Návrh uznesenia - B7-0221/2014Návrh uznesenia
B7-0221/2014

NÁVRH UZNESENIA o Ukrajine

25.2.2014 - (2014/2595(RSP))

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku

Helmut Scholz, Nikola Vuljanić, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Jaromír Kohlíček v mene Konfederatívnej skupiny Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice

Postup : 2014/2595(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B7-0221/2014
Predkladané texty :
B7-0221/2014
Rozpravy :
Prijaté texty :

B7‑0221/2014

Uznesenie Európskeho parlamentu o Ukrajine

(2014/2595(RSP))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.     keďže od novembra 2013 pokračujú demonštrácie proti politike ukrajinskej vlády, ktoré podnietilo jej rozhodnutie nepodpísať dohodu o pridružení k EÚ, a na oboch stranách sa neustále stupňuje násilie a do protestov sa zapojili aj ultranacionalistické skupiny; keďže neschopnosť politických síl, vlády aj opozície, dospieť ku kompromisu viedla k násilnému stupňovaniu situácie, pričom desiatky ľudí na oboch stranách zomreli a stovky boli zranené;

B.     keďže protesty začali ako proeurópske demonštrácie, ale neskôr sa viac zamerali na domáce problémy a z Kyjeva sa rozšírili do ďalších miest; keďže demonštranti požadujú odstúpenie vlády a usporiadanie nových parlamentných a prezidentských volieb;

C.     keďže ministri zahraničných vecí Francúzska, Nemecka a Poľska sprostredkovali dohodu o urovnaní krízy na Ukrajine, ktorú podpísal ukrajinský prezident Viktor Janukovyč a zástupcovia opozície Vitalij Kličko, Oleg Tjahnibok (Sloboda) a Arsenij Jacenjuk (Baťkivščyna);

D.     keďže demonštranti na uliciach Kyjeva nesúhlasili s týmto kompromisom a opozícia porušila dohody zamerané na vyriešenie politickej a štátnej krízy sprostredkované ministrami zahraničných vecí niektorých členských štátov EÚ ;

E.     keďže Viktor Janukovyč odišiel z Kyjeva na neznáme miesto bez toho, aby oficiálne odstúpil;

F.     keďže ukrajinský parlament (Najvyššia rada) prevzal iniciatívu a rozhodol sa:

–       obviniť prezidenta Janukovyča;

–       usporiadať 25. mája 2014 prezidentské voľby;

–       vymenovať dočasného prezidenta, ktorý je aj predsedom Parlamentu a koordinátorom vlády;

–       obnoviť ústavu z roku 2004, podľa ktorej má Ukrajina mať parlamentno-prezidentský systém vlády;

–       prepustiť bývalú premiérku Júliu Tymošenkovú z väzenia;

–       vymenovať dočasného generálneho prokurátora a niekoľkých ministrov;

G.     keďže v priamej odozve na mocenskú zmenu v Kyjeve vodca krajne pravicovej strany Sloboda Oleg Tjahnibok vyzval na zrušenie politického a demokratického pluralizmu na Ukrajine, na etnické čistky v celej krajine a na obnovenie štatútu Ukrajiny ako jadrovej veľmoci;

H.     keďže ústredie Komunistickej strany Ukrajiny zničili radikálne pravicové sily a v niektorých regiónoch Ukrajiny bola komunistická strana zakázaná; keďže boli zničené pamätníky druhej svetovej vojny a ďalšie pamätné miesta;

I.      keďže v Kyjeve sa rýchlo šíria útoky proti občanom židovského pôvodu a kyjevský rabín im odporučil, aby opustili mesto; keďže synagóga v Záporoží bola napadnutá a poškodená;

J.      keďže v Charkove sa stretlo 3 477 poslancov miestnych zastupiteľstiev na juhovýchodnej Ukrajine a v regióne Sevastopoľu Krymskej autonómnej republiky, podrobilo kritike rozhodnutia Najvyššej Rady a prijalo opatrenia, ktoré by podľa nich mali prijať miestne orgány v odozve na vývoj v Kyjeve;

K.     keďže ľudia na Ukrajine ešte stále nedospeli ku konsenzu v hodnotení tohto vývoja a v otázke budúcnosti krajiny; keďže ukrajinské politické problémy sa dajú vyriešiť len prostredníctvom celonárodnej diskusie a demokratického a transparentného procesu rozhodovania o budúcnosti krajiny, ústavných a ďalších reformách a vzťahoch s medzinárodnými partnermi;

1.      vyjadruje hlboké poľutovanie nad skutočnosťou, že politická kríza na Ukrajine nebola vyriešená včas, aby sa zabránilo stratám na životoch ukrajinských občanov; vyjadruje sústrasť a podporu všetkým rodinám tých, ktorí zahynuli alebo boli zranení; vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby rozšírili rozsah zdravotnej pomoci pre všetky obete násilia na Ukrajine;

2.      požaduje nezávislé a transparentné vyšetrenie všetkých nedávnych aktov násilia a prípadov porušenia ľudských práv, ku ktorým došlo od začiatku demonštrácií, a trestné stíhanie osôb zodpovedných na oboch stranách;

3.      berie na vedomie rozsiahle rozhodnutia prijaté Najvyššou radou, ale vyjadruje znepokojenie nad skutočnosťou, že neboli prítomní všetci poslanci parlamentu, keďže ich prítomnosť by týmto rozhodnutiam dala vyššiu demokratickú legitímnosť; pripomína, že protesty v Kyjeve pokračujú a že demonštranti požadujú prijatie opatrení, ktorých cieľom je zabrániť oligarchom a osobám zodpovedným za porušovanie ľudských práv alebo zapojeným do korupčných prípadov, aby sa stali členmi vlády;

4.      berie na vedomie, že ukrajinský parlament nakoniec prevzal iniciatívu s cieľom usporiadať predčasné voľby; vyzýva Najvyššiu radu, aby včas pred voľbami prijala nový volebný zákon, ktorý bude zodpovedať pravidlám Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) a Benátskej komisie, a aby zabezpečila slobodný a spravodlivý priebeh volieb; očakáva, že všetky politické strany a inštitúcie zverejnia počas prechodného obdobia pred voľbami ich programy na dosiahnutie trvalého riešenia vážnej sociálnej a hospodárskej krízy; zdôrazňuje, že je to potrebný prvok pre demokratickú diskusiu o budúcom vývoji Ukrajiny;

5.      zdôrazňuje, že len občania Ukrajiny bez zasahovania zo zahraničia môžu rozhodnúť o svojej budúcnosti, geopolitickej orientácii krajiny a o tom, ku ktorým medzinárodným dohodám a spoločenstvám sa Ukrajina pripojí; dôrazne vyzýva EÚ, USA a Rusko, aby nezasahovali do vnútorných záležitostí Ukrajiny a aby ju nevystavovali žiadnym finančným, hospodárskym a politickým tlakom;

6.      nalieha na všetky politické sily, aby zabránili akémukoľvek ďalšiemu použitiu násilia; vyjadruje hlboké znepokojenie nad šírením zbraní a munície v krajine; vyzýva všetky politické sily, aby zabezpečili odovzdanie všetkých nelegálne držaných zbraní a munície ministerstvu vnútra;

7.      vyzýva všetky politické sily na Ukrajine a všetky medzinárodné subjekty, aby sa zaviazali zabezpečiť územnú celistvosť a národnú jednotu Ukrajiny, berúc do úvahy kultúrne a jazykové zloženie krajiny a jej históriu;

8.      opäť vyjadruje znepokojenie nad korupciou v krajine; požaduje, aby sa zaviedla požiadavka na transparentnosť majetku vrátane všetkých medzinárodných kapitálových tokov prúdiacich do Ukrajiny a z nej vo vlastníctve určitých politikov v súčasnej vláde, bývalých politikov, ktorí boli vyšetrovaní, a všetkých politických strán a ich vedúcich predstaviteľov; upozorňuje na skutočnosť, že úzke prepojenie medzi vládou a politickými inštitúciami a oligarchami bolo jednou z rozhodujúcich prekážok demokratizačného procesu na Ukrajine počas väčšej časti posledných dvoch desaťročí; vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby vystupňovali úsilie o zastavenie prania špinavých peňazí a daňových únikov ukrajinskými spoločnosťami a podnikateľmi v európskych bankách;

9.      vyzýva EÚ, aby poskytla Ukrajine finančnú pomoc, ktorú naliehavo potrebuje na prekonanie súčasnej hospodárskej a sociálnej krízy; zdôrazňuje, že táto pomoc by sa nemala podmieňovať úspornými opatreniami;

10.    vyjadruje hlboké znepokojenie nad tým, že demokratické sily spolupracujú s otvorene nacionalistickými a antisemitskými silami, ktoré údajne politicky a finančne priamo podporujú subjekty zo zahraničia, a to aj partneri z členských štátov EÚ; naliehavo vyzýva všetky politické sily a občiansku spoločnosť, aby odmietli nacionalistické a antisemitské politiky;

11.    odsudzuje útoky proti Komunistickej strane Ukrajiny a pokusy o zakázanie strany; vyzýva dočasné orgány, aby zaručili demokratické práva a slobody pre všetky demokratické politické sily a aby zabránili útokom;

12.    dôrazne odsudzuje antisemitské akcie síl extrémnej pravice a vyjadruje nad nimi hlboké poľutovanie;

13.    naliehavo vyzýva prechodné inštitúcie na Ukrajine, aby plnili medzinárodné záväzky krajiny, najmä jej záväzky v rámci Zmluvy o nešírení jadrových zbraní a ako člena Rady Európy, a aby zabezpečili prísne dodržiavanie demokratických práv a slobôd, ľudských práv, ochrany menšín, slobody tlače a slobody zhromažďovania a prejavu; vyzýva inštitúcie EÚ a jej členské štáty, ako aj ďalších politických aktérov, aby krajinu nielen vyzývali k plneniu týchto záväzkov, ale aby Ukrajinu finančne podporili v závislosti od dodržiavania týchto noriem a záväzkov;

14.    poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, parlamentu a vláde Ukrajiny a parlamentným zhromaždeniam OBSE a Rady Európy.