Procedură : 2014/2595(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B7-0222/2014

Texte depuse :

B7-0222/2014

Dezbateri :

Voturi :

PV 27/02/2014 - 10.7
CRE 27/02/2014 - 10.7
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2014)0170

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 137kWORD 72k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B7-0219/2014
25.2.2014
PE529.581v01-00
 
B7-0222/2014

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la situația din Ucraina (2014/2595(RSP))


Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Marietje Schaake, Phil Bennion, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Izaskun Bilbao Barandica, Norica Nicolai, Catherine Bearder, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Eduard-Raul Hellvig, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Gerben-Jan Gerbrandy, Graham Watson, Nathalie Griesbeck, Philippe De Backer, Frédérique Ries, Alexander Graf Lambsdorff, Nils Torvalds, Sonia Alfano, Liam Aylward, Robert Rochefort, Pat the Cope Gallagher, Rebecca Taylor, Justina Vitkauskaite Bernard în numele Grupului ALDE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Ucraina (2014/2595(RSP))  
B7‑0222/2014

Parlamentul European,

–       având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la politica europeană de vecinătate, Parteneriatul estic (EaP) și Ucraina, cu precădere Rezoluția sa din 6 februarie 2014 referitoare la situația din Ucraina(1),

–       având în vedere concluziile reuniunii extraordinare a Consiliului Afaceri Externe privind Ucraina din 20 februarie 2014,

–       având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât, în urma deciziei Guvernului Ucrainei de a suspenda semnarea acordului de asociere, sute de mii de persoane au ieșit în mod spontan în stradă în toată țara pentru a demonstra în favoarea integrării europene; întrucât demonstranții din Kiev au ocupat în mod pașnic Piața Independenței, solicitând o schimbare politică radicală pentru a determina guvernul să revină asupra deciziei sale;

B.     întrucât, sub conducerea președintelui Ianukovici, autoritățile au depăși în mod clar măsura, autorizând forțele de securitate să utilizeze muniție de război împotriva protestatarilor și desfășurând lunetiști pe acoperișurile din Piața Maidan și din jurul ei care, de la sfârșitul lunii noiembrie, este epicentrul unui protest antiguvernamental și proeuropean; întrucât unii protestatari și trecători au fost executați pe străzile Kievului, suscitând reacții de condamnare și indignare la nivel internațional;

C.     întrucât, în această perioadă, trei miniștri de externe din UE s-au deplasat la Kiev, într-un efort de mediere între Președintele Ianukovici și opoziție, pentru găsirea unei soluții de compromis; întrucât aceștia au reușit să intermedieze un acord cu privire la o foaie de parcurs pentru o ieșire pașnică și democratică din criză; întrucât trimisul special rus a facilitat și el acordul, fără însă a-l semna,

1.      adresează sincere condoleanțe familiilor victimelor, condamnă cu fermitate toate actele de violență și îndeamnă atât cetățenii ucraineni, cât și liderii politici și civici să își asume pe deplin răspunderea în cadrul acțiunilor lor în acest moment istoric pe care îl trăiește Ucraina;

2.      condamnă ferm acțiunile brutale și disproporționate ale forțelor care au intervenit împotriva demonstranților, care au dus la o escaladare dramatică a violenței;

3.      salută rolul responsabil jucat de Rada Supremă (Verhovna Rada), care și-a asumat pe deplin funcțiile constituționale, umplând vidul politic și instituțional creat odată cu demisia guvernului și demiterea Președintelui; ia act de măsurile adoptate până în prezent de parlament cu privire, îndeosebi, la revenirea la constituția din 2004, decizia de a organiza alegeri prezidențiale la 25 mai 2014, decizia de a retrage forțele de poliție și de securitate și eliberarea din închisoare a fostului prim-ministru, Iulia Timoșenko;

4.      felicită poporul Ucrainei pentru transferul rapid al puterii și pentru rezistența sa civică din ultimele câteva luni și subliniază faptul că acest protest civic și popular servește drept exemplu și va marca un punct de cotitură în istoria Ucrainei; subliniază că această victorie civică, democratică, nu ar trebui pătată de sentimente răzbunătoare sau de acte de retorsiune împotriva adversarilor ori de rivalități politice interne; consideră că autorii crimelor împotriva cetățenilor Ucrainei și cei care au abuzat de puterea statului ar trebui să fie supuși unor procese independente;

5.      solicită instituirea unei comisii independente care să investigheze, în strânsă cooperare cu Grupul consultativ internațional din cadrul Consiliului Europei, încălcările drepturilor omului care au avut loc de la începutul demonstrațiilor;

6.      își exprimă sprijinul ferm, simpatia și solidaritatea față de toți cei care au ieșit în stradă pentru a demonstra în mod pașnic în ultimele trei luni la Kiev și în întreaga Ucraină pentru a-și afirma sprijinul față de valorile europene fundamentale, responsabilitatea democratică și respectarea drepturilor omului, a statului de drept și a dreptului de a protesta; subliniază că democrația nu înseamnă că majoritatea conduce, ci este o formă de guvernare bazată pe separarea puterilor în stat;

7.      îndeamnă Comisia să găsească modalități de a oferi, în cooperare cu Comitetul Internațional al Crucii Roșii, îngrijiri medicale și sprijin tuturor victimelor violențelor din timpul demonstrațiilor;

8.      salută concluziile reuniunii extraordinare a Consiliului Afaceri Externe din 20 februarie și, în special, decizia de a introduce sancțiuni specifice, incluzând înghețarea activelor și interzicerea acordării vizelor pentru cei răspunzători de încălcarea drepturilor omului, precum și de a suspenda licențele de export pentru echipamentele care ar putea fi folosite pentru represiune internă; ia act de impactul major al acestor sancțiuni asupra opiniei publice ucrainene și este de părere că aceste măsuri ar fi putut fi luate mai devreme;

9.      consideră că sancțiunile și măsurile restrictive punctuale, flexibile și personalizate, o componentă a politicii EU privind Ucraina, ar trebui menținute pe durata perioadei de tranziție și ar trebui însoțite de eforturi majore în statele membre de combatere a cazurilor de spălare de bani și ascundere a activelor;

10.    solicită eliberarea imediată și necondiționată a tuturor demonstranților și deținuților politici reținuți în mod ilegal, renunțarea la toate acuzațiile care li se aduc și reabilitarea lor politică;

11.    speră că majoritatea constituțională formată în Rada Supremă în ultimele zile poate sta la baza demarării dialogului național, cu participarea tuturor sectoarelor democratice ale societății ucrainene, în vederea reconcilierii reale între părți, purtării de discuții detaliate privind viitorul poporului ucrainean și menținerii unității țării; solicită Parlamentului Ucrainei și viitorului guvern să protejeze drepturile minorităților din țară, precum și utilizarea limbilor minoritare;

12.    subliniază că propunerea semnării acordului de asociere rămâne valabilă, iar UE este pregătită să îl semneze de îndată ce actuala criză politică este rezolvată și cu condiția respectării criteriilor de referință stabilite de Consiliul Afaceri Externe în decembrie 2012; subliniază faptul că semnarea și punerea în aplicare a acordului de asociere va reprezenta o bază solidă pentru cooperarea Ucrainei cu UE și pentru facilitarea reformelor politice și economice interne;

13.    speră ca Consiliul și Comisia să își ducă la îndeplinire promisiunile și să continue să sprijine Ucraina pentru a depăși criza politică și economică profundă cu care se confruntă, cu precădere în ceea ce privește eventualele nevoi financiare urgente rezultate, printre altele, în urma deciziei Federației Ruse de a suspenda cea de a doua tranșă de achiziționare de obligațiuni ucrainene;

14.    se așteaptă ca Consiliul și Comisia, în cooperare cu FMI, Banca Mondială, BERD și BEI, să prezinte cât mai rapid un pachet pe termen lung de măsuri de sprijin financiar concret menit să sprijine eforturile Ucrainei de a face față agravării situației economice și sociale și să-i acorde sprijin economic pentru inițierea reformelor cuprinzătoare și profunde necesare ale economiei ucrainene; solicită, prin urmare, organizarea fără întârziere a unei conferințe a donatorilor;

15.    recunoaște faptul că fenomenul răspândit al corupției constituie, în continuare, o piedică în calea potențialului de dezvoltare al Ucrainei și subminează încrederea cetățenilor în propriile instituții; îndeamnă, prin urmare, noul guvern ca, în cadrul programului său, să acorde prioritate maximă combaterii corupției;

16.    consideră că finalizarea rapidă a unui acord privind eliminarea vizelor între UE și Ucraina reprezintă cea mai bună metodă de a răspunde apelurilor lansate de membrii societății civile ucrainene și de studenții ucraineni care, în ultimele zile, au participat la manifestațiile proeuropene din piețele Ucrainei; subliniază faptul că un astfel de acord va intensifica și va facilita schimburile și contactele interpersonale între membrii societății civile, sporind astfel înțelegerea reciprocă și oferind opiniei publice ucrainene posibilitatea de a se familiariza cu standardele europene și cu bunele practici din toate domeniile; solicită, între timp, introducerea imediată a unor proceduri temporare, foarte simple și gratuite de acordare a vizelor;

17.    subliniază că prevederile acordului de liber schimb complex și cuprinzător (DCFTA) nu ridică obstacole comerciale în calea Federației Ruse și că acordul de asociere nu aduce atingere relațiilor istorice ale Ucrainei cu vecina sa de la est; subliniază că stabilitatea politică, predictibilitatea și prosperitatea economică sunt în continuare un obiectiv comun;

18.    subliniază că, fără contribuția constructivă și legitimă a Rusiei, nu se poate obține o soluție politică de durată în Ucraina, însă respinge ideea unei noi împărțiri a Europei în sfere de influență;

19.    invită Moscova să adopte o atitudine constructivă și să pună capăt măsurilor de retorsiune și presiunilor neavenite care au drept scop subminarea dreptului suveran al țărilor sale vecine de a-și decide liber viitorul, astfel încât să creeze condițiile necesare pentru ca Ucraina să beneficieze de pe urma relațiilor bilaterale, atât cu UE, cât și cu Rusia; îndeamnă UE și statele sale membre să aibă un discurs unitar față de Rusia în sprijinul aspirațiilor europene ale țărilor din cadrul Parteneriatului estic care decid liber să își aprofundeze relațiile cu UE; în acest sens, invită UE să sprijine Ucraina sau oricare altă țară din Parteneriatul estic în cadrul OMC sau al oricărei alte organizații internaționale în cazul unei controverse cu Federația Rusă;

20.    invită Comisia, de asemenea, să colaboreze cu autoritățile ucrainene în vederea găsirii unor modalități de a contracara efectele măsurilor de retorsiune adoptate de Moscova pentru a împiedica semnarea acordului de asociere;

21.    invită Comisia, Consiliul Europei și OSCE/ODIHR să își consolideze sprijinul în perioada premergătoare alegerilor și să organizeze o misiune pe termen lung bine reprezentată de monitorizare a alegerilor, astfel încât alegerile prezidențiale prevăzute la 25 mai 2014 să se desfășoare conform celor mai înalte standarde, cu un rezultat pe deplin legitim;

22.    evidențiază faptul că strategia de comunicare a UE în țările partenere nu și-a dovedit încă eficacitatea; în acest context, îndeamnă Comisia să își intensifice eforturile pentru a explica segmentelor relevante ale opiniei publice beneficiile și avantajele potențiale ale acordului de asociere;

23.    își exprimă sprijinul în favoarea inițiativei societății civile și nepartinice de a institui „Platforma Maidan” de dezvoltare a unei strategii de combatere a corupției endemice din Ucraina;

24.    încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, guvernelor statelor membre, Președintelui, Guvernului și Parlamentului Ucrainei, Consiliului Europei, precum și Președintelui, Guvernului și Parlamentului Federației Ruse.

(1)

Texte adoptate, P7_TA(2014)0098.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate