Πρόταση ψηφίσματος - B7-0224/2014Πρόταση ψηφίσματος
B7-0224/2014

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία

25.2.2014 - (2014/2595(RSP))

εν συνεχεία της δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας
σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Rebecca Harms, Ulrike Lunacek, Mark Demesmaeker, Tarja Cronberg, Werner Schulz, Raül Romeva i Rueda, Indrek Tarand, Helga Trüpel εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0219/2014

Διαδικασία : 2014/2595(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B7-0224/2014
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B7-0224/2014
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B7‑0224/2014

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία

(2014/2595(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας, την ανατολική εταιρική σχέση και την Ουκρανία και συγκεκριμένα το ψήφισμά του σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία, της 6ης Φεβρουαρίου 2014[1],

–       έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της έκτακτης συνεδρίασης του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων για την Ουκρανία, της 20ής Φεβρουαρίου 2014,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την απόφαση του Προέδρου και της κυβέρνησης της Ουκρανίας για αναστολή της υπογραφής της Συμφωνίας Σύνδεσης, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι κατέβηκαν αυθόρμητα στους δρόμους σε ολόκληρη τη χώρα για να διαδηλώσουν υπέρ της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι στο Κίεβο οι διαδηλωτές έχουν καταλάβει ειρηνικά την Πλατεία Ανεξαρτησίας και ζητούν ριζική αλλαγή πολιτικής προκειμένου να υποχρεωθεί η κυβέρνηση να αναθεωρήσει την απόφασή της· λαμβάνοντας υπόψη ότι το κίνημα "Euromaidan" αποτελεί την ισχυρότερη κίνηση πολιτών με αίτημα την ελευθερία και τη δημοκρατία που έχει εμφανιστεί στην Ευρώπη από τα τέλη της δεκαετίας του 80·

B.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές, υπό τον έλεγχο του Προέδρου Yanukovych, ξεπέρασαν τα όρια του επιτρεπτού δίνοντας εντολή στις δυνάμεις ασφαλείας να κάνουν χρήση πραγματικών πυρών κατά των διαδηλωτών και τοποθετώντας ελεύθερους σκοπευτές σε στέγες κτιρίων επί της πλατείας Maydan και γύρω από αυτήν, στον χώρο που έχει αποτελέσει από τα τέλη Νοεμβρίου το επίκεντρο των διαμαρτυριών κατά της κυβέρνησης και υπέρ της Ευρώπης· λαμβάνοντας υπόψη ότι διαδηλωτές και παριστάμενοι εκτελέστηκαν στους δρόμους του Κιέβου, γεγονός που επέσυρε την κατακραυγή και καταδίκη της διεθνούς κοινότητας·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, την ίδια στιγμή, τρεις υπουργοί εξωτερικών κρατών μελών της ΕΕ ταξίδευαν στο Κίεβο σε μια προσπάθεια διαμεσολάβησης, προκειμένου να εξευρεθεί μια συμβιβαστική λύση μεταξύ του Προέδρου Yanukovych και της αντιπολίτευσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι κατόρθωσαν να επιτευχθεί συμφωνία επί ενός οδικού χάρτη για μια ειρηνική και δημοκρατική έξοδο από την κρίση· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ειδικός απεσταλμένος της Ρωσίας διευκόλυνε επίσης την συμφωνία, αν και χωρίς να την συνυπογράψει·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ο Πρόεδρος εγκατέλειψε την πρωτεύουσα με άγνωστο προορισμό και ότι εντός σύντομου χρονικού διαστήματος παραιτήθηκε και ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου, με αποτέλεσμα να μείνει η χώρα ακυβέρνητη, δεδομένου ότι ο Πρωθυπουργός είχε παραιτηθεί μερικές εβδομάδες νωρίτερα·

1.      εκφράζει τα βαθύτατα συλλυπητήριά του προς τις οικογένειες των θυμάτων, διαδηλωτών και μελών των δυνάμεων ασφαλείας· καταδικάζει απερίφραστα κάθε πράξη βίας και καλεί όλους τους Ουκρανούς πολίτες, από κοινού με την πολιτική ηγεσία και την ηγεσία της κοινωνίας των πολιτών, να ενεργήσουν με ύψιστο πνεύμα ευθύνης σε τούτες τις ιστορικές στιγμές για την Ουκρανία·

2.      καταδικάζει απερίφραστα τον βάναυσο και δυσανάλογο τρόπο με τον οποίο έδρασαν οι δυνάμεις καταστολής, δράση που οδήγησε στην δραματική κλιμάκωση της βίας·

3.      εκφράζει την ικανοποίησή του για το πνεύμα ευθύνης με το οποίο η Verkhovna Rada επιτέλεσε στο ακέραιο τα συνταγματικά της καθήκοντα και κάλυψε το πολιτικό και θεμσικό κενό που δημιούργησε η παραίτηση της κυβέρνησης και η αποχώρηση του Προέδρου· δηλώνει πεπεισμένο ότι το κίνημα Euromaidan θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στις μελλοντικές πολιτικές εξελίξεις στην Ουκρανία· λαμβάνει υπόψη τα μέτρα που ενέκρινε μέχρι στιγμής το Κοινοβούλιο όσον αφορά, συγκεκριμένα, την επαναφορά του Συντάγματος του 2004, την απόφαση περί διεξαγωγής προεδρικών εκλογών στις 25 Μαΐου 2014, την απόφαση να αποσυρθούν οι αστυνομικές δυνάμεις και οι δυνάμεις ασφαλείας και την απελευθέρωση από την φυλακή της πρώην πρωθυπουργού Yulia Tymoshenko· ζητεί τον σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας, ανοιχτής σε όσο το δυνατόν περισσότερες πολιτικές δυνάμεις, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επείγουσες ανάγκες της χώρες·

4.      συγχαίρει τον λαό της Ουκρανίας για την ταχύτατη πολιτική μεταβολή και για την αταλάντευτη στάση που τήρησαν ως πολίτες τους τελευταίους μήνες και επιθυμεί να υπογραμμίσει ότι αυτή η διαμαρτυρία λαού και πολιτών αποτελεί ένα παράδειγμα για όλους το οποίο σηματοδοτεί καμπή στην ιστορία της Ουκρανίας· επισημαίνει ότι τούτη η νίκη των πολιτών στο όνομα της δημοκρατίας δεν πρέπει να σπιλωθεί ούτε από πνεύμα αντεκδίκησης και αντίποινα εναντίον αντιπάλων, ούτε από πολιτικό αλληλοσπαραγμό·

5.      ζητεί να συσταθεί ανεξάρτητη επιτροπή διερεύνησης, σε στενή συνεργασία με τη Διεθνή Συμβουλευτική Επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης, των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έλαβαν χώρα από την έναρξη των διαδηλώσεων και έπειτα·

6.      εκφράζει την σθεναρή υποστήριξή του, την συμπάθεια και την αλληλεγγύη του προς όλους τους ανθρώπους που διαδήλωσαν ειρηνικά τους τελευταίους τρεις μήνες στους δρόμους του Κιέβου και ολόκληρης της Ουκρανίας υπέρ των θεμελιωδών ευρωπαϊκών αξιών αξιών, της δημοκρατικής λογοδοσίας, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου και του δικαιώματος της διαμαρτυρίας· υπογραμμίζει ότι η δημοκρατία δεν είναι το κράτος της πλειοψηφίας αλλά μια μορφή διακυβέρνησης που βασίζεται στην ύπαρξη ελέγχων και ισορροπιών· εκφράζει επ`αυτού τη λύπη του για την πρόσφατη απόφαση της Verkhovna Rada να καταργήσει τον νόμο περί γλωσσών και ζητεί να εγκριθεί νέα νομοθετική ρύθμιση που θα συνάδει με τις υποχρεώσεις της Ουκρανίας όπως απορρέουν από τον Ευρωπαϊκό Χάρτη για τις Περιφερειακές και Μειονοτικές Γλώσσες·

7.      παροτρύνει την Επιτροπή να βρει τρόπους προκειμένου να παρασχεθεί ιατρική περίθαλψη και υποστήριξη σε όλα τα θύματα της βίας κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων, σε συνεργασία με τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού·

8.      εκφράζει την ικανοποίησή του για τα συμπεράσματα της έκτακτης συνόδου του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων και, συγκεκριμένα, για την απόφαση επιβολής στοχοθετημένων κυρώσεων, μεταξύ των οποίων η δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και η απαγόρευση χορήγησης θεωρήσεων εναντίον όσων ευθύνονται για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και η αναστολή των αδειών εξαγωγών για οποιονδήποτε είδος εξοπλισμού μπορεί ενδεχομένως να χρησιμοποιηθεί για εσωτερική καταστολή· επισημαίνει τον τεράστιο αντίκτυπο που οι εν λόγω κυρώσεις είχαν στην ουκρανική κοινή γνώμη και εκτιμά ότι θα έπρεπε τα μέτρα αυτά να έχουν εγκριθεί νωρίτερα·

9.      συντάσσεται με την άποψη ότι στοχοθετημένες, ευέλικτες, εξατομικευμένες κυρώσεις και περιοριστικά μέτρα πρέπει να διατηρηθούν στο πλαίσιο της πολιτικής της ΕΕ έναντι της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια αυτής της μεταβατικής περιόδου και να πλαισιωθούν από σοβαρές προσπάθειες στα κράτη μέλη για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος και της απόκρυψης περιουσιακών στοιχείων·

10.    ζητεί την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλων των παρανόμως συλληφθέντων διαδηλωτών και των πολιτικών κρατουμένων, την παύση κάθε δικαστικής δίωξης εναντίον τους και την πολιτική τους αποκατάσταση·11.  ευελπιστεί ότι η συνταγματική πλειοψηφία που διαμορφώθηκε στην Verkhovna Rada τις τελευταίες μέρες μπορεί να αποτελέσει αφετηρία έναρξης ενός εθνικού διαλόγου στο οποίο θα συμμετέχουν όλες οι δημοκρατικές συνιστώσες της ουκρανικής κοινωνίας, με στόχο την επίτευξη μιας γνήσιας συμφιλίωσης μεταξύ των μερών, την διεξαγωγή διεξοδικών συζητήσεων για το μέλλον του ουκρανικού έθνους και την διαφύλαξη της ενότητας της χώρας·

12.    επισημαίνει ότι η πρόταση για υπογραφή της συμφωνίας σύνδεσης εξακολουθεί να ισχύει και ότι η ΕΕ είναι έτοιμη να την υπογράψει αμέσως μόλις επιλυθεί η τρέχουσα πολιτική κρίση και εφόσον πληρούνται τα κριτήρια που καθορίστηκαν από το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων τον Δεκέμβριο του 2012·

13.    ευελπιστεί ότι το Συμβούλιο και η Επιτροπή θα κάνουν πράξη τις υποσχέσεις τους και θα συνεχίσουν να στηρίζουν την Ουκρανία στην προσπάθειά της να υπερβεί αυτή τη βαθιά πολιτική και οικονομική κρίση, ιδίως σε σχέση με οποιεσδήποτε επείγουσες χρηματοπιστωτικές ανάγκες προκύψουν ενδεχομένως, μεταξύ άλλων λόγω της απόφασης της Ρωσικής Ομοσπονδίας να αναστείλει την καταβολή της δεύτερης δόσης για την αγορά ουκρανικών ομολόγων·

14.    προσδοκά ότι το Συμβούλιο και η Επιτροπή θα κινητοποιηθούν το ταχύτερο δυνατό, από κοινού με το ΔΝΤ, την Παγκόσμια Τράπεζα, την ΕΤΑΑ και την ΕΤΕ, και θα εφαρμόσουν μέτρα έκτακτης ανάγκης καθώς και δέσμη συγκεκριμένης χρηματοπιστωτικής στήριξης μακράς πνοής προκειμένου να ενισχυθεί η Ουκρανία στη προσπάθειά της να αντιμετωπίσει την επιδεινούμενη οικονομική και κοινωνική της κατάσταση και προκειμένου να της παρασχεθεί εκείνη η οικονομική βοήθεια που θα καταστήσει δυνατές τις αναγκαίες, βαθιές και ολοκληρωμένες μεταρρυθμίσεις της ουκρανικής οικονομίας·

15.    αντιλαμβάνεται ότι η διαδεδομένη διαφθορά εξακολουθεί να υπονομεύει τις δυνατότητες ανάπτυξης της Ουκρανίας και να υποσκάπτει την εμπιστοσύνη των πολιτών στους ίδιους τους θεσμούς τους· παροτρύνει ως εκ τούτου τη νέα κυβέρνηση να καταστήσει την πάταξη της διαφθοράς κορυφαία προτεραιότητα του προγράμματός της· παροτρύνει την ΕΕ και την Ουκρανία να αναλάβουν άμεση δράση προκειμένου να αποτραπεί οποιαδήποτε περαιτέρω διαρροή κεφαλαίων·

16.    εκτιμά πως η ταχεία ολοκλήρωση της συμφωνίας για την κατάργηση των θεωρήσεων διαβατηρίου μεταξύ ΕΕ και Ουκρανίας αποτελεί την καλύτερη δυνατή απάντηση στις εκκλήσεις της ουκρανικής κοινωνίας των πολιτών και των ουκρανών φοιτητών που τις τελευταίες λίγες ημέρες διαδήλωσαν στις πλατείες της χώρας υπέρ της ευρωπαϊκής επιλογής της Ουκρανίας· επισημαίνει ότι μια τέτοια συμφωνία θα εντείνει και θα διευκολύνει τις ανταλλαγές και τη διαπροσωπική επικοινωνία μεταξύ φορέων της κοινωνίας των πολιτών, βελτιώνοντας έτσι την αμοιβαία κατανόηση και προσφέροντας στην ουκρανική κοινή γνώμη μια ευκαιρία εξοικείωσης με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τις ευρωπαϊκές βέλτιστες πρακτικές σε όλους τους τομείς· ζητεί, εντωμεταξύ, να θεσπιστούν άμεσα προσωρινές, απλούστατες και μη δαπανηρές διαδικασίες θεώρησης διαβατηρίων·

17.    υπογραμμίζει ότι οι διατάξεις της Εκτενούς και Ολοκληρωμένης Συμφωνίας Ελεύθερων Συναλλαγών (DCFTA) δεν εμπεριέχουν προκλήσεις εμπορικού χαρακτήρα εναντίον της Ρωσικής Ομοσπονδίας και ότι η συμφωνία σύνδεσης δεν θίγει στους ιστορικούς δεσμούς που συνδέουν την Ουκρανία με τους γείτονές της προς ανατολάς· επισημαίνει ότι η πολιτική σταθερότητα, η προβλεψιμότητα και η οικονομική ευημερία παραμένουν κοινός στόχος·

18.    επισημαίνει ότι δεν πρόκειται να υπάρξει βιώσιμη πολιτική λύση στην Ουκρανία χωρίς την εποικοδομητική και θεμιτή συνεισφορά της Ρωσίας αλλά απορρίπτει την ιδέα μιας νέας διαίρεσης της Ευρώπης βάσει ζωνών επιρροής·

19.    καλεί τη Μόσχα να υιοθετήσει μια εποικοδομητική στάση και να δώσει ένα τέρμα στα αντίποινα και στην αθέμιτη πίεση που αποσκοπούν στην υπονόμευση του κυριαρχικού δικαιώματος των γειτόνων της να αποφασίζουν ελεύθερα για το μέλλον τους, ούτως ώστε να δημιουργηθούν εκείνες οι συνθήκες που θα επιτρέψουν στην Ουκρανία να διατηρεί επωφελείς διμερείς σχέσεις τόσο με την ΕΕ όσο και με την Ρωσία· παροτρύνει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να ενώσουν τις φωνές τους απέναντι στη Ρωσία και να υποστηρίξουν τις ευρωπαϊκές προσδοκίες εκείνων των χωρών της ανατολικής εταιρικής σχέσης που επιλέγουν ελεύθερα να εμβαθύνουν τις σχέσεις τους με την ΕΕ· καλεί επ`αυτού την ΕΕ να υποστηρίξει την Ουκρανία ή οποιαδήποτε άλλη χώρα της ανατολικής εταιρικής σχέσης στον ΠΟΕ ή σε οποιονδήποτε άλλο διεθνή οργανισμό σε περίπτωση διαμάχης με τη Ρωσική Ομοσπονδία·

20.    ζητεί επιπλέον από την Επιτροπή να συνεργαστεί με τις ουκρανικές αρχές για να βρει τρόπους αντιστάθμισης των επιπτώσεων από τα αντίποινα που εφαρμόζει η Μόσχα προκειμένου να αποτρέψει την υπογραφή της συμφωνίας σύνδεσης·

21.    φρονεί εξάλλου ότι, πέραν της συμφωνίας σύνδεσης, υπάρχουν σοβαρές ευρωπαϊκές προοπτικές για την Ουκρανία μόλις η χώρα δώσει απτά σημάδια της βούλησής της να προβεί σε μεταρρυθμίσεις και να ενστερνισθεί τις αρχές της ΕΕ σύμφωνα με τα όσα ορίζει το άρθρο 49 ΕΕ·

22.    επισημαίνει ότι η επικοινωνιακή στρατηγική της ΕΕ στις χώρες-εταίρους εξακολουθεί να στερείται αποτελεσματικότητας· παροτρύνει επ`αυτού την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές για να εξηγήσει τα οφέλη και πλεονεκτήματα που μπορεί να αποφέρει η Συμφωνία Σύνδεσης στα συγκεκριμένα τμήματα της κοινής γνώμης·

23.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις των κρατών μελών, στον Πρόεδρο, την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Ουκρανίας, στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στον Πρόεδρο, την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Ρωσικής Ομοσπονδίας.