Forslag til beslutning - B7-0217/2014Forslag til beslutning
B7-0217/2014

  FORSLAG TIL BESLUTNING om situationen i Venezuela

  25.2.2014 - (2014/2600(RSP))

  på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
  jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2

  Véronique De Keyser, Luis Yáñez-Barnuevo García, María Muñiz De Urquiza for S&D-Gruppen

  Se også det fælles beslutningsforslag RC-B7-0207/2014

  Procedure : 2014/2600(RSP)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  B7-0217/2014
  Indgivne tekster :
  B7-0217/2014
  Forhandlinger :
  Vedtagne tekster :

  B7‑0217/2014

  Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Venezuela

  (2014/2600(RSP))

  Europa-Parlamentet,

  –       der henviser til sine tidligere beslutninger om situationen i Venezuela,

  –       der henviser til redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik af 14. februar 2014,

  –       der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

  A.     der henviser til den alvorlige situation i Venezuela og i særdeleshed de hændelser, der fandt sted den 12. februar, hvor demonstrationer mod de sociale forhold udviklede sig voldeligt og mindst 10 mennesker blev dræbt og mellem 500 og 600 mennesker såret og anholdt;

  B.     der henviser til de politiske spændinger og den eskalerende vold i hele landet, som kan tilskrives de ulovlige væbnede grupper, der ustraffet skyder på demonstranter i gaderne i Caracas og i resten af landet;

  C.     der henviser til den undertrykkelse, der finder sted mod især studerende, journalister og oppositionsledere, som er blevet forfulgt, og hvis frihed er blevet krænket;

  D.     der henviser til, at ytringsfriheden og retten til at deltage i fredelige demonstrationer er grundlæggende elementer i et demokrati, og til, at lighed og retfærdighed for alle ikke kan sikres uden de grundlæggende frihedsrettigheder og respekten for alle borgeres rettigheder;

  E.     der henviser til, at Venezuela på trods af sine store oliereserver befinder sig i en meget vanskelig økonomisk situation, som bl.a. er kendetegnet ved en meget høj inflation og manglende forsyning af basisvarer, hvilket afstedkommer alvorlige sociale uligheder og er en kilde til konflikter og utilfredshed i befolkningen generelt;

  F.     der henviser til, at kun respekt for de grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, en konstruktiv og respektfuld dialog og tolerance kan hjælpe landet ud af denne alvorlige krise og dermed sætte det i stand til at overvinde de fremtidige udfordringer;

  1.      fordømmer voldshandlingerne og især tabet af menneskeliv under de fredelige demonstrationer den 12. februar 2014; udtrykker sin oprigtige medfølelse med ofrenes familier;

  2.      kræver, at volden ophører, og opfordrer til dialog mellem alle politiske kræfter for at sikre borgernes beskyttelse og sikkerhed og genoprette ro og orden;

  3.      opfordrer de venezuelanske myndigheder til straks at afvæbne de væbnede grupper, opløse dem og sætte en stopper for deres straffrihed samt kræve en klarlægning af de forbrydelser, der er blevet begået;

  4.      tilskynder den venezuelanske regering til at etablere en demokratisk og konstruktiv dialog med respekt for de borgerlige rettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder for at genskabe den institutionelle og retlige soliditet og hjælpe landet med at overvinde de vanskeligheder, der foruroliger det venezuelanske folk;

  5.      opfordrer regeringen til at frigive de 600 demonstranter, der er blevet anholdt, herunder studerende, oppositionsledere, journalister og fredelige demonstranter;

  6.      minder om, hvor vigtigt det er at respektere ytringsfriheden og friheden til at demonstrere fredeligt, eftersom det er en forudsætning for, at en demokratisk stat kan fungere tilfredsstillende;

  7.      understreger, at respekt for presse-, informations og meningsfriheden og for den politiske pluralisme er af grundlæggende betydning for demokratiet;

  8.      pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet for Den Europæiske Union, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling, OAS' Generalsekretariatet og Den Bolivariske Republik Venezuelas regering og nationalforsamling.