Πρόταση ψηφίσματος - B7-0221/2014Πρόταση ψηφίσματος
B7-0221/2014

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την Ουκρανία

25.2.2014 - (2014/2595(RSP))

εν συνεχεία της δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας
σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Helmut Scholz, Nikola Vuljanić, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Jaromír Kohlíček εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Διαδικασία : 2014/2595(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B7-0221/2014
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B7-0221/2014
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B7‑0221/2014

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την Ουκρανία

(2014/2595(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι από τον Νοέμβριο του 2013 – πυροδοτούμενες από την άρνηση της Ουκρανικής Κυβέρνησης να υπογράψει Συμφωνία Σύνδεσης με την ΕΕ – οι διαμαρτυρίες κατά της κυβερνητικής πολιτικής συνεχίζονται και καθίστανται όλο και πιο βίαιες από αμφότερες τις πλευρές, ενώ εξτρεμιστικές εθνικιστικές ομάδες προσχωρούν στις διαμαρτυρίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αδυναμία των πολιτικών δυνάμεων, τόσο της κυβέρνησης όσο και της αντιπολίτευσης, για συμβιβαστική λύση οδήγησαν στην βίαιη κλιμάκωση της κατάστασης, με αποτέλεσμα δεκάδες ανθρώπων και από τις δυο πλευρές να χάσουν τη ζωή τους και εκατοντάδες να τραυματιστούν·

B.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαμαρτυρίες άρχισαν ως διαδηλώσεις υπέρ της ΕΕ αλλά στη συνέχεια στράφηκαν σε εσωτερικά θέματα και εξαπλώθηκαν από το Κίεβο και προς άλλες πόλεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαδηλωτές ζητούσαν την παραίτηση της κυβέρνησης και τη διοργάνωση νέων βουλευτικών και προεδρικών εκλογών·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπουργοί εξωτερικών της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Πολωνίας μεσολάβησαν για μια συμφωνία διευθέτησης της κρίσης στην Ουκρανία, την οποία υπέγραψε ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βίκτωρ Γιανούκοβιτς, και οι εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης Βιτάλι Κλίτσκο (UDAR), Oleh Tyahnibok (Svoboda) και Arsenij Yatseniuk (Batkivshchyna)·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαδηλωτές στους δρόμους του Κίεβου δεν δέχτηκαν αυτό τον συμβιβασμό, και δεν τηρήθηκαν από την αντιπολίτευση οι συμφωνίες που στόχευαν στην επίλυση της πολιτικής και κρατικής κρίσης με τη διαμεσολάβηση ορισμένων κρατών μελών της ΕΕ·

E.     λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Βίκτωρ Γιανούκοβιτς εγκατέλειψε το Κίεβο προς άγνωστη κατεύθυνση χωρίς να έχει παραιτηθεί επισήμως·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο της Ουκρανίας (Verkhovna Rada) ανέλαβε την πρωτοβουλία και αποφάσισε:

–       να παραπέμψει σε δίκη τον Πρόεδρο Γιανούκοβιτς·

–       να διεξαγάγει προεδρικές εκλογές στις 25 Μαΐου 2014·

–       να διορίσει προσωρινό Πρόεδρο ο οποίος θα είναι και πρόεδρος της Βουλής και συντονιστής της κυβέρνησης·

–       να επαναφέρει το σύνταγμα του 2004, σύμφωνα με το οποίο στην Ουκρανία θα λειτουργεί ένα κοινοβουλευτικό-προεδρικό είδος κυβέρνησης·

–       να ελευθερώσει την πρώην Πρωθυπουργό Γιούλια Τυμοσένκο·

–       να διορίσει προσωρινό Γενικό Εισαγγελέα και αρκετούς υπουργούς·

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι ως απάντηση στην αλλαγή εξουσίας στο Κίεβο ο αρχηγός του ακροδεξιού κόμματος, Oleh Tyahnibok, ζήτησε την εξάλειψη του πολιτικού και δημοκρατικού πλουραλισμού στην Ουκρανία, εθνική κάθαρση σε ολόκληρη τη χώρα και επαναφορά του καθεστώτος της Ουκρανίας ως πυρηνικής δύναμης·

H.     λαμβάνοντας υπόψη ότι ριζοσπαστικές δεξιές δυνάμεις κατέστρεψαν τα κεντρικά γραφεία του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ουκρανίας και ότι σε ορισμένες περιοχές της χώρας το Κομμουνιστικό Κόμμα τέθηκε εκτός νόμου· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι καταστράφηκαν μνημεία του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και άλλα μνημεία·

Θ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ραγδαία η αύξηση των αντισημιτικών επιθέσεων κατά Εβραίων στο Κίεβο, και ότι ο Ραβίνος του Κιέβου συμβούλευσε τους Εβραίους να εγκαταλείψουν την πόλη αυτή· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συναγωγή στην Ζαπορίτζια υπέστη επίθεση και ζημιές·

Ι.      λαμβάνοντας υπόψη ότι 3477 εκλεγμένοι εκπρόσωποι των τοπικών συμβουλίων στη Νοτιοανατολική Ουκρανία και στη περιοχή της Σεβαστούπολης της Αυτόνομης Δημοκρατίας της Κριμαίας συγκεντρώθηκαν στην Κάρκοβ, καταδίκασαν τις αποφάσεις του Κοινοβουλίου της Ουκρανίας (Verkhovna Rada) και ενέκριναν μέτρα που πιστεύουν πως πρέπει να λάβουν οι τοπικές αρχές σε απάντηση στις εξελίξεις στο Κίεβο·

ΙΑ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθεί να μην υπάρχει συναίνεση εκ μέρους του λαού της Ουκρανίας ως προς την αξιολόγηση των εξελίξεων και το μέλλον της χώρας· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πολιτικά προβλήματα της Ουκρανίας μπορούν να λυθούν με εθνικό διάλογο και μια δημοκρατική και διάφανη διαδικασία λήψης αποφάσεων για το μέλλον της χώρας, συνταγματικές και άλλες μεταρρυθμίσεις, και ανάπτυξη σχέσεων με διεθνείς εταίρους·

1.      εκφράζει τη βαθειά του λύπη για το γεγονός ότι η πολιτική κρίση στην Ουκρανία δεν επιλύθηκε έγκαιρα έτσι ώστε να αποφευχθεί η απώλεια ζωών ουκρανών πολιτών· εκφράζει τα συλλυπητήρια και την υποστήριξή του προς όλες τις οικογένειες αυτών που πέθαναν ή τραυματίστηκαν· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να επεκτείνουν το πεδίο της ιατρικής βοήθειας προς όλα τα θύματα βίας στην Ουκρανία·

2.      ζητεί να διενεργηθεί ανεξάρτητη και διαφανής έρευνα σχετικά με όλες τις πρόσφατες πράξεις βίας και όλες τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που σημειώθηκαν από τότε που άρχισαν οι διαδηλώσεις, και να υπάρξει δίωξη των υπευθύνων από όλες τις πλευρές·

3.      διαπιστώνει τις ευρέος φάσματος αποφάσεις που έλαβε το Κοινοβούλιο της Ουκρανίας (Verkhovna Rada), αλλά εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι δεν ήταν παρόντες όλοι οι βουλευτές, καθώς με την παρουσία όλων θα είχαν περιβληθεί οι εν λόγω αποφάσεις με μεγαλύτερη δημοκρατική νομιμότητα· διαπιστώνει ότι οι διαμαρτυρίες στο Κίεβο συνεχίζονται και ότι οι διαδηλωτές ζητούν να ληφθούν μέτρα που να εμποδίζουν να γίνουν μέλη της κυβέρνησης οι ολιγάρχες και οι υπεύθυνοι για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή έχοντες συμμετοχή σε υποθέσεις διαφθοράς·

4.      επισημαίνει πως το Κοινοβούλιο της Ουκρανίας τελικά ανέλαβε την πρωτοβουλία να κινήσει τη διαδικασία για πρόωρες εκλογές· ζητεί από το ως άνω Κοινοβούλιο να εγκρίνει, έγκαιρα για τις εκλογές, ένα νέο εκλογικό νόμο ο οποίος να σέβεται τους κανόνες του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) και της Επιτροπής της Βενετίας, και τοιουτοτρόπως να εξασφαλίσει την ελεύθερη και δίκαιη διεξαγωγή των εκλογών· αναμένει να δημοσιεύσουν όλα τα πολιτικά κόμματα και όργανα, εντός της μεταβατικής περιόδου πριν από τις εκλογές, τα προγράμματά τους για την εξεύρεση λύσης διαρκείας στη βαθειά κοινωνική και οικονομική κρίση· υπογραμμίζει πως είναι πραγματικά αναγκαίο να υπάρξει δημοκρατικός διάλογος για τη μελλοντική εξέλιξη της Ουκρανίας·

5.      τονίζει πως εναπόκειται στον ουκρανικό λαό - και μόνο - να αποφασίσει, μακριά από κάθε ξένη παρέμβαση, για το μέλλον του, το γεωπολιτικό προσανατολισμό της χώρας του και σε ποιες διεθνείς συμφωνίες και κοινότητες θα προσχωρήσει η Ουκρανία· κάνει σθεναρή επίκληση προς την ΕΕ, τις ΗΠΑ και τη Ρωσία να απόσχουν από οποιαδήποτε ανάμιξη στα εσωτερικά της Ουκρανίας και από οποιαδήποτε μορφή χρηματοδοτικής, οικονομικής ή πολιτικής πίεσης·

6.      καλεί επειγόντως όλες τις πολιτικές δυνάμεις να εμποδίσουν οποιαδήποτε άλλη χρήση βίας· εκφράζει βαθειά ανησυχία για τη διάδοση όπλων και πυρομαχικών στη χώρα· καλεί δε όλες τις πολιτικές δυνάμεις να φροντίσουν για την παράδοση όλων των παράνομων όπλων και πυρομαχικών στο Υπουργείο Εσωτερικών·

7.      ζητεί από όλες τις πολιτικές δυνάμεις εντός της Ουκρανίας και όλους τους διεθνείς παράγοντες που παρακολουθούν την υπόθεση να δεσμευτούν να εργασθούν για την εδαφική ακεραιότητα και την εθνική ενότητα της Ουκρανίας, λαμβάνοντας υπόψη την πολιτιστική και γλωσσική σύνθεση της χώρας και την ιστορία της·

8.      επαναλαμβάνει πως το ανησυχεί η διαφθορά στη χώρα· ζητεί να υπάρξει διαφάνεια ως προς τα περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων και όλων των διεθνών ροών κεφαλαίων προς και από την Ουκρανία που ανήκουν σε ορισμένους πολιτικούς της σημερινής κυβέρνησης, σε πρώην πολιτικά πρόσωπα για τα οποία έχει διενεργηθεί έρευνα, και άλλα πολιτικά κόμματα και τους αρχηγούς τους· υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι στενοί δεσμοί ανάμεσα στα διοικητικά και πολιτικά θεσμικά όργανα και τους ολιγάρχες συνιστούν ένα από τα σοβαρότερα εμπόδια στη διαδικασία εκδημοκρατισμού στην Ουκρανία για περισσότερο από τις δυο τελευταίες δεκαετίες· ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να εντείνουν τις προσπάθειές τους για να σταματήσει το ξέπλυμα χρήματος και η φοροδιαφυγή εκ μέρους των ουκρανικών εταιριών και επιχειρηματιών προς τις ευρωπαϊκές τράπεζες·

9.      ζητεί από την ΕΕ να χορηγήσει στην Ουκρανία τη χρηματοδοτική ενίσχυση που χρειάζεται επειγόντως για να αντιμετωπίσει την τρέχουσα οικονομική και κοινωνική κρίση· τονίζει πως η ενίσχυση αυτή δεν θα πρέπει να εξαρτηθεί από μέτρα λιτότητας·

10.    εκφράζει βαθειά ανησυχία για τη συνεργασία των δημοκρατικών δυνάμεων με σαφώς εθνικιστικές και αντισημιτικές δυνάμεις, οι οποίες λέγεται ότι τυγχάνουν άμεσης πολιτικής και οικονομικής στήριξης από το εξωτερικό, ακόμα και από εταίρους εντός των κρατών μελών της ΕΕ· καλεί επειγόντως όλες τις πολιτικές δυνάμεις και την κοινωνία των πολιτών να απορρίψουν εθνικιστικές και αντισημιτικές πολιτικές·

11.    καταδικάζει τις επιθέσεις κατά του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ουκρανίας και τις προσπάθειες για να τεθεί εκτός νόμου το εν λόγω κόμμα· καλεί τις προσωρινές αρχές να εγγυηθούν τα δημοκρατικά δικαιώματα και ελευθερίες σε όλες τις δημοκρατικές πολιτικές δυνάμεις και να εμποδίσουν οποιεσδήποτε επιθέσεις·

12.    Καταδικάζει απερίφραστα τις αντισημιτικές ενέργειες των ακροδεξιών δυνάμεων και εκφράζει βαθειά ανησυχία γι' αυτές·

13.    καλεί επειγόντως τα προσωρινά θεσμικά όργανα της Ουκρανίας να τηρήσουν τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας, και συγκεκριμένα υπό την ιδιότητά της του μέλους της Συνθήκης για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων και του μέλους του Συμβουλίου της Ευρώπης, και να εξασφαλίσουν αυστηρά το σεβασμό των δημοκρατικών δικαιωμάτων και ελευθεριών, την προστασία των μειονοτήτων, την ελευθερία του Τύπου και την ελευθερία του συνέρχεσθαι και του λόγου· καλεί δε όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη της, καθώς και τους άλλους ξένους πολιτικούς παράγοντες, όχι μόνο να προβούν σε εκκλήσεις για το θέμα αυτό αλλά να υπαγάγουν οποιαδήποτε οικονομική στήριξη της Ουκρανίας στη τήρηση των εν λόγω πρότυπων και υποχρεώσεων·

14.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και την Κυβέρνηση της Ουκρανίας, και τις Κοινοβουλευτικές Συνελεύσεις του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) και του Συμβουλίου της Ευρώπης.