Postup : 2014/2567(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B7-0204/2014

Predkladané texty :

B7-0204/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 27/02/2014 - 10.9
CRE 27/02/2014 - 10.9
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0172

NÁVRH UZNESENIA
PDF 127kWORD 55k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0201/2014
24.2.2014
PE529.563v01-00
 
B7-0204/2014

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku


o právnom rámci pre používanie ozbrojených bezpilotných lietadiel (2014/2567(RSP))


Libor Rouček, Maria Eleni Koppa, Ana Gomes, Richard Howitt, Tonino Picula, Pino Arlacchi, Liisa Jaakonsaari v mene skupiny S&D

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o právnom rámci pre používanie ozbrojených bezpilotných lietadiel (2014/2567(RSP))  
B7‑0204/2014

Európsky parlament,

–       so zreteľom na správy osobitného spravodajcu OSN pre mimosúdne popravy, popravy bez riadneho konania a svojvoľné popravy z 28. mája 2010 a 13. septembra 2013 a osobitného spravodajcu OSN pre podporu a ochranu ľudských práv a základných slobôd v boji proti terorizmu z 18. septembra 2013 o používaní ozbrojených bezpilotných lietadiel,

–       so zreteľom na vyhlásenie generálneho tajomníka OSN Pan Ki-muna z 13. augusta 2013 o používaní ozbrojených bezpilotných lietadiel,

–       so zreteľom na vypočutie o dôsledkoch používania bezpilotných lietadiel pre ľudské práva, ktoré 25. apríla 2013 usporiadal Podvýbor Európskeho parlamentu pre ľudské práva spoločne s Podvýborom pre bezpečnosť a obranu,

–       so zreteľom na svoju štúdiu z 3. mája 2013 s názvom Používanie bezpilotných lietadiel a robotov vo vojne a ich dôsledky pre ľudské práva,

–       so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.     keďže využívanie systémov diaľkovo pilotovaných lietadiel (RPAS, ďalej len „bezpilotných lietadiel“) v extrateritoriálnych smrtiacich operáciách sa za posledné desaťročie prudko zvýšilo; keďže medzi krajiny, kde boli útoky bezpilotných lietadiel zaznamenané, patria Afganistan, Pakistan, Jemen, Líbya, Irak, Somálsko a Palestína (Gaza); keďže USA a ďalšie krajiny údajne vykonali útoky prostredníctvom bezpilotných lietadiel; keďže počet krajín so schopnosťou využívať bezpilotné lietadlá sa v blízkej budúcnosti pravdepodobne významne zvýši;

B.     keďže tisícky civilistov údajne prišli o život alebo boli vážne zranené pri útokoch bezpilotných lietadiel; keďže počty týchto obetí je zložité odhadnúť z dôvodu nedostatočnej transparentnosti a prekážok brániacich účinnému vyšetrovaniu;

C.     keďže bolo zdokumentované, že politika útokov bezpilotnými lietadlami spôsobuje značnú ujmu v každodennom živote bežných civilistov v príslušných krajinách vrátane silného strachu a psychologickej traumy, narušenia hospodárskych a sociálnych aktivít a obmedzeného prístupu k vzdelávaniu v postihnutých komunitách;

D.     keďže šírenie technológie ozbrojených bezpilotných lietadiel spolu s čoraz asymetrickejším charakterom moderných konfliktov predstavujú bezprecedentné výzvy v rámci medzinárodného práva; keďže poprední odborníci OSN odsúdili vákuum, pokiaľ ide o zodpovednosť a transparentnosť;

E.     keďže medzinárodné právo v oblasti ľudských práv zakazuje svojvoľné zabíjanie vrátane zabíjania počas ozbrojeného konfliktu; keďže medzinárodné humanitárne právo nepovoľuje cielené zabíjanie osôb, ktoré sa nachádzajú v neutrálnych krajinách;

F.     keďže v ozbrojených konfliktoch, v ktorých civilisti prišli o život pri útokoch bezpilotných lietadiel, majú štáty povinnosť vykonať rýchle, nezávislé a nestranné vyšetrovanie na zistenie potrebných skutočností a poskytnúť podrobné verejné vysvetlenie a prístup k prostriedkom nápravy;

1.      vyzýva vysokú predstaviteľku pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, členské štáty a Radu, aby:

a)      sa postavili proti mimosúdnemu cielenému zabíjaniu a zakázali ho;

b)     zabezpečili, že členské štáty v súlade so svojimi právnymi záväzkami nepáchajú nezákonné cielené zabíjanie ani nepomáhajú pri takomto zabíjaní iným krajinám;

c)      zahrnuli ozbrojené bezpilotné lietadlá do príslušných európskych a medzinárodných režimov v oblasti odzbrojenia a kontroly zbrojenia;

d)     pracovali na zákaze výskumu a vývoja, obstarávania a vývozu možných budúcich plne automatických zbraňových systémov, ktoré umožňujú vykonávať útoky bez ľudského zásahu;

e)      prijali spoločnú pozíciu EÚ o ozbrojených bezpilotných lietadlách;

2.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, Rade, parlamentom členských štátov a Komisii.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia