Процедура : 2014/2567(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B7-0204/2014

Внесени текстове :

B7-0204/2014

Разисквания :

Гласувания :

PV 27/02/2014 - 10.9
CRE 27/02/2014 - 10.9
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2014)0172

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 129kWORD 59k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0201/2014
24.2.2014
PE529.563v01-00
 
B7-0204/2014

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

внесено съгласно член 110, параграф 2 от Правилника на дейността


относно правната рамка за използване на въоръжени безпилотни летателни апарати (2014/2567(RSP))


Либор Роучек, Мария Елени Копа, Ана Гомеш, Ричард Хауит, Тонино Пицула, Пино Арлаки, Лиса Яконсари от името на групата S&D

Резолюция на Европейския парламент относно правната рамка за използване на въоръжени безпилотни летателни апарати (2014/2567(RSP))  
B7‑0204/2014

Европейският парламент,

–       като взе предвид докладите относно употребата на въоръжени безпилотни летателни апарати на специалния докладчик на ООН за извънсъдебните екзекуции, екзекуциите по бързата процедура и произволните екзекуции от 28 май 2010 г. и от 13 септември 2013 г. и на специалния докладчик на ООН за насърчаване и защита на правата на човека и основните свободи в борбата с тероризма от 18 септември 2013 г.,

–       като взе предвид изявлението на генералния секретар на ООН Бан Ки-Муун от 13 август 2013 г. относно употребата на въоръжени безпилотни летателни апарати,

–       като взе предвид изслушването на 25 април 2013 г. относно последиците за правата на човека от използването на безпилотни летателни апарати, организирано от парламентарната подкомисия по правата на човека съвместно с подкомисията по сигурност и отбрана,

–       като взе предвид своето проучване от 3 май 2013 г., озаглавено „Последици за правата на човека от използването на безпилотни самолети и безпилотни роботи при военни действия“,

–       като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A.     като има предвид, че зависимостта от използването на дистанционно управляеми безпилотни летателни системи (RPAS, наричани по-нататък „безпилотни летателни апарати“) в смъртоносни извънтериториални операции рязко се е увеличила през последните десетилетия; като има предвид, че страните, където има документирани нападения от безпилотни летателни апарати включват Афганистан, Пакистан, Йемен, Либия, Ирак, Сомалия и Палестина (Газа) като има предвид, че съществуват данни за провеждани от САЩ и от други държави нападения от безпилотни летателни апарати; като има предвид, че броят на държавите с капацитет да използват безпилотни летателни апарати е вероятно да се увеличи значително в близкото бъдеще;

Б.     като има предвид, че се счита, че хиляди цивилни лица са били убити или сериозно наранени при нападения от безпилотни летателни апарати; като има предвид, че броят на тези жертви трудно може да бъдат оценен поради липсата на прозрачност и пречките пред ефективното разследване;

В.     като има предвид, че политиките на нападения с безпилотни летателни апарати сериозно вредят на ежедневния живот на обикновените цивилни граждани в засегнатите страни, включително като им причиняват дълбоко безпокойство и психологически травми, разстройват икономическите и социалните дейности и ограничават достъпа до образование в засегнатите общности;

Г.     като има предвид, че разпространението на технологии за въоръжени безпилотни летателни апарати, заедно с все по-асиметричното естество на съвременните конфликти, поражда безпрецедентни предизвикателства в рамките на международното право; като има предвид, че експерти на ООН изобличиха наличието на празноти в отчетността и прозрачността;

Д.     като има предвид, че международното право в областта на правата на човека забранява произволните убийства, включително в ситуации на въоръжен конфликт; като има предвид, че международното хуманитарно право не позволява целенасочените убийства на лица, намиращи се в невоюващи държави;

Е.     като има предвид, че в условията на военен конфликт, в случай на цивилни граждани, убити при нападения от безпилотни летателни апарати, държавите имат задължението да извършат незабавни, независими и безпристрастни проучвания за установяване на фактите и да представят подробно обяснение пред обществеността, както и достъп до обезщетения;

1.      Призовава върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, държавите членки и Съвета:

а)      да се противопоставят на и да забранят практикуването на извънсъдебни целенасочени убийства;

б)     да гарантират, че държавите членки, в съответствие с правните си задължения, не извършват незаконни целенасочени убийства, нито улесняват извършването на такива убийства от други държави;

в)     да включат въоръжените безпилотни летателни апарати в съответните европейски и международни режими за обезоръжаване и контрол над оръжията;

г)      да работят за налагане на забрана върху изследванията, разработване, доставка и износ на евентуални бъдещи, изцяло автоматични оръжейни системи, даващи възможност за провеждането на нападения без човешка намеса;

д)     да приемат обща позиция на ЕС относно въоръжените безпилотни летателни апарати;

2.      възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Европейската служба за външна дейност, на Съвета, на парламентите на държавите членки и на Комисията.

Правна информация - Политика за поверителност