Πρόταση ψηφίσματος - B7-0215/2014Πρόταση ψηφίσματος
B7-0215/2014

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα

25.2.2014 - (2014/2600(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού

Willy Meyer, Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Sabine Lösing, Jacky Hénin, Jean-Luc Mélenchon, Νικόλαος Χουντής, Marisa Matias, Alda Sousa εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Διαδικασία : 2014/2600(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B7-0215/2014
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B7-0215/2014
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B7‑0215/2014

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα

(2014/2600(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη το κεφάλαιο 1 άρθρο 1 παράγραφος 2 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών του 1945, σύμφωνα με τον οποίο ο προβλεπόμενος σκοπός τους είναι «να αναπτύσσουν ανάμεσα στα έθνη φιλικές σχέσεις που θα βασίζονται στο σεβασμό της αρχής των ίσων δικαιωμάτων και της αυτοδιαθέσεως των λαών και να παίρνουν άλλα μέτρα κατάλληλα για την ενίσχυση της παγκόσμιας ειρήνης»,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 1 του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα και το άρθρο 1 του Διεθνούς Συμφώνου για τα οικονομικά, κοινωνικά και μορφωτικά δικαιώματα, στα οποία αναφέρεται ότι «όλοι οι λαοί έχουν το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης» και ότι «σύμφωνα με το δικαίωμα αυτό καθορίζουν ελεύθερα το πολιτικό καθεστώς τους και εξασφαλίζουν ελεύθερα την οικονομική, κοινωνική και μορφωτική ανάπτυξη τους»,

–       έχοντας υπόψη την αρχή της μη παρέμβασης που ορίζεται στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών,

–       έχοντας υπόψη τη δήλωση της συνόδου κορυφής των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων CELAC-ΕΕ της 27ης Ιανουαρίου 2013, στην οποία οι συνυπογράφοντες επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους όσον αφορά το σύνολο των στόχων και των αρχών που κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και την απόφασή τους να στηρίξουν κάθε προσπάθεια για την προώθηση της κυρίαρχης ισότητας όλων των κρατών και για τον σεβασμό της εδαφικής τους ακεραιότητας και της πολιτικής ανεξαρτησίας τους,

–       έχοντας υπόψη τις δηλώσεις στις οποίες προέβη η Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής/ Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας σχετικά με τη Βενεζουέλα στις 14 και 21 Φεβρουαρίου 2014,

–       έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του τιμηθέντος με το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης Adolfo Pérez Esquivel σχετικά με τη Βενεζουέλα,

–       έχοντας υπόψη τις δηλώσεις των Mercosur, UNASUR και CELAC σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα,

–       έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για τη Βενεζουέλα, και ιδιαίτερα εκείνα της 24ης Μαΐου 2007[1], της 23ης Οκτωβρίου 2008[2], της 7ης Μαΐου 2009[3], της 11ης Φεβρουαρίου 2010[4], της 8ης Ιουλίου 2010[5] και της 24ης Μαΐου 2012[6],

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 12 Φεβρουαρίου 2014 διοργανώθηκε διαδήλωση από φοιτητές προσκείμενους σε δεξιά και ακροδεξιά πολιτικά κόμματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά από τη διαδήλωση μια μικρή ομάδα βίαιων διαδηλωτών επιτέθηκε με πυροβόλα όπλα και αιχμηρά αντικείμενα εναντίον του κτιρίου της Γενικής Εισαγγελίας και διαφόρων κυβερνητικών κτιρίων στο Καράκας και άλλες πόλεις της Βενεζουέλας, διαπράττοντας βίαιες και καταστροφικές πράξεις εις βάρος της δημόσιας περιουσίας και παρεμποδίζοντας την κυκλοφορία στη βασική οδική αρτηρία του Καράκας·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τη διάρκεια των ταραχών πυροβολήθηκαν θανάσιμα δύο άνθρωποι και πιο συγκεκριμένα ο αριστερός ακτιβιστής Juan Montoya και ο προσκείμενος στην αντιπολίτευση φοιτητής Basil Da Costa· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τρόπος με τον οποίο πυροβολήθηκαν και οι δύο στο κεφάλι θυμίζει τις δολοφονίες που διαπράχθηκαν στις 11 Απριλίου του 2002 από ελεύθερους σκοπευτές προκειμένου να δικαιολογηθεί το πραξικόπημα· λαμβάνοντας υπόψη ότι από τότε έχουν χάσει τη ζωή τους 13 άνθρωποι και 137 έχουν τραυματιστεί·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία συνεχίζεται με τον προφανή στόχο να αποσταθεροποιηθεί η δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση της Βενεζουέλας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική αυτή δεν είναι καινούρια, καθώς η περίπτωση αυτή μοιάζει με το πραξικόπημα του 2002 και τις βιαιοπραγίες που ακολούθησαν τη δημοκρατική εκλογή του προέδρου Nicolás Maduro τον Απρίλιο του 2013, όταν οι εν λόγω ομάδες μη αναγνωρίζοντας τα αποτελέσματα των εκλογών προώθησαν τη βία προκαλώντας τον θάνατο 11 ατόμων·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τις δηλώσεις της κυβέρνησης της Βολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας οι εν λόγω βιαιοπραγίες ευνοούνται, διοργανώνονται και χρηματοδοτούνται από οργανισμούς του εξωτερικού όπως η USAID (Υπηρεσία των ΗΠΑ για τη Διεθνή Ανάπτυξη) ή το Εθνικό Κληροδότημα των ΗΠΑ για τη Δημοκρατία· λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τον ιστότοπο Wikileaks το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ χρηματοδοτεί την αντιπολίτευση της Βενεζουέλας εδώ και τουλάχιστον 12 έτη·

Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εθνικά και διεθνή μέσα ενημέρωσης παρουσιάζουν τα γεγονότα αυτά μονόπλευρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαστρέβλωση πληροφοριών, ιδίως μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, είχε ως αποτέλεσμα να διαδίδονται ψευδείς πληροφορίες και φωτογραφικό υλικό δήθεν από τη Βενεζουέλα, οι οποίες έχουν ωστόσο τραβηχτεί στη Συρία, τη Χιλή, την Αίγυπτο, την Ισπανία ή τη Σιγκαπούρη·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος Maduro ζήτησε να πραγματοποιηθεί εθνική ειρηνευτική διάσκεψη στη Βενεζουέλα στις 26 Φεβρουαρίου 2014 με όλους τους πολιτικούς και κοινωνικούς τομείς που επιθυμούν να συμμετάσχουν·

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τα 14 τελευταία έτη έχουν διεξαχθεί στη Βενεζουέλα 19 φορές εκλογές· λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύνταγμα της Βολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας περιλαμβάνει μηχανισμούς συμμετοχικής δημοκρατίας, ένας από τους οποίους είναι η πρόβλεψη δημοψηφίσματος για την ανάκληση της εντολής του Προέδρου·

Η.     λαμβάνοντας υπόψη ότι από το 2006 έως το 2011 η Βενεζουέλα σημείωσε άνοδο επτά θέσεων στην κατάταξη του δείκτη ανθρώπινης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών καταλαμβάνοντας την 73η θέση από τις 187· λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά την τελευταία δεκαετία η κυβέρνηση της Βενεζουέλας αύξησε τις κοινωνικές δαπάνες κατά ποσοστό που υπερβαίνει το 60,6%· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Βενεζουέλα είναι σήμερα η χώρα με το χαμηλότερο ποσοστό ανισοτήτων στην περιοχή· λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με την CEPAL (Οικονομική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τη Λατινική Αμερική) η Βενεζουέλα μείωσε το ποσοστό φτώχειας της από 48,6% το 2002 σε 29,5% το 2011·

Θ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η Βενεζουέλα είναι η πέμπτη μεγαλύτερη πετρελαιοεξαγωγική χώρα και ότι έχει τα μεγαλύτερα αποδεδειγμένα αποθέματα πετρελαίου παγκοσμίως·

Ι.      λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό το κύμα ανατρεπτικής βίας εμφανίζεται σε μια περίοδο που οι νόμιμες αρχές της Βενεζουέλας εντείνουν τα μέτρα τους για να καταπολεμήσουν τις διάφορες μορφές κερδοσκοπίας και οικονομικού πολέμου που πλήττουν τη χώρα·

ΙΑ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τιμηθείς με το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης Adolfo Pérez Esquivel ζήτησε να προστατευθεί η δημοκρατία στη Βενεζουέλα από τις προσπάθειες αποσταθεροποίησης της κυβέρνησης, προειδοποιώντας ότι οι απόπειρες πραξικοπήματος στη Λατινική Αμερική προχωρούν με τη χρήση νέων μεθόδων και καταγγέλλοντας πολυεθνικές εταιρείες μέσων ενημέρωσης όπως το CNN και το Fox, οι οποίες μεταδίδουν μηνύματα πολεμικής προπαγάνδας στο όνομα της ειρήνης και μηνύματα μίσους στο όνομα της ελευθερίας·

1.      καταδικάζει δριμύτατα την τρέχουσα απόπειρα πραξικοπήματος και τη βία των δεξιών και ακροδεξιών ομάδων της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα· εκφράζει τη λύπη του για τις απώλειες ανθρώπινων ζωών και εκφράζει τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων·

2.      εκφράζει την αποδοκιμασία του για την καταστροφή της δημόσιας περιουσίας στη χώρα και ζητεί τον άμεσο τερματισμό των βιαιοπραγιών·

3.      εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τις προσπάθειες αποσταθεροποίησης της Βολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας μέσω βιαιοπραγιών, σε ένα πλαίσιο που θυμίζει τις προηγούμενες απόπειρες πραξικοπήματος του 2002·

4.      καταγγέλλει τους μη δημοκρατικούς και ανατρεπτικούς στόχους αυτής της εκστρατείας αποσταθεροποίησης, η οποία πραγματοποιείται στους δρόμους του Καράκας και άλλων πόλεων της Βενεζουέλας και η οποία πυροδοτείται από εξτρεμιστικές ομάδες· επισημαίνει το ιμπεριαλιστικό συμφέρον των ΗΠΑ να εξασφαλίσουν πρόσβαση στους πετρελαϊκούς πόρους της Βενεζουέλας, καθώς και τον πολιτικό στόχο τους να υπονομεύσουν τις χώρες μέλη της ALBA (Βολιβαριανή Συμμαχία για τους Λαούς της Αμερικής μας)·

5.      θεωρεί ότι τα γεγονότα αυτά φανερώνουν τον φόβο της ολιγαρχίας της Βενεζουέλας μήπως τεθούν σε κίνδυνο τα συμφέροντά της από τις βαθιές οικονομικές και κοινωνικές μετατροπές που βρίσκονται εν εξελίξει και τη διαρκή λαϊκή στήριξη της διαδικασίας αυτής·

6.      εκφράζει τη λύπη του για το ιστορικό των πραξικοπημάτων που έχουν διενεργηθεί από ένα τμήμα της αντιπολίτευσης, το οποίο κατά το παρελθόν έχει εξέλθει επανειλημμένως από το δημοκρατικό πλαίσιο προσπαθώντας να ανατρέψει τη συνταγματική τάξη της Βενεζουέλας·

7.      επαναλαμβάνει την πλήρη στήριξή του και την αλληλεγγύη του προς τον λαό της Βενεζουέλας, τη βολιβαριανή διαδικασία και τον εκλεγμένο Πρόεδρο Nicolás Maduro· απορρίπτει κάθε επίθεση εναντίον του δημοκρατικού πολιτεύματος και της κυριαρχίας της Βενεζουέλας·

8.      υποστηρίζει την πρωτοβουλία που ανέλαβε η κυβέρνηση της Βενεζουέλας να διοργανώσει εθνική ειρηνευτική διάσκεψη στη Βενεζουέλα στις 26 Φεβρουαρίου 2014, καλώντας όλους τους πολιτικούς και κοινωνικούς τομείς να συμμετάσχουν·

9.      εκφράζει την αποδοκιμασία του για τον ρόλο που διαδραματίζουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, διαδίδοντας ψευδείς πληροφορίες και χρησιμοποιώντας ψευδές φωτογραφικό υλικό με στόχο να δημιουργηθεί μια βίαιη και αποσταθεροποιητική ατμόσφαιρα που υπονομεύει την κυβέρνηση της Βενεζουέλας· υπενθυμίζει ότι η ελευθερία της πληροφόρησης συνιστά θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και ζητεί από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης να ενεργούν με υπευθυνότητα και να καλύπτουν τα γεγονότα με δίκαιο, ακριβή και ισορροπημένο τρόπο, πράγμα που δεν συμβαίνει σήμερα·

10.    εκφράζει τη βαθειά αποδοκιμασία του για την παρέμβαση της ΕΕ ή οποιασδήποτε άλλης χώρας στα εσωτερικά ζητήματα τρίτων χωρών·

11.    τονίζει ότι ο διάλογος με τρίτες χώρες δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να οδηγεί στην επιβολή περιορισμών στο δικαίωμα των λαών για αυτοδιάθεση· αποδοκιμάζει το γεγονός ότι πολύ συχνά η ΕΕ και τα κράτη μέλη της δίνουν προτεραιότητα σε διπλωματικές, πολιτικές ή οικονομικές παραμέτρους και όχι στα ανθρώπινα δικαιώματα, μια προσέγγιση η οποία επιπλέον οδηγεί σε μια πολιτική που χαρακτηρίζεται από δύο μέτρα και δύο σταθμά και αντίκειται στο οικουμενικό όραμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· τονίζει ότι είναι πολύ σημαντικό για αυτή καθαυτή την αξιοπιστία της ΕΕ να αποφεύγεται η οποιαδήποτε εκμετάλλευση τέτοιων ζητημάτων·

12.    υπενθυμίζει τη σημασία του ρόλου της Βενεζουέλας στη δημιουργία και ενίσχυση μιας διαδικασίας για τη συνεργασία και ενσωμάτωση προς όφελος των λαών της Λατινικής Αμερικής·

13.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την κυβέρνηση της Βολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας, το Κοινοβούλιο της Mercosur και την Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ευρωπαϊκής Ένωσης - Λατινικής Αμερικής.