Rezolūcijas priekšlikums - B7-0217/2014Rezolūcijas priekšlikums
B7-0217/2014

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par stāvokli Venecuēlā

25.2.2014 - (2014/2600(RSP))

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,
saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu

Véronique De Keyser, Luis Yáñez-Barnuevo García, María Muñiz De Urquiza S&D grupas vārdā

Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B7-0207/2014

Procedūra : 2014/2600(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B7-0217/2014
Iesniegtie teksti :
B7-0217/2014
Debates :
Pieņemtie teksti :

B7‑0217/2014

Eiropas Parlamenta rezolūcija par stāvokli Venecuēlā

(2014/2600(RSP))

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par stāvokli Venecuēlā,

–       ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos 2014. gada 14. februāra paziņojumu,

–       ņemot vērā Reglamenta 110. panta 2. punktu,

A.     tā kā pašreizējā situācija Venecuēlā ir nopietna un tā kā šā gada 12. februārī notika sadursmes, vardarbībā pāraugot manifestācijai, kurā bija izvirzītas sociālas prasības , un ejot bojā vismaz 10 personām un no 500 līdz 600 personām gūstot ievainojumus vai nonākot apcietinājumā;

B.     tā kā visā valstī valda politiskā spriedze un pieaug vardarbība tādu nelikumīgu bruņoto grupējumu dēļ, kas nesodīti šauj uz manifestantiem Karakasas ielās un citās valsts daļās;

C.     tā kā jo īpaši represē studentus, žurnālistus un opozīcijas vadītājus, kas tiek vajāti un kuru brīvība tiek ierobežota;

D.     tā kā vārda brīvība un tiesības piedalīties miermīlīgās manifestācijās ir demokrātijas pamatelementi, tā kā vienlīdzība un taisnīgums attiecībā uz visām personām nav iespējami, ja netiek ievērotas pamatbrīvības un visu iedzīvotāju tiesības;

E.     tā kā, neraugoties uz lielajām naftas rezervēm, Venecuēlā ir ļoti smaga ekonomiskā situācija, ko cita starpā raksturo ļoti augsts inflācijas līmenis un pamatpreču piegāžu trūkums, kas ir viens no lielās sociālās nevienlīdzības faktoriem un konfliktu un tautas vispārējas neapmierinātības iemesliem;

F.     tā kā tikai pamattiesību un pamatbrīvību ievērošana, konstruktīvs un izpratni apliecinošs dialogs un tolerance var valstij palīdzēt izkļūt no šīs smagās krīzes un līdz ar to pārvarēt turpmākās grūtības,

 

1.      nosoda vardarbības aktus un jo īpaši cilvēku bojāeju miermīlīgo manifestāciju laikā 2014. gada 12. februārī; upuru ģimenēm pauž visdziļāko līdzjūtību;

2.      prasa vardarbības izbeigšanu un aicina uz visu politisko spēku dialogu, lai nodrošinātu iedzīvotāju aizsardzību un drošību un miera un normalitātes atjaunošanu;

3.      prasa Venecuēlas iestādēm nekavējoties atbruņot bruņotos grupējumus un tos likvidēt, izbeidzot to nesodāmību un pieprasot paskaidrojumus par izdarītajiem noziegumiem;

4.      mudina Venecuēlas valdību īstenot demokrātisku, konstruktīvu un pilsoniskās tiesības un pamatbrīvības ievērojošu dialogu, lai atjaunotu institucionālo un juridisko kārtību un palīdzētu pārvarēt Venecuēlas tautu nodarbinošās grūtības;

5.      prasa, lai valdības iestādes atbrīvotu 600 apcietinātos manifestāciju dalībniekus, jo īpaši opozīcijas vadītājus, žurnālistus un miermīlīgos protestētājus;

6.      atgādina, cik svarīga ir vārda brīvības un miermīlīgas manifestēšanas tiesību ievērošana, jo tās ir demokrātiskas valsts labas darbības pamats;

7.      uzsver, ka preses, informācijas izplatīšanas un uzskatu paušanas brīvības ievērošana un politiskais plurālisms ir uzskatāmi par demokrātijas vislielākajām pamata vērtībām;

8.      uzdodam priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Eiropas Savienības Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei/ Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, Eiropas un Latīņamerikas Parlamentārajai asamblejai, Amerikas valstu organizācijas ģenerālsekretāram, kā arī Venecuēlas Bolivāra Republikas valdībai un Nacionālajai asamblejai.