Предложение за резолюция - B7-0217/2014Предложение за резолюция
B7-0217/2014

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно положението във Венецуела

25.2.2014 - (2014/2600(RSP))

за приключване на разискванията по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността

Вероник Дьо Кайзьор, Луис Янес-Барнуево Гарсия, Мария Мунис Де Уркиса от името на групата S&D

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0207/2014

Процедура : 2014/2600(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B7-0217/2014
Внесени текстове :
B7-0217/2014
Разисквания :
Приети текстове :

B7‑0217/2014

Резолюция на Европейския парламент относно положението във Венецуела

(2014/2600(RSP))

Европейският парламент,

–       като взе предвид своите предишни резолюции относно положението във Венецуела,

–       като взе предвид декларацията на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност от 14 февруари 2014 г.,

–       като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A.     като има предвид тежестта на настоящата ситуация във Венецуела, и по-специално събитията от 12 февруари, когато социалните протести ескалираха и най-малко 10 души бяха убити, а между 500 и 600 бяха ранени и задържани;

Б.     като има предвид политическото напрежение и ескалацията на насилието в цялата страна, отговорност за които носят незаконни въоръжени групировки, които стрелят безнаказано по демонстранти по улиците на Каракас и в останалата част на страната;

В.     като има предвид репресиите, извършвани по-конкретно срещу студенти, журналисти и опозиционни лидери, които са подлагани на преследвания, а свободата им – потъпквана;

Г.     като има предвид, че свободата на изразяване на мнение и правото на участие в мирни демонстрации са основни елементи на демокрацията; като има предвид, че равенството и справедливостта за всички хора са невъзможни, ако не се зачитат основните свободи и правата на всички граждани;

Д.     като има предвид, че въпреки големите си запаси от петрол Венецуела се намира в силно затруднено икономическо положение, което се характеризира, наред с другото, с много висока инфлация и недостиг на доставки на основни стоки, което от своя страна подхранва дълбоки социални неравенства и е източник на конфликти и на недоволството на хората като цяло;

Е.     като има предвид, че единствено спазването на правата и на основните свободи, конструктивният диалог в дух на уважение и толерантността могат да помогнат на страната да излезе от тази тежка криза и по този начин да преодолее бъдещите предизвикателства;

1.      осъжда проявите на насилие и най-вече загубата на човешки живот по време на мирните демонстрации от 12 февруари 2014 г., поднася своите искрени съболезнования на семействата на жертвите;

2.      изисква прекратяването на насилието и призовава за диалог между всички политически сили, за да се гарантира защитата и сигурността на гражданите, възстановяването на спокойствието и нормализирането на положението;

3.      призовава органите на Венецуела незабавно да разоръжат въоръжените групировки и да ги разпуснат, като сложат край на тяхната безнаказаност и изискат изясняване на извършените престъпления;

4.      насърчава правителството на Венецуела да положи основите на демократичен, конструктивен и основан на взаимно уважение диалог за гражданските права и основните свободи, за да придобие отново институционална и правна обоснованост и да помогне на страната да преодолее трудностите, които пораждат загрижеността на венецуелския народ;

5.      призовава правителствените органи да освободят задържаните 600 протестиращи, по-конкретно студентите, опозиционните лидери, журналистите и мирните демонстранти;

6.      припомня значението на спазването на свободата на изразяване на мнение и на свободата на мирен протест, тъй като те представляват основите на доброто функциониране на демократичната държава;

7.      подчертава, че спазването на свободата на печата, на информацията и на убежденията, както и зачитането на политическия плурализъм представляват основен принцип на демокрацията;

8.      възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета на Европейския съюз, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея, на генералния секретариат на Организацията на американските държави, както и на правителството и на Националната асамблея на Боливарска република Венецуела.