Procedūra : 2014/2567(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B7-0204/2014

Iesniegtie teksti :

B7-0204/2014

Debates :

Balsojumi :

PV 27/02/2014 - 10.9
CRE 27/02/2014 - 10.9
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2014)0172

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 141kWORD 55k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B7-0201/2014
24.2.2014
PE529.563v01-00
 
B7-0204/2014

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,

saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu


par bruņotu bezpilota lidaparātu izmantošanu (2014/2567(RSP))


Libor Rouček, Maria Eleni Koppa, Ana Gomes, Richard Howitt, Tonino Picula, Pino Arlacchi, Liisa Jaakonsaari S&D grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par bruņotu bezpilota lidaparātu izmantošanu (2014/2567(RSP))  
B7‑0204/2014

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā 2010. gada 28. maija un 2013. gada 13. septembra ziņojumu, ko sagatavojis ANO īpašais referents jautājumos par ārpustiesas, tūlītēju vai patvaļīgu nāvessodu izpildi, un 2013. gada 18. septembra ziņojumu, kuru sagatavojis ANO īpašais referents jautājumos par cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanu un aizsardzību, apkarojot terorismu,

–       ņemot vērā ANO ģenerālsekretāra Ban Ki-moon 2013. gada 13. augusta paziņojumu par bruņotu bezpilota lidaparātu izmantošanu,

–       ņemot vērā uzklausīšanu par bezpilota lidaparātu izmantošanas ietekmi uz cilvēktiesībām, ko 2013. gada 25. aprīlī rīkoja Parlamenta Cilvēktiesību apakškomiteja kopā ar Drošības un aizsardzības apakškomiteju,

–       ņemot vērā 2013. gada 3. maija pētījumu „Karadarbībā izmantojamo bezpilota lidaparātu un autonomu robotu ietekme uz cilvēktiesībām”,

–       ņemot vērā Reglamenta 110. panta 2. punktu,

A.     tā kā pēdējo desmit gadu laikā ir strauji pieaugusi tālvadības bezpilota lidaparātu (turpmāk „bezpilota lidaparāti”) izmantošana ekstrateritoriālās iznīcināšanas operācijās; tā kā bezpilota lidaparātu uzbrukumi ir reģistrēti tādās valstīs kā Afganistāna, Pakistāna, Jemena, Lībija, Irāka, Somālija un Palestīna (Gazas sektors); tā kā ir ziņots, ka bezpilota lidaparātu uzbrukumus ir veikušas ASV un citas valstis; tā kā to valstu skaits, kuras ir spējīgas izmantot bezpilota lidaparātus, visticamāk, tuvākajā nākotnē ievērojami pieaugs;

B.     tā kā ir ziņots, ka bezpilota lidaparātu uzbrukumos ir nogalināti vai smagus ievainojumus guvuši tūkstošiem civiliedzīvotāju; tā kā šādu upuru skaitu ir grūti aprēķināt, jo trūkst pārredzamības un efektīvu izmeklēšanu kavē dažādi šķēršļi;

C.     tā kā ir savāktas dokumentāras liecības tam, ka bezpilota lidaparātu uzbrukumu politika nodara ievērojamu kaitējumu attiecīgo valstu parasto civiliedzīvotāju ikdienas dzīvei, radot bailes un psiholoģiskas traumas, izjaucot saimniecisko un sociālo dzīvi un ierobežojot cietušo kopienu locekļu iespējas iegūt izglītību;

D.     tā kā bruņotu bezpilota lidaparātu tehnoloģijas izplatība un mūsdienu konfliktu pieaugošais asimetriskums rada vēl nepieredzētas problēmas starptautisko tiesību jomā; tā kā vadošie ANO eksperti ir nosodījuši esošo atbildības un pārredzamības trūkumu;

E.     tā kā starptautiskās cilvēktiesības nepieļauj patvaļīgu nogalināšanu, arī bruņota konflikta laikā; tā kā starptautiskās cilvēktiesības nepieļauj cilvēku mērķtiecīgu nogalināšanu valstīs, kuras nav iesaistītas bruņotā konfliktā;

F.     tā kā bruņotos konfliktos, kad bezpilota lidaparātu uzbrukumos tiek nogalināti civiliedzīvotāji, valstīm ir jāveic ātra, neatkarīga un objektīva faktu noskaidrošana, jāsniedz detalizēts paskaidrojums sabiedrībai un jānodrošina tiesiskā aizsardzība,

1.      aicina augsto pārstāvi ārlietās un drošības politikas jautājumos, dalībvalstis un Padomi:

a)      noraidīt un aizliegt cilvēku mērķtiecīgu nogalināšanu bez tiesas sprieduma;

b)     panākt, lai dalībvalstis, pildot savas juridiskās saistības, nepieļautu cilvēku nelikumīgu un mērķtiecīgu nogalināšanu vai šādu nogalināšanu, ko veic citas valstis;

c)      iekļaut bruņotus bezpilota lidaparātus attiecīgajos Eiropas un starptautiskajos atbruņošanās un ieroču kontroles noteikumos;

d)     censties panākt aizliegumu tādu nākotnē iespējamu pilnīgi automatizētu ieroču sistēmu pētniecībai un izstrādei, iepirkšanai un eksportam, kuras ļauj veikt uzbrukumus bez cilvēku iejaukšanās;

e)      pieņemt ES kopējo nostāju par bruņotiem bezpilota lidaparātiem;

2.      uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniecei/ Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, Eiropas Ārējās darbības dienestam, Padomei, dalībvalstu parlamentiem un Komisijai.

 

Juridisks paziņojums - Privātuma politika