Procedūra : 2014/2595(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B7-0222/2014

Iesniegtie teksti :

B7-0222/2014

Debates :

Balsojumi :

PV 27/02/2014 - 10.7
CRE 27/02/2014 - 10.7
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2014)0170

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 153kWORD 69k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B7-0219/2014
25.2.2014
PE529.581v01-00
 
B7-0222/2014

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,

saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu


par stāvokli Ukrainā (2014/2595(RSP))


Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Marietje Schaake, Phil Bennion, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Izaskun Bilbao Barandica, Norica Nicolai, Catherine Bearder, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Eduard-Raul Hellvig, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Gerben-Jan Gerbrandy, Graham Watson, Nathalie Griesbeck, Philippe De Backer, Frédérique Ries, Alexander Graf Lambsdorff, Nils Torvalds, Sonia Alfano, Liam Aylward, Robert Rochefort, Pat the Cope Gallagher, Rebecca Taylor, Justina Vitkauskaite Bernard ALDE grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par stāvokli Ukrainā (2014/2595(RSP))  
B7‑0222/2014

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Eiropas kaimiņattiecību politiku, par Austrumu partnerību un par Ukrainu, jo īpaši 2014. gada 6. februāra rezolūciju par stāvokli Ukrainā(1),

–       ņemot vērā 2014. gada 20. februārī notikušās Ārlietu padomes ārkārtas sanāksmes secinājumus par Ukrainu,

–       ņemot vērā Reglamenta 110. panta 2. punktu,

A.     tā kā pēc tam, kad Ukrainas valdība pieņēma lēmumu apturēt asociācijas nolīguma parakstīšanu, simtiem tūkstošu cilvēku spontāni izgāja ielās visā valstī, lai demonstrācijās paustu atbalstu integrācijai Eiropā; tā kā Kijevā demonstranti ir miermīlīgi ieņēmuši Neatkarības laukumu, pieprasot būtiskas politiskas pārmaiņas, lai piespiestu valdību pārskatīt savu lēmumu;

B.     tā kā valsts iestādes prezidenta Janukoviča vadībā nepārprotami bija pārkāpušas visas robežas, dodot atļauju drošības spēkiem pret protestētājiem izmantot kauja munīciju un izvietojot snaiperus uz mājām Maidanā un tā apkārtnē, — laukumā, kurš jau no pagājušā gada novembra bija pret valdību vērsto un virzību uz Eiropu atbalstošo protestu centrs; tā kā Kijevas ielās tika nogalināti protestētāji un šo notikumu vērotāji, izraisot starptautiskās sabiedrības sašutumu un nosodījumu;

C.     tā kā tajā pašā laikā trīs ārlietu ministri no ES devās uz Kijevu, lai kā starpnieki sarunās starp prezidentu Janukoviču un opozīciju censtos rast kompromisa risinājumu; tā kā viņiem izdevās panākt vienošanos par ceļvedi mieram un demokrātiskam šīs krīzes risinājumam; tā kā arī Krievijas īpašais sūtnis palīdzēja panākt šo vienošanos, bet viņš to neparakstīja,

1.      izsaka visdziļāko līdzjūtību upuru ģimenēm, stingri nosoda visus vardarbības aktus un aicina visus Ukrainas iedzīvotājus, kā arī vadošos politiķus un pilsoniskās sabiedrības vadītājus šajā Ukrainai vēsturiskajā momentā rīkoties ar vislielāko atbildības sajūtu;

2.      stingri nosoda pret protestētājiem sūtīto drošības spēku brutālās un nesamērīgās darbības, kuru rezultātā Ukrainā notika dramatiska vardarbības eskalācija;

3.      atzinīgi vērtē Ukrainas parlamenta atbildīgo un likumīgo rīcību, pilnībā veicot savas konstitucionālās funkcijas un aizpildot politisko vakuumu, ko radīja valdības atkāpšanās prezidenta atstādināšana; ņem vērā parlamenta līdz šim pieņemtos pasākumus, jo īpaši attiecībā uz atgriešanos pie 2004. gada konstitūcijas, lēmumu rīkot prezidenta vēlēšanas 2014. gada 25. maijā, lēmumu atvilkt policijas un drošības spēkus un bijušās premjerministres Jūlijas Timošenko atbrīvošanu no cietuma;

4.      uzteic Ukrainas tautu par ātru varas maiņu un pilsonisko izturību aizvadīto mēnešu laikā, un uzsver, ka šis pilsoniskais tautas protests ir paraugs un ka tas iezīmēs lūzumu Ukrainas vēsturē; uzsver, ka šo demokrātisko, pilsonisko uzvaru nedrīkst apēnot alkas pēc atmaksas, atriebība pretiniekiem vai cīņa par politisko varu; uzskata, ka personām, kas veikušas noziegumus pret Ukrainas iedzīvotājiem un kas ļaunprātīgi izmantojušas valsts varu, būtu jāstājas neatkarīgas tiesas priekšā;

5.      aicina ciešā sadarbībā ar Eiropas Padomes Starptautisko konsultatīvo komiteju izveidot neatkarīgu komisiju demonstrāciju laikā notikušo cilvēktiesību pārkāpumu izmeklēšanai;

6.      pauž nelokāmu atbalstu un līdzjūtību, kā arī solidarizējas ar visiem cilvēkiem, kas pēdējo trīs mēnešu laikā Kijevā un visā Ukrainā bija miermīlīgi izgājuši ielās, lai paustu atbalstu Eiropas pamatvērtībām, demokrātiskai atbildībai, cilvēktiesību ievērošanai, tiesiskumam un tiesībām protestēt; uzsver, ka demokrātija nav vairākuma vara, bet uz kontroles un līdzsvara sistēmu balstīts pārvaldības veids;

7.      mudina Komisiju sadarbībā ar Starptautisko Sarkanā Krusta komiteju rast veidus, kā nodrošināt medicīnisko aprūpi un atbalstu ikvienam, kurš demonstrāciju laikā ir cietis no vardarbības;

8.      atzinīgi vērtē 2014. gada 20. februārī notikušās Ārlietu padomes ārkārtas sanāksmes secinājumus, jo īpaši lēmumu ieviest mērķtiecīgas sankcijas, tostarp līdzekļu iesaldēšanu un vīzu izsniegšanas aizliegumu, pret tiem, kuri ir atbildīgi par cilvēktiesību pārkāpumiem, un lēmumu apturēt eksporta licences tāda aprīkojuma piegādēm, ko varētu izmantot iekšējām represijām; norāda uz ārkārtīgi lielo ietekmi, kādus šīs sankcijas ir atstājušas uz Ukrainas sabiedrisko domu, un uzskata, ka šos pasākumus varēja pieņemt jau agrāk;

9.      uzskata, ka šā pārejas perioda laikā kā ES politikas sastāvdaļa attiecībā uz Ukrainu būtu jāsaglabā mērķtiecīgas, elastīgas un individuālas sankcijas un ierobežojoši pasākumi, kas jāpapildina ar nopietniem dalībvalstu centieniem apkarot nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un aktīvu slēpšanu;

10.    pieprasa nekavējoties un bez jebkādiem nosacījumiem atbrīvot un politiski reabilitēt visus demonstrantus un politiskos ieslodzītos, kuri ir nelikumīgi apcietināti, atceļot visas pret viņiem izvirzītās apsūdzības;

11.    pauž cerību, ka konstitucionālais balsu vairākums, kas pēdējās dienās ir izveidojies Ukrainas Parlamentā, var veidot pamatu nacionāla dialoga sākšanai, iesaistot Ukrainas sabiedrības visus demokrātiskos dalībniekus, lai, veicot padziļinātu diskusiju par Ukrainas nācijas nākotni un aizsargājot valsts vienotību, panāktu pušu patiesu samierināšanu; aicina Ukrainas Parlamentu un nākamo valdību aizsargāt minoritāšu tiesības un minoritāšu valodu izmantošanu valstī;

12.    norāda, ka priekšlikums parakstīt asociācijas nolīgumu joprojām ir spēkā un ka ES ir gatava to parakstīt, tiklīdz būs novērsta pašreizējā politiskā krīze un ja būs izpildīti Ārlietu padomes 2012. gada decembrī noteiktie kritēriji; uzsver, ka asociācijas nolīguma parakstīšana un īstenošana ir stingrs pamats Ukrainas sadarbībai ar ES un tas veicina vietējās politiskās un ekonomiskās reformas;

13.    sagaida, ka Padome un Komisija pildīs solījumus un turpinās palīdzēt Ukrainai pārvarēt šo dziļo politisko un ekonomisko krīzi, jo īpaši saistībā ar iespējamām steidzamām finanšu vajadzībām, ko cita starpā rada Krievijas Federācijas lēmums aizturēt Ukrainas valsts obligāciju otrā piedāvājuma iegādi;

14.    sagaida, ka Padome un Komisija kopā ar SVF, Pasaules Banku, ERAB un EIB, pēc iespējas ātrāk piedāvās konkrētu ilgtermiņa finansiālā atbalsta pasākumu kopumu, kas palīdzētu Ukrainai novērst ekonomiskās un sociālās situācijas pasliktināšanos, un sniegtu ekonomisku atbalstu, ar kuru varētu sākt īstenot pamatīgas un visaptverošas reformas, kas nepieciešamas Ukrainas ekonomikai; tādēļ aicina nekavējoties organizēt līdzekļu devēju konferenci;

15.    atzīst, ka plaši izplatītā korupcija joprojām kavē Ukrainas potenciālo attīstību un apdraud iedzīvotāju uzticību savas valsts iestādēm; tādēļ mudina jauno valdību korupcijas apkarošanu noteikt par programmas galveno prioritāti;

16.    uzskata, ka ES un Ukrainas bezvīzu nolīguma ātra pabeigšana ir labākais veids, kā atbildēt uz aicinājumiem, ko pauž Ukrainas pilsoniskās sabiedrības pārstāvji un studenti, kas pēdējo dienu laikā pilsētu laukumos ir parādījuši atbalstu Ukrainas izvēlei par labu Eiropai; norāda, ka šis nolīgums rosinās un atvieglos apmaiņu un tiešus personiskus kontaktus starp pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, tā veicinot savstarpēju sapratni un sniedzot Ukrainas sabiedrībai iespēju iepazīties ar Eiropas standartiem un labāko praksi visās jomās; prasa pa to laiku nekavējoties ieviest ļoti vienkāršu pagaidu kārtību, kādā bez maksas būtu iespējams saņemt vīzu;

17.    uzsver, ka padziļināta un visaptveroša brīvās tirdzniecības nolīguma (DCFTA) noteikumi nerada nekādas tirdzniecības problēmas Krievijas Federācijai un ka asociācijas nolīgums neapdraud Ukrainas vēsturiskās saiknes ar austrumu kaimiņu; norāda, ka politiskā stabilitāte, prognozējamība un ekonomiskā labklājība arī turpmāk būs kopīgs mērķis;

18.    uzsver, ka Ukrainā nevarēs panākt ilgstošu politisko risinājumu bez Krievijas konstruktīva un leģitīma ieguldījuma, bet noraida ideju par Eiropas sadalīšanu, pamatojoties uz ietekmes zonām;

19.    aicina Maskavu ieņemt konstruktīvu nostāju un atturēties no pretpasākumiem un nepamatota spiediena, kura mērķis ir graut tās kaimiņvalstu suverēnās tiesības brīvi noteikt savu nākotni, lai Ukrainai radītu apstākļus, kuros tā varētu gūt labumu no divpusējām attiecībām gan ar ES, gan Krieviju; mudina ES un dalībvalstis, runājot ar Krieviju, paust vienotu viedokli, atbalstot to Austrumu partnerības valstu centienus integrēties Eiropā, kuras pašas vēlas veidot ciešākas attiecības ar ES; aicina ES šajā sakarībā rīkoties, lai PTO vai citās starptautiskās organizācijās atbalstītu Ukrainu vai jebkuru citu Austrumu partnerības valsti, kurai rodas domstarpības ar Krievijas Federāciju;

20.    turklāt aicina Komisiju sadarboties ar Ukrainas iestādēm, lai atrastu veidu, kā kompensēt Maskavas veikto pretpasākumu ietekmi, kuru mērķis ir apturēt asociācijas nolīguma parakstīšanu;

21.    aicina Komisiju, Eiropas Padomi un EDSO Demokrātisku iestāžu un cilvēktiesību biroju sniegt pastiprinātu pirmsvēlēšanu atbalstu un nodrošināt būtisku ilgtermiņa vēlēšanu novērošanas misiju, lai 2014. gada 25. maijā plānotās prezidenta vēlēšanas varētu notikt saskaņā ar augstākajiem standartiem un lai rezultāti būtu uzskatāmi par pilnībā leģitīmiem;

22.    norāda, ka ES komunikācijas stratēģijai partnervalstīs joprojām trūkst efektivitātes; mudina Komisiju šajā sakarā pastiprināt centienus attiecīgām sabiedrisko domu pārstāvošām daļām izskaidrot iespējamos ieguvumus un priekšrocības, ko sniedz asociācijas nolīgums;

23.    pauž atbalstu pilsoniskajai sabiedrībai un bezpartejiskajai iniciatīvai izveidot „Maidana platformu”, lai izstrādātu stratēģiju, ar kuras palīdzību izskaustu Ukrainā plaši izplatīto korupciju;

24.    uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām, Ukrainas prezidentam, valdībai un parlamentam, Eiropas Padomei un Krievijas Federācijas prezidentam, valdībai un parlamentam.

 

(1)

Pieņemtie teksti, P6_TA(2014)0098.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika