Postopek : 2014/2595(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B7-0222/2014

Predložena besedila :

B7-0222/2014

Razprave :

Glasovanja :

PV 27/02/2014 - 10.7
CRE 27/02/2014 - 10.7
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2014)0170

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 130kWORD 68k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B7-0219/2014
25.2.2014
PE529.581v01-00
 
B7-0222/2014

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko

v skladu s členom 110(2) Poslovnika


o razmerah v Ukrajini (2014/2595(RSP))


Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Marietje Schaake, Phil Bennion, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Izaskun Bilbao Barandica, Norica Nicolai, Catherine Bearder, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Eduard-Raul Hellvig, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Gerben-Jan Gerbrandy, Graham Watson, Nathalie Griesbeck, Philippe De Backer, Frédérique Ries, Alexander grof Lambsdorfski, Nils Torvalds, Sonia Alfano, Liam Aylward, Robert Rochefort, Pat the Cope Gallagher, Rebecca Taylor, Justina Vitkauskaite Bernard v imenu skupine ALDE

Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah v Ukrajini (2014/2595(RSP))  
B7‑0222/2014

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o evropski sosedski politiki, vzhodnem partnerstvu in Ukrajini, zlasti resolucije z dne 6. februarja 2014 o razmerah v Ukrajini(1),

–       ob upoštevanju sklepov izredne seje Sveta za zunanje zadeve z dne 20. februarja 2014 o Ukrajini,

–       ob upoštevanju člena 110(2) Poslovnika,

A.     ker se je po odločitvi ukrajinske vlade, da odloži podpis pridružitvenega sporazuma, na tisoče ljudi po vsej državi spontano zgrnilo na ulice v podporo evropskemu združevanju; ker so protestniki v Kijevu miroljubno zasedli Trg neodvisnosti in pozvali h korenitim političnim spremembam, da bi vlada ponovno razmislila o svoji odločitvi;

B.     ker so oblasti predsednika Viktorja Janukoviča očitno prestopile mejo, saj so varnostnim silam dovolile uporabo ostrega streliva proti protestnikom in na strehe stavb okrog trga Majdan, ki je že od novembra središče protivladnih in proevropskih protestov, poslale ostrostrelce; ker so bili na ulicah Kijeva ubiti protestniki in mimoidoči, kar je povzročilo mednarodno ogorčenje in obsojanje;

C.     ker so trije zunanji ministri iz EU hkrati odpotovali v Kijev, da bi pomagali doseči kompromisno rešitev med predsednikom Viktorjem Janukovičem in opozicijo; ker so s posredovanjem uspeli doseči dogovor o načrtu za miren in demokratičen izhod iz krize; ker je pri doseganju sporazuma pomagal tudi posebni ruski odposlanec, vendar ga ni sopodpisal;

1.      izraža globoko sožalje družinam žrtev, ostro obsoja vsa nasilna dejanja in poziva vse ukrajinske državljane, skupaj s političnimi in civilnimi voditelji, naj v tem zgodovinskem trenutku za Ukrajino ravnajo kar se da odgovorno;

2.      odločno obsoja brutalno in nesorazmerno ukrepanje enot proti izgredom, ki je povzročilo dramatično zaostritev nasilja;

3.      pozdravlja, da je vrhovna rada odigrala odgovorno vlogo pri prevzemanju vseh ustavnih funkcij, s katerimi je zapolnila politično in institucionalno praznino, ki je nastala z odstopom vlade in odstavitvijo predsednika; je seznanjen z ukrepi, ki jih je doslej sprejel parlament, zlasti o ponovni uporabi ustave iz leta 2004, odločitvi za razpis predsedniških volitev 25. maja 2014, odločitvi o odpoklicu policije in varnostnih sil ter izpustitvi nekdanje predsednice vlade Julije Timošenko iz zapora;

4.      izraža pohvalo ukrajinskemu narodu za hitro menjavo oblasti in državljansko trdoživost v zadnjih nekaj mesecih ter poudarja, da so ti državljanski in ljudski protesti zgled in bodo zaznamovali prelomnico v zgodovini Ukrajine; poudarja, da te demokratične državljanske zmage ne bi smeli uničiti z morebitno maščevalnostjo in povračilnimi dejanji zoper nasprotnike ali z notranjepolitičnimi spori; meni, da bi morali odgovorne za zločine proti ukrajinskim državljanom in tiste, ki so zlorabili uradna pooblastila, postaviti pred neodvisna sodišča;

5.      poziva k ustanovitvi neodvisne komisije za preiskovanje kršitev človekovih pravic, do katerih je prišlo od začetka demonstracij, v tesnem sodelovanju z mednarodnim svetovalnim odborom Sveta Evrope;

6.      izraža odločno podporo, naklonjenost in solidarnost z vsemi ljudmi, ki so v zadnjih treh mesecih na ulicah Kijeva in v vsej Ukrajini na miren način izrazili podporo temeljnim evropskim vrednotam, demokratični odgovornosti, spoštovanju človekovih pravic, načelu pravne države in pravici do protestov; poudarja, da demokracija ni vladavina večine, temveč oblika upravljanja, ki temelji na sistemu zavor in ravnotežij;

7.      poziva Komisijo, naj v sodelovanju z Mednarodnim odborom Rdečega križa poišče načine za zagotavljanje zdravstvene oskrbe in podpore vsem žrtvam nasilja med demonstracijami;

8.      pozdravlja sklepe z izredne seje Sveta za zunanje zadeve z dne 20. februarja, zlasti odločitev o uvedbi usmerjenih sankcij, vključno z zamrznitvijo premoženja in prepovedjo izdajanja vizumov, proti tistim, ki so odgovorni za kršitve človekovih pravic, in o začasni razveljavitvi izvoznih dovoljenj za opremo, ki bi se lahko uporabila za notranjo represijo; ugotavlja, da so te sankcije imele velik vpliv na ukrajinsko javno mnenje, ter meni, da bi te ukrepe lahko sprejeli že prej;

9.      meni, da bi morale posamezne, usmerjene in prožne sankcije in omejevalni ukrepi ostati del politike EU v zvezi z Ukrajino v tem prehodnem obdobju, dopolniti pa bi jih morala resna prizadevanja držav članic za boj proti pranju denarja in skrivanju sredstev;

10.    zahteva takojšnjo in brezpogojno izpustitev vseh protestnikov in političnih zapornikov, ki jim je bila prostost odvzeta nezakonito, umik vseh obtožb proti njim in njihovo politično rehabilitacijo;

11.    upa, da bo lahko ustavna večina, ki se je v zadnjih nekaj dneh oblikovala v vrhovni radi, postala temelj za začetek narodnega dialoga, ki bo vključeval vse demokratične komponente ukrajinske družbe, da bi dosegli resnično spravo med vsemi stranmi, imeli poglobljene razprave o prihodnosti ukrajinskega naroda in ohranili enotnost države; poziva ukrajinski parlament ter novo vlado, naj zaščitita pravice narodnih manjšin in uporabo manjšinskih jezikov;

12.    poudarja, da je predlog za podpis pridružitvenega sporazuma še vedno veljaven in da ga je EU pripravljena podpisati, takoj ko bo sedanja politična kriza rešena in če bodo izpolnjena merila, ki jih je opredelil Svet za zunanje zadeve decembra 2012; poudarja, da bosta podpis in izvajanje pridružitvenega sporazuma trdna osnova za sodelovanje Ukrajine in EU ter za spodbujanje političnih in gospodarskih reform v državi;

13.    pričakuje, da bosta Svet in Komisija izpolnila svoje obljube in bosta Ukrajini še naprej pomagala reševati to globoko politično in gospodarsko krizo, zlasti v zvezi z morebitnimi nujnimi finančnimi potrebami, med drugim zaradi odločitve Ruske federacije, da ustavi drugi krog nakupov ukrajinskih obveznic;

14.    pričakuje, da bosta Svet in Komisija, skupaj z Mednarodnim denarnim skladom, Svetovno banko, Evropsko banko za obnovo in razvoj in Evropske investicijsko banko, čimprej predložila dolgoročni sveženj konkretne finančne podpore, s katero bi Ukrajini pomagali pri reševanju vse hujših gospodarskih in družbenih razmer in ji zagotovili ekonomsko podporo pri uvedbi potrebnih korenitih in celovitih reform ukrajinskega gospodarstva; zato poziva, naj se brez nepotrebnega odlašanja organizira donatorska konferenca;

15.    ugotavlja, da razširjena korupcija še vedno ovira razvojni potencial Ukrajine in spodkopava zaupanje njenih državljanov v lastne institucije; zato poziva novo vlado, naj bo boj proti korupciji prednostna naloga njenega programa;

16.    meni, da je hitra sklenitev sporazuma o odpravi vizumov med EU in Ukrajino najboljši odgovor na pozive pripadnikov ukrajinske civilne družbe in študentov, ki zadnjih nekaj dni protestirajo na trgih v podporo evropski izbiri Ukrajine; poudarja, da bo takšen sporazum okrepil in olajšal izmenjave in neposredne stike med pripadniki civilne družbe in tako povečal medsebojno razumevanje ter ukrajinskemu javnemu mnenju dal možnost, da spozna evropske standarde in dobre prakse na vseh področjih; poziva, naj se do takrat nemudoma uvedejo začasni, zelo poenostavljeni in brezplačni vizumski postopki;

17.    poudarja, da določbe poglobljenega in celovitega sporazuma o prosti trgovini za Rusko federacijo ne predstavljajo nobenih trgovinskih izzivov ter da pridružitveni sporazum ne posega v zgodovinske vezi Ukrajine z njeno vzhodno sosedo; poudarja, da politična stabilnost, predvidljivost in gospodarska blaginja ostajajo skupni cilj;

18.    poudarja, da v Ukrajini ni mogoče doseči trajne politične rešitve brez konstruktivnega in legitimnega prispevka Rusije, vendar zavrača idejo nove delitve Evrope na podlagi območij vpliva;

19.    poziva Moskvo, naj privzame konstruktivno držo in ustavi povračilne ukrepe in nepotrebni pritisk, s katerimi skuša spodkopati suvereno pravico svojih sosed do svobodnega odločanja o njihovi prihodnosti, zato da bo imela Ukrajina možnost izkoristiti dvostranske odnose tako z EU kot z Rusijo; poziva EU in njene države članice, naj do Rusije nastopijo enotno in podprejo evropske težnje držav vzhodnega partnerstva, ki svobodno izberejo poglobitev odnosov z EU; v zvezi s tem poziva EU, naj podpre Ukrajino ali druge države vzhodnega partnerstva v primeru morebitnega spora z Rusko federacijo v Svetovni trgovinski organizaciji ali drugi mednarodni organizaciji;

20.    poleg tega poziva Komisijo, naj si skupaj z ukrajinskimi oblastmi prizadeva poiskati načine, kako izravnati posledice povračilnih ukrepov, ki jih je sprejela Moskva, da bi preprečila podpis pridružitvenega sporazuma;

21.    poziva Komisijo, Svet Evrope in OVSE/ODIHR, naj zagotovijo okrepljeno predvolilno podporo ter močno obsežno misijo za spremljanje volitev, tako da bo mogoče predsedniške volitve, razpisane 25. maja 2014, izvesti v skladu z najvišjimi standardi in zagotoviti popolnoma legitimen izid;

22.    poudarja, da komunikacijska strategija EU v partnerskih državah še vedno ni učinkovita; v zvezi s tem poziva Komisijo, naj okrepi svoja prizadevanja pri pojasnjevanju potencialnih koristi in prednosti pridružitvenega sporazuma ustreznim segmentom javnega mnenja;

23.    izraža podporo civilni družbi in nestrankarski pobudi za vzpostavitev „Majdanske platforme“, da bi razvili strategijo za odpravo endemične korupcije v Ukrajini;

24.    naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladam držav članic, predsedniku, vladi in parlamentu Ukrajine, Svetu Evrope ter predsedniku, vladi in parlamentu Ruske federacije.

 

(1)

Sprejeta besedila, P7_TA(2014)0098.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov