Propunere de rezoluţie - B7-0215/2014Propunere de rezoluţie
B7-0215/2014

  PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la situația din Venezuela

  25.2.2014 - (2014/2600(RSP))

  depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate
  în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

  Willy Meyer, Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Sabine Lösing, Jacky Hénin, Jean-Luc Mélenchon, Nikolaos Chountis, Marisa Matias, Alda Sousa în numele Grupului GUE/NGL

  Procedură : 2014/2600(RSP)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  B7-0215/2014
  Texte depuse :
  B7-0215/2014
  Dezbateri :
  Texte adoptate :

  B7‑0215/2014

  Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Venezuela

  (2014/2600(RSP))

  Parlamentul European,

  –       având în vedere articolul 1 punctul 2 din capitolul 1 al Cartei ONU din 1945, cu scopul declarat de a dezvolta „relații prietenești între națiuni, întemeiate pe respectarea principiului egalității în drepturi a popoarelor și dreptului lor de a dispune de ele însele, și să ia oricare alte măsuri potrivite pentru consolidarea păcii mondiale”,

  –       având în vedere articolul 1 din Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice, precum și articolul 1 din Pactul internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale, potrivit cărora „toate popoarele au dreptul de a dispune de ele însele” și „în virtutea acestui drept, ele își determină liber statutul politic și își asigură liber dezvoltarea economică, socială și culturală”,

  –       având în vedere principiul neintervenției prevăzut în Carta ONU,

  –       având în vedere declarația reuniunii la nivel înalt CELAC-UE a șefilor de stat și de guvern din 27 ianuarie 2013, în care semnatarii își reafirmă angajamentul față de toate scopurile și principiile consacrate în Carta Națiunilor Unite și decizia lor de a sprijini toate eforturile de promovare a egalității suverane a tuturor statelor și de a respecta integritatea lor teritorială și independența politică,

  –       având în vedere declarațiile Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate referitoare la Venezuela, în special cele din 14 și 21 februarie 2014,

  –       având în vedere declarațiile laureatului argentinian al Premiului Nobel pentru Pace Adolfo Pérez Esquivel cu privire la Venezuela,

  –       având în vedere declarațiile cu privire la situația din Venezuela ale Mercosur, UNASUR și CELAC,

  –       având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Venezuela, în special cele din 24 mai 2007[1], 23 octombrie 2008[2], 7 mai 2009[3], 11 februarie 2010[4], 8 iulie 2010[5] și 24 mai 2012[6],

  –       având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

  A.     întrucât, la 12 februarie 2014, a fost organizată o demonstrație de către studenți aflați în legătură cu partide politice de dreapta și de extremă-dreapta; întrucât, după această demonstrație, un mic grup de demonstranți violenți au atacat, cu arme de foc și obiecte contondente, clădirea unde se afla biroul Procurorului General și mai multe clădiri guvernamentale din Caracas și alte orașe din Venezuela, comițând acte de violență și distrugere împotriva proprietății publice și blocând artera rutieră principală din Caracas;

  B.     întrucât, în timpul ciocnirilor, două persoane au fost împușcate, și anume militantul de stânga Juan Montoya și Basil Da Costa, un student și susținător al opoziției; întrucât modul în care amândoi au fost împușcați în cap amintește de moartea celor care au fost uciși de către trăgători de elită la 11 aprilie 2002 pentru a justifica lovitura de stat; întrucât de atunci 13 persoane au fost ucise și 137 rănite;

  C.     întrucât violențele continuă, cu scopul clar de a destabiliza guvernul ales democratic al Venezuelei; întrucât această strategie nu este nouă, scenariul fiind similar celui al loviturii de stat din 2002 și al violențelor care au urmat alegerii democratice a președintelui Nicolás Maduro în aprilie 2013, atunci când grupurile în cauză au refuzat să recunoască rezultatele alegerilor și au incitat la violență cauzând pierderea a 11 vieți;

  D.     întrucât guvernul Republicii Bolivariene a Venezuelei a declarat că aceste acte de violență sunt încurajate, organizate și finanțate din străinătate de către organizații cum ar fi USAID sau Fondul național pentru democrație din SUA; întrucât, potrivit Wikileaks, Departamentul de Stat al SUA finanțează opoziția din Venezuela de cel puțin 12 ani;

  E.     întrucât mass-media națională și internațională prezintă aceste evenimente într-un mod unilateral; întrucât manipularea de informații, în special prin intermediul rețelelor sociale, a răspândit zvonuri și imagini false surprinse în Siria, Chile, Egipt, Spania sau Singapore, ca și cum ar fi fost din Venezuela;

  F.     întrucât Președintele Maduro a solicitat organizarea unei conferințe naționale de pace în Venezuela, care va avea loc la 26 februarie 2014, cu toate grupurile politice și sociale care doresc să participe;

  G.     întrucât 19 alegeri diferite au avut loc în Venezuela în ultimii 14 ani; întrucât Constituția Republicii Bolivariene a Venezuelei include mecanisme ale democrației participative, cum ar fi dispoziția referitoare la un referendum de revocare a mandatului președintelui;

  H.     întrucât între 2006 și 2011 Venezuela a urcat șapte locuri, până pe locul 73 din 187, în Indicele dezvoltării umane întocmit de ONU; întrucât în ultimul deceniu guvernul Venezuelei a mărit cheltuielile sociale cu peste 60,6 %; întrucât Venezuela este în prezent țara cu cel mai mic indice al inegalității din regiune; întrucât potrivit CEPAL (Comisia Economică a ONU pentru America Latină), Venezuela a redus rata sărăciei de la 48,6% în 2002 la 29,5 % în 2011;

  I.      întrucât Venezuela este a cincea mare țară exportatoare de petrol din lume și are cele mai mari rezerve de petrol dovedite din lume;

  J.      întrucât acest val de violență subversivă s-a produs într-un moment în care autoritățile legitime din Venezuela își intensifică măsurile de combatere a diferitelor forme de speculație și de conflict economic care afectează țara;

  K.     întrucât câștigătorul Premiului Nobel pentru Pace Adolfo Pérez Esquivel a apelat la apărarea democrației în Venezuela împotriva tentativelor de destabilizare a guvernului, avertizând că tentativele de lovitură de stat sunt puse în aplicare în America Latină prin intermediul unor noi metode și denunțând companiile mass-media multinaționale, cum ar fi CNN și Fox, care răspândesc propagandă de război în numele păcii și ură în numele libertății,

  1.      condamnă ferm actuala încercare de lovitură de stat și violențele declanșate de grupurile de opoziție de dreapta și extremă-dreapta din Venezuela; regretă pierderile de vieți omenești și își exprimă condoleanțe față de familiile victimelor;

  2.      deplânge distrugerea proprietății publice în țară și solicită încetarea imediată a violențelor;

  3.      este profund îngrijorat de încercările de destabilizare comise împotriva Republicii Bolivariene a Venezuelei prin intermediul actelor de violență, într-un cadru similar încercărilor anterioare de lovitură de stat din 2002;

  4.      denunță intențiile nedemocratice și agitatoare ale acestei campanii de destabilizare dezlănțuite pe străzile din Caracas și alte orașe venezuelane de grupuri extremiste; evidențiază interesele imperialiste ale SUA de a-și asigura accesul la resursele de petrol ale Venezuelei și obiectivul său politic de a submina țările din ALBA (Alianța Bolivariană a Popoarelor din America Noastră);

  5.      consideră că aceste evenimente dezvăluie teama oligarhiei venezuelene că interesele sale sunt puse în pericol de transformările economice și sociale profunde în curs de desfășurare, precum și de sprijinul popular constant pentru acest proces;

  6.      regretă istoricul loviturilor de stat inițiate de o parte a opoziției, care în mai multe rânduri s-a plasat în afara cadrului democratic în încercarea de a răsturna ordinea constituțională din Venezuela;

  7.      își reafirmă sprijinul deplin și solidaritatea cu poporul venezuelean, procesul bolivarian și președintele ales Nicolás Maduro; respinge toate atacurile împotriva democrației și suveranității venezuelene;

  8.      sprijină inițiativa guvernului venezuelean de a organiza o conferință națională de pace în Venezuela la 26 februarie 2014, invitând toate grupurile politice și sociale;

  9.      deplânge rolul jucat de mass-media internațională în răspândirea de zvonuri și folosirea de imagini false cu scopul de a genera o atmosferă de violență și destabilizare care să submineze guvernul venezuelean; reamintește că libertatea de informare este un drept fundamental al omului și face apel la mass-media internațională să acționeze responsabil și să prezinte evenimentele într-un mod echitabil, corect și echilibrat, ceea ce nu este cazul în prezent;

  10.    regretă profund orice ingerință a UE sau a oricărei țări în afacerile interne ale țărilor terțe;

  11.    subliniază că dialogul cu țările terțe nu trebuie să constituie în niciun caz un obstacol în calea dreptului popoarelor la autodeterminare; regretă faptul că UE și statele sale membre acordă prea des prioritate considerațiilor diplomatice, politice sau economice față de cele în materie de drepturi ale omului, o abordare care conduce totodată la apariția unei politici cu standarde duble, care contravine viziunii universale asupra drepturilor omului; subliniază importanța, pentru credibilitatea UE, a evitării exploatării acestor aspecte;

  12.    reamintește importanța rolului Venezuelei în crearea și consolidarea unui proces de cooperare și de integrare în beneficiul popoarelor din America Latină;

  13.    încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, guvernului Republicii Bolivariene a Venezuelei, Parlamentului Mercosur și Adunării Parlamentare Euro-Latinoamericane.