Процедура : 2014/2595(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B7-0223/2014

Внесени текстове :

B7-0223/2014

Разисквания :

Гласувания :

PV 27/02/2014 - 10.7
CRE 27/02/2014 - 10.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2014)0170

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 146kWORD 80k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0219/2014
25.2.2014
PE529.582v01-00
 
B7-0223/2014

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността


относно положението в Украйна (2014/2595(RSP))


Ханес Свобода, Либор Роучек, Ана Гомеш, Марек Шивец, Тонино Пикула, Кнут Флекенщайн, Евгени Кирилов, Мария Елени Копа,

Лиса Яконсари, Волфганг Крайсъл-Дьорфлер, Борис Зала от името на групата S&D

B7‑0223/2014 Резолюция на Европейския парламент относно положението в Украйна (2014/2595(RSP))  

Европейският парламент,

–       като взе предвид своята резолюция от 6 февруари 2014 г. относно положението в Украйна(1),

–       като взе предвид своята резолюция от 12 декември 2013 г. относно резултатите от срещата на високо равнище във Вилнюс и бъдещето на Източното партньорство, по-специално по отношение на Украйна(2),

–       като взе предвид своите предходни резолюции относно Украйна, относно Източното партньорство и относно европейската политика за съседство, по-специално най-скорошните от 13 декември 2012 г.(3), 12 септември 2013 г.(4) и 23 октомври 2013 г.(5),

–       като взе предвид заключенията на Съвета относно Украйна от 20 януари 2014 г., от 10 февруари 2014 г. и от 20 февруари 2014 г.,

–       като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 19 – 20 декември 2013 г.,

–       Като взе предвид наскоро направените изявления на председателя на Европейския съвет, на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на председателя на Европейската комисия и на председателя на Европейския парламент относно Украйна,

–       като взе предвид Споразумението за партньорство и сътрудничество (СПС) между Европейския съюз (ЕС) и Украйна, което влезе в сила на 1 март 1998 г., и Споразумението за асоцииране, включващо задълбочена и всеобхватна зона за свободна търговия (ЗВЗСТ), парафирано през 2012 г.,

–       като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A.     като има предвид, че 18, 19 и 20 февруари бяха дните, донесли най-много смърт в периода след обявяването на независимостта на Украйна, като имаше десетки убити и стотици ранени;

Б.     като има предвид, че органите под ръководството на президента Янукович прекрачиха явна граница, като разрешиха на силите за сигурност да използват бойни патрони срещу протестиращите и като разположиха снайперисти по покривите на сградите на площад „Майдан“ и около него, където от ноември насам бяха съсредоточени антиправителствените и проевропейски протести; като има предвид, че протестиращи бяха екзекутирани по улиците в Киев, което предизвика гневна и осъдителна реакция в международен мащаб;

В.     като има предвид, че в резултат на това ЕС реши да наложи целенасочени санкции, включващи замразяване на активите и забрана за издаване на виза, по отношение на лицата, отговорни за нарушенията на правата на човека, насилието и използването на прекомерна сила; като има предвид, че държавите членки освен това се споразумяха да прекратят временно разрешенията за износ на оборудване, което може да бъде използвано за вътрешни репресии, и да преразгледат разрешенията за износ на оборудване, попадащо в обхвата на Обща позиция 2008/944/ОВППС;

Г.     като има предвид, че по същото време трима министри на външните работи от ЕС посетиха Киев в опит да действат като посредници между президента Янукович и опозицията при намирането на компромисно решение; като има предвид, че те успяха да спомогнат за постигането на споразумение за пътна карта за мирен и демократичен изход от кризата; като има предвид, че руският специален пратеник също улесни постигането на споразумение, но не го подписа;

Д.     като има предвид, че на 21 февруари 2014 г. Върховната рада прие резолюция, с която се осъждат „антитерористичните“ действия и се изисква изтеглянето на силите за сигурност от центъра на Киев; като има предвид, че по този начин парламентът показа своята решимост да играе основна роля и да поеме контрола върху положението в страната; като има предвид, че на следващия ден той гласува за освобождаването на президента Янукович, завръщането към конституцията от 2004 г., предсрочни избори на 25 май 2014 г. и освобождаването на Юлия Тимошенко;

Е.     като има предвид, че от началото на „Евромайдан“ многократно беше съобщавано за случаи на малтретиране, отвличания, изтезания и други нарушения на правата на човека; като има предвид, че хората, отговорни за тези нарушения, до момента остават ненаказани;

Ж     като има предвид, че в периода 28 – 30 януари 2014 г., както и в периода 22 – 24 февруари, до Киев пътува специална делегация на Европейския парламент, за да оцени положението на място, като по този начин показа искрения интерес на Парламента и действителната загриженост предвид тежкото положение в страната;

1.      изразява възхищението си от смелостта и достойнството, с които украинският народ през последните три месеца се бореше за свобода и демокрация в Украйна; счита, че събитията от миналата седмици са с наистина историческо значение за Украйна, Източното партньорство и Европа като цяло; призовава ЕС да продължава да подкрепя демократичните и европейски стремежи на украинския народ, като същевременно изцяло признава неговото право свободно да определя собственото си бъдеще;

2.      строго осъжда бруталните и несъразмерни действия на силите за борба с безредиците, които доведоха до драстично ескалиране на насилието в Украйна; изразява съжаление заради жертвите и ранените, понесени от всички страни в конфликта, и изразява най-искрените си съболезнования на семействата на жертвите;

3.      предупреждава, че всяка по-нататъшна ескалация на насилието би имала разрушителни последици за украинската нация и би могла да подкопае единството и териториалната цялост на държавата; подчертава, че понастоящем е от първостепенно значение всички страни да демонстрират чувство за отговорност, сдържаност и ангажираност за провеждането на приобщаващ политически диалог, както и да се изключи възможността за извънсъдебна разплата; настоятелно призовава всички политически сили да работят заедно в този повратен за Украйна исторически момент и да способстват за намирането на компромисни решения, като ясно се разграничат от екстремистите и избягват провокации и прояви на насилие, които могат да насърчат сепаратистки движения;

4.      подчертава, че споразумението от 21 февруари 2014 г., договорено от министрите на външните работи от името на ЕС, предотврати по-нататъшни кръвопролития и легитимира новата водеща роля на Върховната рада в украинския политически живот; счита, че духът на споразумението, постигнато на 21 февруари, следва да продължи да бъде в основата на мирното утвърждаване на новия политически ред в Украйна;

5.      счита, че възраждането на чувството за национално единство, особено в източните и южните региони на Украйна, е от основно значение за постигането на политическа стабилност, запазването на териториалната цялост и изграждането на истинска и устойчива демокрация; предупреждава да не се предприемат действия, които биха могли да допринесат за засилено поляризиране на етнически или езиков принцип и отново отправя призив за приобщаващ подход с цел да се сведе до минимум рискът от подновяване на насилието и териториално раздробяване;

6.      приветства отговорната и легитимна роля, която Върховната рада изигра при поемането на управленски функции, с което се запълва политическият и институционален вакуум, създаден с оставката на правителството и бягството на президента; подчертава колко е важно украинският парламент и неговите членове да продължат да се придържат към принципите на правовата държава;

7.      отново отправя призив за независимо и безпристрастно разследване на всички случаи на нарушаване на правата на човека, отвличане, изтезания, малтретиране и безследно изчезване в рамките на протестите; настоятелно призовава украинските органи да подкрепят международна комисия за разследване, да гарантират справедлив процес в съдилище, изцяло да съдействат на Международната консултативна група към Съвета на Европа и да включат в процеса организации за защита на правата на човека и организации на гражданското общество; освен това счита, че новите украински държавни органи могат да поискат помощ от Международния наказателен съд при разследването и наказателното преследване на престъпления, извършени от високопоставени длъжностни лица; счита, че разследването и наказателното преследване на отговорните лица следва да се провежда по начин, който дава основание на всички украински граждани отново да имат доверие в безпристрастността, независимостта и прозрачността на правосъдната система; призовава ЕС и неговите държави членки да продължат да участват непосредствено в този процес и да предложат подкрепата си и експертен опит и познания, за да го подпомогнат;

8.      подкрепя двойния подход на ЕС, който съчетава засилени усилия в дипломатическата сфера с целенасочени санкции срещу отговорните за издаване на заповеди за нарушаване на правата на човека, свързани с политически репресии; призовава за задействане на целенасочените санкции, договорени от Съвети по външни работи, и настоятелно призовава държавите членки да прилагат своето собствено законодателство срещу прането на пари, за да спрат потока от незаконни финансови средства от Украйна, както и да гарантират връщането на откраднати активи, депозирани в ЕС; счита, че целенасочените санкции следва да бъдат отменени веднага щом положението в Украйна се подобри и едно наистина независимо разследване на извършените престъпления започне да носи резултати;

9.      подчертава колко е важно да не се загуби набраната инерция при решаването на проблемите, които са в основата на кризата, като се изгради доверие у народа по отношение на политиците и институциите; поради това подчертава колко е важно да се зачитат различните етнически групи в Украйна и да се защитават тяхната идентичност и техните езици; освен това счита, че това налага конституционни и структурни реформи, насочени към изграждането на ефективна система на взаимен контрол, по-тясна връзка между политиката и обществото, спазване на принципите на правовата държава, отчетност и наистина независима и безпристрастна правосъдна система и надеждни избори;

10.    изразява надежда, че освобождаването на бившия министър-председател Юлия Тимошенко ще се превърне в символ на прекратяването на избирателното и политически мотивирано правосъдие в Украйна;

11.    посочва, че широко разпространената корупция е голям проблем, който оказва отрицателно въздействие върху икономиката на Украйна и възпрепятства нейното развитие, като в същото време води до намаляване на доверието на гражданите в институциите на собствената им държава; поради това настоятелно призовава новото правителство да превърне борбата срещу корупцията в основен приоритет на програмата си и призовава за това ЕС да подпомогне тези усилия;

12.    приветства решението за завръщане към конституцията от 2004 г.; насърчава обаче Върховната рада да използва набраната инерция, за да се справи с недостатъците в съответствие с препоръките на Венецианската комисия;

13.    отбелязва решението за провеждане на президентски избори на 25 май 2014 г.; подчертава необходимостта да се гарантира, че тези избори ще бъдат свободни и честни; настоятелно насърчава Върховната рада да приеме необходимото изборно законодателство в съответствие с препоръките на Венецианската комисия, включително обновен закон за финансирането на политическите партии, който решава проблемите, установени от Групата държави срещу корупцията (GRECO) и Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ)/Бюрото за демократични институции и права на човека (БДИПЧ) насърчава изпращането на международни наблюдатели за предстоящите избори и заявява готовност да състави своя собствена мисия за наблюдение за тази цел; счита, че парламентарни избори следва да бъдат организирани скоро след президентските избори и преди края на годината;

14.    подчертава колко е важно да се инвестира в младите политици и бъдещи лидери, които излязоха на преден план по време на движението „Майдан“, подкрепя бързото прилагане на безвизовия режим и призовава за допълнителна подкрепа за активното гражданско общество в Украйна;

15.    приветства наскоро отчетения от Съвета факт, че Споразумението за асоцииране, включващо задълбочена и всеобхватна зона за свободна търговия (ЗВЗСТ), не представлява крайната цел на сътрудничеството между ЕС и Украйна; посочва, че ЕС е готов да подпише споразумението за асоцииране/ЗВЗСТ веднага щом бъде решена настоящата политическа криза и новите украински органи също бъдат готови за това; освен това припомня, че съгласно член 49 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) Украйна – като всяка друга европейска държава – може да кандидатства за членство в ЕС, при условие че се придържа към принципите на демокрацията, зачита основните свободи, правата на човека и правата на малцинствата и гарантира спазването на принципите на правовата държава;

16.    призовава ЕС и държавите членки да положат повече усилия за осигуряване на заем от Международния валутен фонд (МВФ) при подобрени условия за Украйна и нейния народ и счита, че ЕС и неговите държави членки могат да се присъединят към МВФ, като предоставят значителен пакет от финансова помощ, който ще помогне на държавата да се справи с настоящото затруднено финансово и социално положение; освен това счита, че както САЩ, така и Русия биха могли да допринесат са стабилизирането на Украйна в социално-икономически план;

17.    счита, че разпоредбите относно ЗВЗСТ не представляват търговско предизвикателство за Руската федерация и че споразумението за асоцииране не възпрепятства добрите отношения на Украйна с източната й съседка; припомня, че мирът и просперитетът в общото съседско пространство са от полза както за ЕС, така и за Русия и отново изразява увереност, че сътрудничеството за постигане на тази цел е единственият възможен път напред; призовава ЕС спешно да разгледа възможни начини за включване на Русия в търсенето на трайно политическо решение в Украйна и настоятелно призовава ЕС и Русия да използват влиянието си и да направят всичко, което е по и силите им, за да предотвратят по-нататъшно ексалиране на насилието и да възпрат сепаратистките движения; категорично отхвърля идеята за ново разделение на Европа според сферите на влияние;

18.    възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията и върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на държавите – членки, както и на изпълняващия длъжността президент, на правителството и на парламента на Украйна.

 

(1)

Приети текстове, P7_TA(2014)0098.

(2)

Приети текстове, P7_TA(2013)0595.

(3)

Приети текстове, P7_TA(2012)0507.

(4)

Приети текстове, P7_TA(2013)0383.

(5)

Приети текстове, P7_TA(2013)0446.

Правна информация - Политика за поверителност