Процедура : 2014/2595(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B7-0224/2014

Внесени текстове :

B7-0224/2014

Разисквания :

Гласувания :

PV 27/02/2014 - 10.7
CRE 27/02/2014 - 10.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2014)0170

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 139kWORD 73k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0219/2014
25.2.2014
PE529.583v01-00
 
B7-0224/2014

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

внесено съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността


относно положението в Украйна (2014/2595(RSP))


Ребека Хармс, Улрике Луначек, Марк Демесмакер, Таря Кронберг, Вернер Шулц, Раул Ромева и Руеда, Индрек Таранд, Хелга Трюпел от името на групата Verts/ALE

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Украйна (2014/2595(RSP))  
B7‑0224/2014

Европейският парламент,

–       като взе предвид предишните си резолюции относно Европейската политика за съседство, относно Източното партньорство и относно Украйна, и по-специално своята резолюция от 6 февруари 2014 г. относно положението в Украйна(1),

–       като взе предвид заключенията от извънредното заседание на Съвета по външни работи относно Украйна, проведено на 20 февруари 2014 г.,

–       като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A.     като има предвид, че вследствие на взетото от президента и правителството на Украйна решение за временно преустановяване на подписването на споразумението за асоцииране хиляди хора в цялата страна излязоха спонтанно на улицата в подкрепа на европейската интеграция; като има предвид, че демонстрантите в Киев окупират Площада на независимостта по мирен начин, като призовават за решителна политическа промяна, така че да принудят правителството да преразгледа решението си, и че движението Евро-Майдан е най-силното движение за свобода и демокрация в Европа от края на 80-те години на миналия век;

Б.     като има предвид, че органите под ръководството на президента Янукович прекрачиха явна граница, като разрешиха на силите за сигурност да използват бойни патрони срещу протестиращите и като разположиха снайперисти по покривите на площад Майдан и около него, където от миналия ноември се съсредоточават антиправителствените действия и про-европейските протести; като има предвид, че протестиращи и случайни наблюдатели бяха екзекутирани по улиците в Киев, което предизвика недоволство и осъждане в международен мащаб;

В.     като има предвид, че същевременно трима чуждестранни министри от ЕС заминаха за Киев в стремеж за посредничество при намирането на компромисно решение между президента Янукович и опозицията; като има предвид, че те успяха да спомогнат за постигане на споразумение за пътна карта за мирен и демократичен изход от кризата; като има предвид, че руският специален пратеник улесни също така постигането на споразумението, но без да го подписва от своя страна;

Г.     като има предвид, че след подписването на споразумението президентът напусна столицата и се запъти в неизвестна посока и че говорителят на парламента се оттегли малко след това, като по този начин страната остана без правителство, тъй като министър-председателят беше подал оставка няколко седмици по-рано;

1.      изразява искрени съболезнования на семействата на жертвите - както на демонстрантите, ката и на членовете на силите за сигурност, осъжда всички актове на насилие и призовава всички украински граждани, заедно с политическите и гражданските лидери, да действат при поемане на изключителна отговорност в този исторически момент за Украйна;

2.      строго осъжда бруталните и несъразмерни действия на силите за борба с безредиците, които доведоха до драматично ескалиране на насилието;

3.      приветства отговорната роля, изиграна от Върховната рада при поемането на пълните й конституционни функции и запълването на политическия и институционален вакуум, създаден от оставката на правителството и отстраняването на президента, и изразява убеденост, че движението Евро-Майдан ще изиграе своята роля за бъдещия политически процес в Украйна; отбелязва мерките, приети до този момент от парламента, по-специално във връзка с връщането към конституцията от 2004 г., решението за провеждане на президентски избори на 25 май 2014 г., решението за оттегляне на полицейските сили и силите за сигурност и освобождаването на бившия министър-председател Юлия Тимошенко от затвора; призовава за сформирането на приобщаващо правителство на националното единство, за да се намери решение за неотложните нужди на държавата;

4.      поздравява народа на Украйна за бързата промяна във властта и за отстояването на тяхната гражданска позиция през изминалите няколко месеци и подчертава, че този граждански и народен протест служи за пример и ще бележи обрат в историята на Украйна; подчертава, че тази демократична, гражданска победа не следва да бъде компрометирана от дух на отмъщение или действия за търсене на възмездие от противниците или пък от политически борби;

5.      призовава за създаването на независима комисия за разследване, в тясно сътрудничество с Международната консултативна група към Съвета на Европа, на нарушенията на правата на човека, извършени от началото на демонстрациите;

6.      изразява силната си подкрепа, симпатия и солидарност с всички хора, демонстрирали мирно по улиците през последните три месеца в Киев и в цяла Украйна в подкрепа на основните европейски ценности, демократичната отчетност, зачитането на правата на човека, правовата държава и правото на протести; подчертава, че демокрацията на е управляване чрез мнозинството, а форма на управление, основаваща се на проверки и баланси; в тази връзка изразява съжаление във връзка с неотдавнашното решение на Върховната рада за отмяна на закона за езиците и призовава за приемането на ново законодателство, което да спазва задълженията на Украйна по Европейската харта за регионалните или малцинствените езици;

7.      настоятелно призовава Комисията да намери начин да осигури медицински грижи и подкрепа на жертвите на насилие по време на демонстрациите, в сътрудничество с Международния комитет на Червения кръст;

8.      приветства заключенията на извънредния Съвет по външни работи от 20 февруари 2014 г. и, по-специално, решението за въвеждане на целенасочени санкции, в това число замразяване на активите и забрана за издаване на визи на лицата, отговорни за нарушения на правата на човека, както и за преустановяване на лицензите за оборудване, което би могло да се използва за репресии в страната; отбелязва огромното въздействие, което тези санкции са оказали над общественото мнение в Украйна, и счита, че е можело тези мерки да бъдат приети по-рано;

9.      счита, че целенасочените, гъвкави, индивидуални санкции и ограничителни мерки следва да бъдат запазени като част от политиката на ЕС по отношение на Украйна по време на този преходен период и да бъдат допълнени със сериозни усилия в държавите членки за провеждане на борба с изпирането на пари и укриването на активи;

10.    призовава за незабавно и безусловно освобождаване на всички демонстранти и политически затворници, които са незаконно задържани, за снемане на обвиненията срещу тях и политическото им реабилитиране;

11.    изразява надежда, че конституционното мнозинство, образувано във Върховната рада през последните няколко дни, може да осигури основата за започване на национален диалог, в който да вземат участие всички демократични елементи на украинското общество, за да се постигне истинско помирение между страните, провеждане на задълбочени дискусии относно бъдещето на украинската нация и запазване на единството на страната;

12.    изтъква, че предложението за подписване на споразумението за асоцииране все още е в сила и че ЕС е готов да подпише документа незабавно след разрешаването на настоящата политическа криза и доколкото са изпълнени критериите, определени от Съвета по външни работи от декември 2012 г.;

13.    очаква Съветът и Комисията да спазят обещанията си и да продължат да подпомагат Украйна за превъзмогването на сериозната политическа и икономическа криза, по-специално във връзка с евентуалните неотложни финансови нужди, произтичащи наред с другото от решението на Руската федерация да преустанови втория транш от закупуването на украински облигации;

14.    очаква Съветът и Комисията да предложат възможно най-скоро, заедно с МВФ, Световната банка, ЕБВР и ЕИБ, неотложни мерки, както и дългосрочен пакет от конкретна финансова подкрепа, за да се окаже помощ на Украйна за превъзмогването на влошаващото се икономическо и социално положение и да се осигури икономическа подкрепа за започването на необходимите задълбочени и изчерпателни реформи на украинската икономика;

15.    признава, че повсеместната корупция продължава да възпрепятства проявата на потенциала на Украйна за развитие и подкопава доверието на нейните граждани в собствените институции; следователно призовава настоятелно новото правителство да превърне борбата срещу корупцията в основен приоритет на неговата програма; настоятелно призовава ЕС и Украйна да предприемат незабавни действия за предотвратяване на бъдещо изтичане на капитали;

16.    счита, че бързото сключване на споразумението за безвизов режим между ЕС и Украйна е най-добрият начин да се отговори на призивите на членовете на гражданското общество и на студентите в Украйна, които през последните пет дни протестираха на площадите в цялата страна в подкрепа на избора на Украйна за присъединяване към Европа; изтъква, че такова споразумение ще засили и улесни обмена и контактите между хората от гражданските общества, като по този начин ще се повиши взаимното разбирателство, а на общественото мнение в Украйна ще се предостави възможност за запознаване с европейските стандарти и най-добри практики във всички области; междувременно призовава за незабавното въвеждане на временни, лесно разбираеми и безплатни визови процедури;

17.    посочва, че разпоредбите на споразумението за задълбочена и всеобхватна зона за свободна търговия не представляват каквото и да е търговско предизвикателство за Руската федерация и че споразумението за асоцииране не засяга историческите връзки на Украйна с източната й съседка; посочва, че политическата стабилност, предвидимостта и икономическият просперитет продължават да бъдат обща цел;

18.    подчертава, че не може да бъде постигната трайно политическо решение в Украйна без конструктивен и законен принос от страна на Русия, но отхвърля идеята за преразпределяне на Европа въз основа на сфери на влияние;

19.    призовава Москва да приеме конструктивен подход и да преустанови ответните мерки и неоправдания натиск, с които се цели подкопаването на суверенното право на нейните съседки свободно да определят бъдещето си, за да се създадат условия Украйна да се възползва от двустранните отношения както с ЕС, така и с Русия; настоятелно призовава ЕС и държавите членки да се обърнат единодушно към Русия в подкрепа на европейските стремежи на държавите от Източното партньорство, които доброволно са взели решението да задълбочават отношенията си с ЕС; в тази връзка призовава ЕС да действа в подкрепа на Украйна или на всяка друга държава от Източното партньорство или на всяка международна организация в случай на спор с Руската федерация;

20.    призовава освен това Комисията да работи съвместно с органите на управление в Украйна за намиране на начини за неутрализиране на последиците от ответните мерки, предприети от страна на Москва с цел осуетяване на подписването на споразумението за асоцииране;

21.    освен това счита, че освен Споразумението за асоцииране за Украйна съществува сериозна европейска перспектива, след като страната даде знак за своята готовност да предприеме реформи и приеме и споделя ценностите на ЕС, при спазване на член 49 ДЕС;

22.    изтъква, че комуникационната стратегия на ЕС в държавите партньорки все още не е достатъчно ефективна; във връзка с това настоятелно призовава Комисията да повиши усилията си за разясняване на потенциалните ползи и предимства на споразумението за асоцииране пред съответните сектори на общественото мнение;

23.    възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета, Комисията, правителствата на държавите членки, на президента, правителството и парламента на Украйна, на Съвета на Европа и на президента, правителството и парламента на Руската федерация.

 

 

(1)

Приети текстове, P7_TA(2014)0098.

Правна информация - Политика за поверителност