Предложение за резолюция - B7-0221/2014Предложение за резолюция
B7-0221/2014

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно Украйна

25.2.2014 - (2014/2595(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
внесено съгласно член 110, параграф 2 от Правилника на дейността

Хелмут Шолц, Никола Вулянич, Патрик Льо Ярик, Юнус Омаржи, Яромир Кохличек от името на групата GUE/NGL

Процедура : 2014/2595(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B7-0221/2014
Внесени текстове :
B7-0221/2014
Разисквания :
Приети текстове :

B7‑0221/2014

Резолюция на Европейския парламент относно Украйна

(2014/2595(RSP))

Европейският парламент,

–       като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A.     като има предвид, че протестите срещу политиката на украинското правителство, предизвикани от неговия отказ да подпише споразумение за асоцииране с ЕС, продължаваха от ноември 2013 г. насам и бяха придружени от разрастване на насилието и от двете страни, като екстремистки националистически групировки се присъединиха към протестите; като има предвид, че неспособността на политическите сили – както правителството, така и опозицията – да правят компромиси доведе до ескалация на насилието, вследствие на което загинаха десетки души и от двете страни, а стотици други бяха ранени;

Б.     като има предвид, че протестите започнаха под формата на демонстрации в подкрепа на ЕС, но че техният фокус се измести към въпроси на по-местно равнище и че те се разпространиха от Киев в други градове; като има предвид, че демонстрантите призоваваха за оставката на правителството и за организирането на нови парламентарни и президентски избори;

В.     като има предвид, че министрите на външните работи на Франция, Германия и Полша спомогнаха за сключването на споразумение за разрешаване на кризата в Украйна, което беше подписано от президента на Украйна, Виктор Янукович, и от представителите на опозицията Виталий Кличко (УДАР), Олег Тягнибок („Свобода“) и Арсений Яценюк („Баткивщина“);

Г.     като има предвид, че протестиращите по улиците в Киев не се съгласиха с този компромис и че насочените към разрешаване на политическата и държавна криза споразумения, постигнати чрез посредничество от страна на външните министри на няколко държави – членки на ЕС, бяха нарушени от опозицията;

Д.     като има предвид, че Виктор Янукович напусна Киев към неизвестно местоназначение, без да е подал официално своята оставка;

Е.     като има предвид, че украинският парламент (Върховна рада) пое инициативата и взе следните решения:

–       да отстрани Янукович от неговата длъжност на президент;

–       да проведе избори за президент на 25 май 2014 г.;

–       да назначи временен президент, който също така да изпълнява функциите на председател на парламента и координатор на правителството;

–       да възстанови конституцията от 2004 г., съгласно която в Украйна да се формира правителство, съчетаващо характеристики на парламентарната и президентската система;

–       да освободи бившия министър-председател, Юлия Тимошенко;

–       да назначи временен главен прокурор и няколко министри;

Ж.    като има предвид, че като пряка реакция на смяната на властта в Киев ръководителят на партията „Свобода“ от крайната десница, Олег Тягнибок, призова за премахване на политическия и демократичен плурализъм в Украйна, за етническо прочистване на цялата страна и за възстановяване на статуса на Украйна като ядрена сила;

З.      като има предвид, че централата на Комунистическата партия на Украйна беше разрушена от радикални сили на десницата и че в някои региони на Украйна Комунистическата партия е под забрана; като има предвид, че са разрушени паметници, свързани с Втората световна война и с други събития и фигури;

И.     като има предвид, че все повече зачестяват антисемитските нападения срещу евреи в Киев и че равинът в Киев е посъветвал гражданите от еврейски произход да напуснат града; като има предвид, че синагогата в Запорожие е била нападната и повредена;

Й.     като има предвид, че 3477 депутати от общини в югоизточна Украйна и региона на Севастопол в Автономната република Крим са се срещнали в Харков, са изразили критичното си отношение към решенията на Върховната рада и са приели мерки, които според тях следва да се предприемат от местните органи на управление в отговор на събитията в Киев;

 

К.     като има предвид, че сред населението в Украйна все още няма консенсус относно оценката на тези събития и бъдещето на страната; като има предвид, че политическите проблеми на Украйна могат да се разрешат единствено чрез разисквания на национално равнище и чрез демократичен и прозрачен процес на вземане на решения относно бъдещето на страната, конституционните и други реформи и отношенията с международните партньори;

1.      изразява дълбоко съжаление във връзка с факта, че политическата криза в Украйна не беше разрешена навреме, за да се предотврати загубата на човешки живот сред украинските граждани; изразява своите съболезнования и своята подкрепа на семействата на всички загинали или ранени лица; призовава ЕС и неговите държави членки да разширят обхвата на медицинската помощ, като включат всички жертви на насилието в Украйна;

2.      призовава за независимо и прозрачно разследване на всички неотдавнашни прояви на насилие и всички нарушения на правата на човека от началото на демонстрациите насам, както и за преследване по съдебен път на отговорните за насилието лица от всички страни;

3.      отбелязва широкия диапазон на решенията, взети от Върховната рада, но изразява своята загриженост във връзка с факта, че не всички членове на парламента са присъствали при вземането на тези решения, които при пълно присъствие биха имали по-голяма демократична легитимност; отбелязва, че протестите в Киев продължават и че протестиращите призовават за предприемането на мерки, чиято цел е да се попречи на олигарсите и лицата, отговорни за нарушения на правата на човека или замесени в корупция, да станат членове на правителството;

4.      отбелязва, че парламентът на Украйна най-сетне пое инициативата да проправи пътя за ранни избори; призовава Върховната рада да приеме достатъчно рано преди изборите нов избирателен закон, който да отговаря на правилата на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) и Веницианската комисия, и да осигури свободното и честно провеждане на изборите; очаква всички политически партии и институции да публикуват по време на преходния период преди изборите своите програми за постигане на трайно решение за преодоляване на дълбоката социална и икономическа криза; подчертава, че това е необходим елемент от провеждането на демократични разисквания относно бъдещото развитие на Украйна;

5.      подчертава, че украинският народ — и само той — трябва да взема решения, без външна намеса, относно своето бъдеще, геополитическата ориентация на страната и относно това към кои международни споразумения и общности Украйна следва да се присъедини; настоятелно призовава ЕС, САЩ и Русия да се въздържат от намеса във вътрешните работи на Украйна и от всякакви форми на финансов, икономически или политически натиск;

6.      настоятелно приканва всички политически сили да предотвратят всякаква нова употреба на насилие; изразява дълбоката си загриженост във връзка с широкото разпространение на оръжия и боеприпаси в страната; призовава всички политически сили да се осигурят предаването на всички незаконни оръжия и боеприпаси на Министерството на вътрешните работи;

7.      призовава всички политически сили в Украйна и всички участващи международни фактори да се ангажират да полагат усилия за запазване на териториалната цялост и на националното единство на Украйна, като отчитат културния и езиков състав на държавата и нейната история;

8.      изразява своята загриженост във връзка с корупцията в страната; призовава за прозрачност на активите – включително на всички международни капиталови потоци към и от Украйна – принадлежащи на определени политици от настоящата администрация, бивши политически фигури, които са били предмет на разследвания, и всички политически партии и техните ръководни фигури; изтъква факта, че тесните връзки между администрацията и политическите институции и олигарсите бяха една от основните пречки пред процеса на демократизация в Украйна през голяма част от последните две десетилетия; призовава ЕС и неговите държави членки да активизират усилията си за спиране на изпирането на пари и укриването на данъци от украински дружества и бизнесмени в европейски банки;

9.      призовава ЕС да предостави на Украйна финансова помощ, от която тя има неотложна нужда, за да преодолее настоящата икономическа и социална криза; подчертава, че тази помощ не трябва да се обвързва с условие за прилагане на мерки за бюджетни ограничения;

10.    изразява дълбока загриженост във връзка със сътрудничеството на демократичните сили с открито националистически и антисемитски сили, за които има сведения, че получават пряка политическа и финансова подкрепа от чужбина, включително от партньори в държавите – членки на ЕС; поради това настоятелно призовава всички политически сили и гражданското общество да отхвърлят националистическите и антисемитските политики;

11.    осъжда нападенията срещу Комунистическата партия на Украйна и опитите за забрана на партията; призовава временните органи да гарантират демократичните права и свободи на всички демократични политически сили и да предотвратяват евентуалните нападения срещу тях;

12.    изразява дълбоката си загриженост във връзка с антисемитските действия на силите на крайната десница и категорично осъжда тези прояви;

13.    отправя спешен призив към преходните институции в Украйна да съблюдават международните задължения на страната, по-специално в качеството ѝ на страна по Договора за неразпространение на ядреното оръжие и член на Съвета на Европа, и да обезпечат стриктното спазване на демократичните права и свободи, правата на човека, защитата на малцинствата, свободата на пресата и свободата на събранията и словото; призовава всички институции на ЕС и държавите членки, както и други чуждестранни политически фактори, не само да отправят призиви в този дух, но и да обвържат евентуалната финансова подкрепа за Украйна със спазването на тези стандарти и задължения;

14.    възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, парламента и правителството на Украйна, както и на Парламентарната асамблея на ОССЕ и Парламентарната асамблея на Съвета на Европа.