Postupak : 2014/2595(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B7-0220/2014

Podneseni tekstovi :

B7-0220/2014

Rasprave :

Glasovanja :

PV 27/02/2014 - 10.7
CRE 27/02/2014 - 10.7
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P7_TA(2014)0170

PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 135kWORD 70k
Također vKEYi zajednički prijedlog rezolucije RC-B7-0219/2014
25.2.2014
PE529.579v01-00
 
B7-0220/2014

podnesen nakon izjave potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku

u skladu s člankom 110. stavkom 2. Poslovnika


o stanju u Ukrajini (2014/2595(RSP))


José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Jacek Saryusz-Wolski, Roberta Angelilli, Sophie Auconie, Elena Băsescu, Ivo Belet, Jerzy Buzek, Arnaud Danjean, Mário David, Anne Delvaux, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Eduard Kukan, Krzysztof Lisek, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Francisco José Millán Mon, Nadezhda Neynsky, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Jacek Protasiewicz, György Schöpflin, Salvador Sedó i Alabart, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Inese Vaidere, Laima Liucija Andrikienė u ime kluba PPE

Rezolucija Europskog parlamenta   o stanju u Ukrajini (2014/2595(RSP))  
B7‑0220/2014

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Europskoj politici susjedskih odnosa i Istočnom partnerstvu te o Ukrajini, s posebnim osvrtom na svoju Rezoluciju od 6. veljače 2014. o stanju u Ukrajini(1),

–       uzimajući u obzir zaključke s izvanrednog sastanka o Ukrajini Vijeća za vanjske poslove održanog 20. veljače 2014.,

–       uzimajući u obzir članak 110. stavak 2. Poslovnika,

A.     budući da su nakon odluke ukrajinske Vlade o obustavi potpisivanja Sporazuma o pridruživanju stotine tisuća ljudi spontano izišle na ulice diljem zemlje kako bi izrazile potporu europskim integracijama; budući da su prosvjednici u Kijevu mirno zauzeli Trg neovisnosti, pozivajući na snažne političke promjene kako bi prisilili vladu da preispita svoju odluku;

B.     budući da su vlasti pod vodstvom predsjednika Janukoviča očigledno prešle granicu dopustivši snagama sigurnosti korištenje bojnog streljiva protiv prosvjednika i raspoređivanje snajperista na krovove zgrada na Trgu Majdan i oko njega, koji je od prošlog studenog epicentar protuvladinih i proeuropskih prosvjeda; budući da su na kijevskim ulicama pogubljeni prosvjednici i prolaznici, što je izazvalo zgražanje i osudu međunarodnih aktera;

C.     budući da su ministri vanjskih poslova Francuske, Njemačke i Poljske posjetili Kijev uime EU-a u nastojanju da posreduju između predsjednika Janukoviča i oporbe radi postizanja kompromisnog rješenja; budući da su uspjeli isposlovati dogovor o planu djelovanja za miran i demokratski izlazak iz krize kojim se trenutno zaustavilo krvoproliće; budući da je ruski posebni izaslanik također pomogao u postizanju sporazuma, ali ga nije supotpisao;

D.     budući da je od početka „Euromajdana” prijavljeno mnogo slučajeva lošeg postupanja, otmica, mučenja i drugih kršenja ljudskih prava; budući da osobe koje su odgovorne za ta kršenja do sada nisu kažnjene;

E.     budući da je ad hoc delegacija Europskog parlamenta boravila u Kijevu od 28. do 30. siječnja 2014. i od 22. do 24. veljače kako bi procijenila stanje na terenu, čime je pokazala iskreno zanimanje Parlamenta za dramatično stanje u zemlji i stvarnu zabrinutost zbog stanja;

1.      odaje priznanje narodu Ukrajine zbog brze promjene vlasti i građanskog otpora proteklih nekoliko mjeseci te naglašava da građanski i narodni prosvjed služi kao primjer i da će predstavljati prekretnicu u povijesti Ukrajine; naglašava da demokratska i građanska pobjeda ne bi smjela biti pokvarena bilo kakvim duhom osvete ili činovima odmazde prema protivnicima, ili pak političkim zakulisnim igrama;

2.      odaje počast onima koji su se borili i umrli za europske vrijednosti i europsku zastavu na Majdanu i izražava iskrenu sućut obiteljima žrtava; snažno osuđuje surovo i pretjerano djelovanje protuprosvjedničkih snaga koje je dovelo do dramatične eskalacije nasilja;

3.      pozdravlja odgovornu ulogu koju je prihvatio ukrajinski parlament u ispunjavanju političkog i institucionalnog vakuuma; prima na znanje mjere koje je parlament dosad donio, osobito u pogledu povratka na ustav iz 2004., odluke o održavanju predsjedničkih izbora 25. svibnja 2014., odluke o povlačenju policijskih i sigurnosnih snaga, oslobađanju bivše predsjednice vlade Julije Timošenku iz zatvora i imenovanja privremenog predsjednika i privremenih čelnika ministarstva unutarnjih poslova i sigurnosnih službi;

4.      poziva na uspostavu neovisnog povjerenstva koje bi u uskoj suradnji s Međunarodnim savjetodavnim odborom Vijeća Europe i OESS-om provelo istragu o kršenjima ljudskih prava počinjenima od početka prosvjeda;

5.      potiče Komisiju da pronađe načine za upućivanje hitne, sveobuhvatne i izravne liječničke i humanitarne pomoći svim žrtvama;

6.      pozdravlja zaključke izvanrednog sastanka Vijeća za vanjske poslove od 20. veljače 2014., a osobito odluku o uvođenju ciljanih sankcija, uključujući zamrzavanje imovine i odbijanje izdavanja viza za odgovorne za kršenja ljudskih prava, nasilje i pretjeranu uporabu sile, kao i odluku o privremenom ukidanju dozvola za izvoz opreme koja bi se mogla upotrijebiti za unutarnju represiju; potiče države članice da provedu svoje vlastito zakone o borbi protiv pranja novca kako bi se smanjilo otjecanje nezakonitog novca iz Ukrajine;

7.      naglašava da je trenutačno od ključne važnosti da sve strane pokažu osjećaj odgovornosti, suzdržanosti i predanosti istinskom dijalogu i pomirbi uz izbjegavanje odmazde; potiče sve političke snage da u ovom presudnom trenutku u Ukrajini zajednički rade na mirnoj političkoj tranziciji, ambicioznom i sveobuhvatnom planu reformi i uspostavi vlade usmjerene na europske standarde, da održe jedinstvo i teritorijalni integritet zemlje i da omoguće kompromisna rješenja za budućnost Ukrajine;

8.      prima na znanje odluku o održavanju predsjedničkih izbora 25. svibnja 2014.; ističe potrebu za osiguravanjem da ti izbori budu slobodni i pošteni te u skladu s europskim standardima; izražava svoju spremnost da podupre njihovo propisno provođenje i pošalje snažnu promatračku misiju;

 

9.      pozdravlja oslobađanje bivše predsjednice vlade Julije Timošenko iz zatvora;

10.    ističe da raširena korupcija predstavlja važno pitanje koje ima ozbiljan učinak na ukrajinsko gospodarstvo i koja otežava njegov razvoj, ali i istodobno potkopava povjerenje građana u vlastitu državu i institucije; stoga potiče novu vladu da učini borbu protiv korupcije i uspostavu istinski neovisnoga i nepristranoga pravosudnog sustava glavnim prioritetom u svojem programu;

11.    ponavlja da se Sporazum o pridruživanju s novom vladom može potpisati nakon što se razriješi trenutačna politička kriza i čim nova vlada bude spremna;

12.    pozdravlja činjenicu da je ispunjeno jedno od triju mjerila koje je 2012. postavilo Vijeće za vanjske poslove, to jest dokidanje selektivne primjene zakona (pritvaranje Julije Timošenko) te da se preostala dva mjerila koja su ujedno glavni zahtjevi prosvjednog pokreta, to jest pravosuđe i izborni sustavi, već podvrgavaju dubokim promjenama i reformama koje će, nadajmo se, nova koalicijska vlada uskoro dovršiti, a nova parlamentarna većina poduprijeti;

13.    nadalje, poziva Komisiju da surađuje s ukrajinskim vlastima kako bi se iznašli načini za neutraliziranje učinaka mjera odmazde koje je poduzela Rusija kako bi spriječila potpisivanje Sporazuma o pridruživanju, kao i mogućih novih mjera; pozdravlja najavu povjerenika za ekonomska i monetarna pitanja i euro Ollija Rehna o spremnosti EU-a da osigura znatan i ambiciozan (kratkoročni i dugoročni) paket mjera financijske pomoći nakon što se donese političko rješenje na temelju demokratskih načela, predanosti reformama i imenovanja legitimne vlade;

14.     očekuje da Vijeće i Komisija zajedno s MMF-om, Svjetskom bankom, EBRD-om i EIB-om što prije predlože kratkoročni paket mjera financijske pomoći i instrument za platnu bilancu, kao i dugoročni paket makroekonomske potpore kako bi pomogli Ukrajini u rješavanju sve lošijeg gospodarskog i socijalnog stanja i osigurali gospodarsku pomoć za pokretanje dugo očekivanih i nužnih dubokih i temeljitih reformi ukrajinskog gospodarstva te očekuje da organiziraju međunarodnu donatorsku konferenciju za Ukrajinu; nada se da će nova vlada biti spremna nastaviti s potrebnim reformama, osobito gospodarskim;

15.    poziva Vijeće da ovlasti Komisiju da ubrza dijalog o viznom režimu s Ukrajinom; ističe da brzo dovršenje sporazuma o liberalizaciji viznog režima između EU-a i Ukrajine prema primjeru sporazuma s Republikom Moldovom predstavlja najbolji odgovor na očekivanja ukrajinskog civilnog društva i mladih; u međuvremenu poziva na hitno uvođenje privremenih, veoma jednostavnih i cjenovno prihvatljivih postupaka odobravanja vize a razini EU-a i država članica;

16.    poziva Moskvu da zauzme konstruktivan stav i prestane s mjerama odmazde i neopravdanim pritiskom čiji je cilj dovesti u pitanje suvereno pravo susjedne zemlje da slobodno odlučuje o svojoj budućnosti kako bi se stvorili uvjeti za to da Ukrajina izvuče korist iz bilateralnih odnosa i s EU-om i s Rusijom; potiče EU i njegove države članice da zauzmu jednoglasan stav u dijalogu s Rusijom, podupirući na taj način europske težnje Ukrajine i drugih zemalja Istočnog partnerstva koje slobodno odluče produbiti svoje odnose s EU-om;

17.    ističe da odredbe Detaljnog i sveobuhvatnog sporazuma o slobodnoj trgovini (DCFTA) ne predstavljaju trgovinski izazov Ruskoj Federaciji i da se Sporazumom o pridruživanju ne narušavaju dobri odnosi koje Ukrajina ima sa svojim istočnim susjedom; naglašava da nestabilnost u zajedničkom susjedstvu nije ni u interesu EU-a ni u interesu Rusije; ističe da primjena političkih, gospodarskih i drugih pritisaka predstavlja kršenje Helsinškog završnog akta i Memoranduma iz Budimpešte iz 1994. o sigurnosti Ukrajine;

18.    naglašava da sukladno člancima 8. i 49. Ugovora o Europskoj uniji (UEU) sve europske zemlje, uključujući one u sklopu Istočnog partnerstva, imaju dugoročnu mogućnost prijavljivanja za članstvo u Europskoj uniji;

19.    nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, vladama država članica, ukrajinskom predsjedniku, Vladi i parlamentu, Vijeću Europe te predsjedniku, Vladi i parlamentu Ruske Federacije.

(1)

Usvojeni tekstovi, P7_TA(2014)0098.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti