Prijedlog rezolucije - B7-0224/2014Prijedlog rezolucije
B7-0224/2014

PRIJEDLOG REZOLUCIJE o stanju u Ukrajini

25.2.2014 - (2014/2595(RSP))

podnesen nakon izjave potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku
u skladu s člankom 110. stavkom 2. Poslovnika

Rebecca Harms, Ulrike Lunacek, Mark Demesmaeker, Tarja Cronberg, Werner Schulz, Raül Romeva i Rueda, Indrek Tarand, Helga Trüpel u ime kluba Verts/ALE

Također vidi zajednički prijedlog rezolucije RC-B7-0219/2014

Postupak : 2014/2595(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
B7-0224/2014
Podneseni tekstovi :
B7-0224/2014
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

B7‑0224/2014

Rezolucija Europskog parlamenta o stanju u Ukrajini

(2014/2595(RSP))

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Europskoj politici susjedstva i Istočnom partnerstvu te o Ukrajini, s posebnim osvrtom na Rezoluciju od 6. veljače 2014. o stanju u Ukrajini[1],

–       uzimajući u obzir zaključke s izvanrednog sastanka o Ukrajini Vijeća za vanjske poslove održanog 20. veljače 2014.,

–       uzimajući u obzir članak 110. stavak 2. Poslovnika,

A.     budući da su nakon odluke ukrajinskog predsjednika i vlade o obustavi potpisivanja Sporazuma o pridruživanju stotine tisuća ljudi spontano izišle na ulice diljem zemlje kako bi izrazile potporu europskim integracijama; budući da se prosvjednici u Kijevu mirno okupljaju na Trgu neovisnosti tražeći snažne političke promjene kako bi potaknuli vladu da preispita svoju odluku te budući da je pokret Euromaidan najjači građanski pokret za slobodu i demokraciju u Europi od kraja osamdesetih godina 20. stoljeća.;

B.     budući da su vlasti pod vodstvom predsjednika Janukoviča prešle jasnu crtu dopustivši snagama sigurnosti korištenje bojnog streljiva protiv prosvjednika i raspoređivanje snajperista na krovove zgrada na Trgu Majdan i oko njega, koji je od prošlog studenog epicentar protuvladinih i proeuropskih prosvjeda; budući da su na ulicama Kijeva ubijeni prosvjednici i pasivni promatrači, što je izazvalo međunarodno zgražanje i osudu;

C.     budući da su u isto vrijeme u Kijev otputovala tri ministra vanjskih poslova iz Europske unije u naporu da posreduju u pronalaženju kompromisnog rješenja između predsjednika Janukoviča i oporbe; budući da su oni uspjeli postići sporazum o planu za miran i demokratski izlazak iz krize; budući da je ruski posebni izaslanik također pomogao u postizanju sporazuma, ali ga nije supotpisao;

D.     budući da je nakon potpisivanja sporazuma predsjednik napustio glavni grad i otišao u nepoznato odredište i da je predsjednik parlamenta odstupio kratko nakon toga, ostavljajući zemlju bez vlade, budući da je nekoliko tjedana ranije predsjednik vlade podnio ostavku;

1.      izražava svoju najdublju sućut obiteljima žrtava, prosvjednika i članova snaga sigurnosti, te oštro osuđuje akte nasilja i poziva sve ukrajinske građane te političke vođe i vođe civilnog društva da djeluju krajnje odgovorno u ovom za Ukrajinu povijesnom trenutku;

2.      odlučno osuđuje surovo i nerazmjerno djelovanje specijalnih snaga koje je dovelo do dramatične eskalacije sukoba;

3.      pozdravlja odgovornu ulogu koju ima Verhovna Rada u preuzimanju svoje pune ustavne funkcije i ispunjavanju političkog i institucionalnog vakuuma koji je nastao odstupanjem vlade i razrješenjem predsjednika te je uvjeren da će pokret Euromaiden odigrati svoju ulogu u budućem političkom procesu u Ukrajini; prima na znanje mjere koje je parlament dosad donio u vezi s tim, posebno povratak na Ustav iz 2004., odluku o održavanju predsjedničkih izbora 25. svibnja 2014., odluku o povlačenju policijskih i sigurnosnih snaga i puštanje iz zatvora bivše predsjednice Vlade Julije Timošenko; poziva na oblikovanje što je više moguće uključive vlade nacionalnog jedinstva kako bi se riješile hitne potrebe zemlje;

4.      odaje priznanje narodu Ukrajine zbog brze promjene vlasti i građanskog otpora proteklih nekoliko mjeseci te naglašava da građanski i narodni prosvjed služi kao primjer i predstavljat će prekretnicu u povijesti Ukrajine; naglašava da demokratska i građanska pobjeda ne bi smjela biti pokvarena bilo kakvim duhom osvete ili činovima odmazde prema protivnicima, ili pak političkim zakulisnim igrama;

5.      poziva na osnivanje neovisnog povjerenstva koje bi u uskoj suradnji s Međunarodnim savjetodavnim odborom Vijeća Europe provelo istragu o kršenjima ljudskih prava počinjenima od početka prosvjeda;

6.      izražava snažnu potporu, razumijevanje i solidarnost sa svim ljudima koji su tijekom posljednja tri mjeseca mirno prosvjedovali na ulicama Kijeva i širom Ukrajine u znak podrške europskim vrijednostima, demokratskoj odgovornosti, poštovanju ljudskih prava, vladavini prava i pravu na prosvjed; naglašava da demokracija nije vladavina većine, nego oblik vladavine zasnovan na uzajamnoj kontroli; u tom smislu žali zbog nedavne odluke Verhovne Rade o ukidanju zakona o jezicima te poziva na donošenje novog zakonodavstva u skladu s obvezama Ukrajine u okviru Europske povelje o regionalnim i manjinskim jezicima;

7.      potiče Komisiju da u suradnji s Međunarodnim odborom Crvenog križa pronađe načine za pružanje zdravstvene njege i potpore svim žrtvama nasilja tijekom prosvjeda;

8.      pozdravlja zaključke izvanrednog sastanka Vijeća za vanjske poslove od 20. veljače 2014., a osobito odluku o uvođenju ciljanih sankcija, uključujući zamrzavanje imovine i odbijanje izdavanja viza za odgovorne za kršenja ljudskih prava, kao i o privremenom ukidanju dozvola za izvoz opreme koja bi se mogla upotrijebiti za unutarnju represiju; napominje da su te sankcije imale golem utjecaj na ukrajinsko javno mnijenje i mišljenja je da su te mjere mogle biti donesene ranije;

9.      smatra da bi ciljane, fleksibilne, pojedinačne sankcije i restriktivne mjere trebale biti zadržane kao dio politike EU-a prema Ukrajini tijekom ovog tranzicijskog razdoblja i da bi ih trebalo dopuniti ozbiljnim naporima u državama članicama protiv pranja novca i skrivanja imovine;

10.    traži trenutačno i bezuvjetno puštanje svih prosvjednika i političkih zatvorenika koji su protuzakonito zatočeni, odustajanje od svih optužbi protiv njih i njihovu političku rehabilitaciju;

11.    nada se da ustavna većina stvorena u ukrajinskom parlamentu u posljednjih nekoliko dana može činiti osnovu za početak nacionalnog dijaloga koji obuhvaća sve demokratske sastavnice ukrajinskog društva s ciljem istinskog pomirenja među stranama održavanjem suštinskih rasprava o budućnosti ukrajinskog naroda i očuvanja jedinstva zemlje;

12.    ističe da prijedlog o potpisivanju sporazuma o pridruživanju još uvijek vrijedi i da je EU spreman na njegovo potpisivanje čim se riješi trenutačna politička kriza i pod uvjetom da su ispunjena mjerila koja je u prosincu 2012. postavilo Vijeće za vanjske poslove;

13.    očekuje od Vijeća i Komisije da ispune svoja obećanja i nastave pomagati Ukrajini u nadilaženju velike političke i ekonomske krize, posebno u vezi s mogućim hitnim financijskim potrebama kao posljedica, između ostalog, odluke Ruske Federacije da obustavi drugu tranšu kupovine ukrajinskih obveznica;

14.    poziva Vijeće i Komisiju da zajedno s MMF-om, Svjetskom bankom, EBRD-om i EIB-om bi što prije predlože hitne mjere, kao i dugoročni paket konkretnih mjera financijske pomoći koje će Ukrajini pomoći u rješavanju sve lošijeg gospodarskog i socijalnog stanja i osigurati gospodarsku pomoć za pokretanje nužnih dubokih i temeljitih reformi ukrajinskog gospodarstva;

15.    priznaje da je ukrajinski potencijal razvoja i dalje ugrožen općeprisutnom korupcijom i da ona potkopava povjerenje građana u vlastite institucije; stoga potiče novu Vladu da u borba protiv korupcije bude najveći prioritet u njezinu programu; potiče EU i Ukrajinu da poduzmu hitne mjere za sprečavanje daljnjeg bijega kapitala;

16.    smatra da brza finalizacija sporazuma o bezviznom režimu između EU-a i Ukrajine predstavlja najbolji odgovor na apel ukrajinskog civilnog društva i studenata, koji su u posljednjih nekoliko dana prosvjedovali na ukrajinskim trgovima kako bi poduprli europski izbor Ukrajine; ukazuje na to da će se tim sporazumom unaprijediti i olakšati razmjene i međuljudski kontakti između civilnih društava, povećavajući na taj način razinu međusobnog razumijevanja i otvarajući mogućnost da se javnost u Ukrajini upozna s europskim standardima i najboljim praksama u svim područjima; u međuvremenu poziva na hitno uvođenje privremenih, veoma jednostavnih i cjenovno prihvatljivih postupaka odobravanja vize;

17.    ističe da odredbe Detaljnog i sveobuhvatnog sporazuma o slobodnoj trgovini (DCFTA) ne predstavljaju trgovinski izazov Ruskoj Federaciji i da sporazumi o pridruživanju ne narušavaju povijesne veze koje Ukrajina ima sa svojim istočnim susjedom; ističe da politička stabilnost, predvidivost i ekonomski prosperitet ostaje zajednički cilj;

18.    naglašava da se nikakvo trajno političko rješenje u Ukrajini ne može postići bez konstruktivnog i legitimnog doprinosa Rusije, ali odbacuje ideju nove podjele Europe na temelju sfera utjecaja;

19.    poziva Moskvu na konstruktivan stav i prestane s mjerama odmazde i nedopuštenim pritiskom čija je svrha umanjiti suvereno pravo susjedne zemlje da slobodno odlučuje o svojoj budućnosti, a kako bi stvorila uvjete za Ukrajinu da izvuče korist iz bilateralnih odnosa i s EU-om i s Rusijom; potiče EU i njezine države članice da zauzmu jednoglasan stav u dijalogu s Rusijom, podupirući na taj način europske težnje zemalja Istočnog partnerstva koje slobodno odluče produbiti svoje odnose s EU-om; poziva EU da u vezi s tim pruži potporu Ukrajini ili bilo kojoj drugoj zemlji Istočnog partnerstva u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji ili bilo kojoj drugoj međunarodnoj organizaciji u slučaju neslaganja s Ruskom Federacijom;

20.    nadalje, poziva Komisiju da surađuje s ukrajinskim vlastima kako bi se iznašli načini za neutraliziranje učinka mjera odmazde koje je Moskva poduzela kako bi spriječila potpisivanje Sporazuma o pridruživanju;

21.    nadalje, vjeruje da izvan Sporazuma o pridruživanju postoji ozbiljna europska perspektiva za Ukrajinu nakon što zemlja pruži konkretne znakove spremnosti za uključenje u reforme i za usvajanje i podjelu vrijednosti EU-a u skladu s člankom 49. UEU-a;

22.    ističe da komunikacijska strategija EU-a u partnerskim zemljama još uvijek nije dovoljno učinkovita; potiče Komisiju da u vezi s tim poduzme veće napore kako bi objasnila potencijalnu korist i prednosti sporazuma o pridruživanju relevantnim dijelovima javnog mišljenja;

23.    nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, vladama država članica, ukrajinskom predsjedniku, vladi i parlamentu, Vijeću Europe te predsjedniku, vladi i parlamentu Ruske Federacije.