnika,

  A.     ker se je v zadnjem desetletju močno povečala odvisnost od uporabe daljinsko vodenih letalskih sistemov (v nadaljevanju: brezpilotnih letal) v smrtonosnih zunajteritorialnih operacijah; ker so med državami, v katerih so bili zabeleženi napadi z brezpilotnimi letali, Afganistan, Pakistan, Jemen, Libija, Irak, Somalija in Palestina (Gaza); ker naj bi napade z brezpilotnimi letali izvajali ZDA, Velika Britanija, Izrael in Turčija; ker se bo število držav z zmogljivostmi za uporabo teh letal v bližnji prihodnosti najverjetneje bistveno povečalo;

  B.     ker so bili zgoraj omenjeni napadi brezpilotnih letal izvedeni večinoma na nepregleden in neodgovoren način;

  C.     ker naj bi bilo v napadih z brezpilotnimi letali ubitih ali hudo poškodovanih na tisoče civilistov; ker je zaradi nepreglednosti in ovir za učinkovite preiskave težko oceniti te številke;

  D.     ker naj bi za nekatere operacije načrtnih ubojev, v katerih so bili ubiti ljudje, uporabili podporne objekte na bazah ZDA v državah članicah EU, na primer v Nemčiji;

  E.     ker obstajajo dokazi, da strategije napadov z brezpilotnimi letali povzročajo veliko škode v vsakdanjem življenju navadnih civilistov v prizadetih državah, med drugim veliko tesnobo in psihološke travme, motnje gospodarskih in družbenih dejavnosti ter slabši dostop do izobraževanja v prizadetih skupnostih;

  F.     ker člen 51(2) Dopolnilnega protokola I k ženevskim konvencijam navaja, da so prepovedana nasilna dejanja ali grožnja z nasiljem, katerih glavni namen je ustrahovanje civilnega prebivalstva;

  G.     ker širjenje tehnologije oboroženih brezpilotnih letal in vse bolj asimetrična narava sodobnih spopadov ustvarjata izzive brez primere v okviru mednarodnega prava; ker so vodilni strokovnjaki Združenih narodov obsodili odsotnost odgovornosti in preglednosti;

  H.     ker mednarodno pravo o človekovih pravicah tudi v primeru oboroženega konflikta prepoveduje samovoljno ubijanje; ker mednarodno humanitarno pravo ne dovoljuje načrtnega pobijanja oseb v državah, ki niso udeležene v konfliktu;

  I.      ker so države v primeru, da so bili med oboroženimi spopadi z brezpilotnimi letali ubiti civilisti, dolžne izvesti hitro, neodvisno in nepristransko preiskavo in zagotoviti podrobno javno pojasnilo in dostop do pravnih sredstev;

  J.      ker v skladu z Meddržavnim sodiščem napadi brezpilotnih letal ene države na ozemlju druge države brez soglasja slednje pomenijo kršitev mednarodnega prava in ozemeljske celovitosti in suverenosti te države, lahko pa tudi dejanje agresije;

  1.      izraža globoko zaskrbljenost, ker uporaba oboroženih brezpilotnih letal zunaj mednarodnega pravnega okvira ogroža svetovni mir in varnost; poziva EU, naj pripravi ustrezen politični odgovor na evropski in svetovni ravni, v katerem bodo upoštevane človekove pravice in mednarodno humanitarno pravo;

  2.      ostro obsoja terorizem in meni, da se je treba proti njemu boriti v okviru pravne države; ugotavlja, da v skladu s določbami ustanovne listine ZN ni mednarodnega oboroženega konflikta med ZDA in Al Kaido ter z njo povezanimi subjekti, in obsoja sedanjo prakso načrtnih ubojev zunaj oboroženih spopadov kot kršenje mednarodnega prava, kar ustvarja nevaren precedens, ki bi ga lahko izkoristile druge države, da bi se v prihodnosti izognile odgovornosti za nezakonite uboje;

  3.      poziva države članice, naj – kadar obstajajo utemeljeni razlogi za domnevo, da je posameznik ali subjekt v njihovi jurisdikciji povezan z nezakonitim načrtnim ubojem v tujini – poskrbijo za sprejetje ukrepov v skladu s svojimi zavezami po nacionalnem in mednarodnem pravu, da se primeri raziščejo in odgovorne privede pred sodišče;

  4.      poziva vse države, ki imajo tehnologijo oboroženih brezpilotnih letal: (i) naj javno razkrijejo pravno podlago za uporabo brezpilotnih letal, navedejo operativno odgovornost ter zagotovijo podatke o žrtvah napadov z brezpilotnimi letali, zlasti civilistov; (ii) zagotovijo, da bodo izvedene takojšnje, temeljite, neodvisne in nepristranske preiskave vseh primerov, v zvezi s katerimi obstajajo utemeljene domneve, da so se napadi brezpilotnih letal sprevrgli v nezakonito ubijanje; (iii) zagotovijo, da bodo merila vključevala nepristranske preiskave domnevnih kršitev mednarodnega in nacionalnega prava, pomoč civilnim žrtvam in odškodnine ter druga pravna sredstva za družine žrtev; (iv) omogočijo sodno presojo napadov brezpilotnih letal, in poskrbijo, da bodo žrtve nezakonitih napadov brezpilotnih letal imele dostop do pravnih sredstev;

  5.      poziva podpredsednico Komisije/visoko predstavnico Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, države članice EU, Svet in Komisijo, naj:

  a)      nasprotujejo praksi izvensodnih načrtnih ubojev in jo prepovedo;

  b)     zagotovijo, da države članice v skladu s svojimi pravnimi zavezami ne bodo izvajale nezakonitih načrtnih ubojev ali pomagale drugim državam pri takšnih ubojih;

  c)      v ustrezne evropske ureditve o mednarodnem razoroževanju in nadzoru nad orožjem vključijo tudi oborožena brezpilotna letala;

  d)     si prizadevajo za prepoved raziskav, razvoja, nabave in izvoza morebitnih prihodnjih popolnoma avtomatiziranih oborožitvenih sistemov, ki bi omogočali napade brez človekovega posredovanja;

  e)      sprejmejo skupno stališče EU o oboroženih brezpilotnih letalih;

  6.      naroči svojemu predsedniku, naj posreduje to resolucijo podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, Evropski službi za zunanje delovanje, Svetu, parlamentom držav članic in Komisiji.