Állásfoglalásra irányuló indítvány - B7-0224/2014Állásfoglalásra irányuló indítvány
B7-0224/2014

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY az ukrajnai helyzetről

25.2.2014 - (2014/2595(RSP))

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően
az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján

Rebecca Harms, Ulrike Lunacek, Mark Demesmaeker, Tarja Cronberg, Werner Schulz, Raül Romeva i Rueda, Indrek Tarand, Helga Trüpel a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B7-0219/2014

Eljárás : 2014/2595(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B7-0224/2014
Előterjesztett szövegek :
B7-0224/2014
Viták :
Elfogadott szövegek :

B7‑0224/2014

Az Európai Parlament állásfoglalása az ukrajnai helyzetről

(2014/2595(RSP))

Az Európai Parlament,

–       tekintettel az európai szomszédságpolitikáról, a keleti partnerségről és Ukrajnáról szóló korábbi állásfoglalásaira, különösen pedig az ukrajnai helyzetről szóló 2014. február 6-i állásfoglalására[1],

–       tekintettel a Külügyek Tanácsa 2014. február 20-i, Ukrajnáról szóló rendkívüli ülésének következtetéseire,

–       tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére,

A.     mivel az ukrán elnök és kormány azon döntését követően, hogy felfüggesztik a társulási megállapodás aláírását, emberek százezrei özönlöttek az utcákra az egész országban, hogy kifejezésre juttassák az európai integráció iránti támogatásukat; mivel Kijevben a tüntetők békésen elfoglalták a Függetlenség terét, határozott politikai változást sürgetve annak reményében, hogy a kormány ennek hatására felülvizsgálja döntését, és mivel az Euromajdan az Európában az 1980-as évek vége óta bekövetkezett legerősebb szabadságért és demokráciáért indított polgári mozgalom;

B.     mivel a Janukovics elnök vezetése alatt álló ukrán hatóságok egyértelműen átlépték a határt, amikor engedélyezték, hogy a biztonsági erők éles lőszereket vessenek be a tüntetők ellen, és orvlövészeket telepítettek a november vége óta a kormányellenes és Európa-párti tiltakozások epicentrumát alkotó Függetlenség téren és környékén található épületek tetőire; mivel Kijev utcáin tüntetőket és járókelőket öltek meg, ami kiváltotta a nemzetközi közösség felháborodását és elítélő véleményét;

C.     mivel ugyanakkor a Janukovics elnök és az ellenzék közötti kompromisszumos megoldás elérése reményében folytatott közvetítésre irányuló erőfeszítések részeként három uniós tagállam külügyminisztere látogatást tett Kijevben; mivel sikerült egyetértésre jutniuk a válság békés és demokratikus megoldására irányuló ütemtervet illetően; mivel az orosz különmegbízott szintén segítette a megállapodást, azonban azt nem írta alá;

D.     mivel a megállapodás aláírását követően az elnök elhagyta a fővárost, ismeretlen helyre távozva, és nem sokkal később a parlament elnöke is távozott, kormány nélkül hagyva az országot, hiszen a miniszterelnök néhány héttel korábban lemondott;

1.      legmélyebb együttérzését fejezi ki az áldozatok – mind a tüntetők, mind a biztonsági erők tagjai – családtagjainak, határozottan elítéli az erőszak minden formáját és felszólítja az ukrán állampolgárokat, valamint a politikai és civil vezetőket, hogy a legnagyobb felelősséggel cselekedjenek Ukrajna e történelmi pillanatában;

2.      határozottan elítéli a felkelésellenes erők brutális és túlzott tetteit, amelyek az erőszak drámai fokozódásához vezettek;

3.      üdvözli az ukrán parlament által felvállalt felelősségteljes szerepet, hogy élt alkotmányos funkcióival és betöltötte a kormány lemondása és az elnök menesztése következtében keletkezett politikai és intézményi vákuumot, és meggyőződése, hogy az Euromajdan-mozgalom fontos szerepet fog betölteni Ukrajna jövőbeli politikai folyamataiban; tudomásul veszi a parlament által eddig meghozott intézkedéseket, különös tekintettel a 2004-es alkotmányhoz való visszatérésre, azon döntésre, hogy 2014. május 25-én tartsanak elnöki választásokat, arra a döntésre, hogy vonják ki a rendőri és biztonsági erőket, és a bebörtönzött Julija Timosenko volt miniszterelnök szabadon bocsátására; felszólít nemzeti egységkormány kialakítására a lehető legtöbb résztvevő bevonásával az ország sürgős szükségleteinek kezelése érdekében;

4.      elismerését fejezi ki az ukrán népnek a hatalomváltás gyors végrehajtásáért és az elmúlt hónapok során tanúsított polgári ellenállásért, és kiemeli, hogy e széles körű polgári tiltakozás példaértékű, és fordulópontot jelent Ukrajna történelmében; hangsúlyozza, hogy nem hagyhatjuk, hogy e demokratikus, polgári győzelemre a bosszúállás szellemének, az ellenfelekkel szembeni megtorlásnak vagy a politikai belharcoknak az árnya vetüljön;

5.      felszólít egy független bizottság felállítására, amely az Európa Tanács Nemzetközi Tanácsadó Testületével szoros együttműködésben kivizsgálná a tüntetések kezdete óta történt emberi jogi visszaéléseket;

6.      erőteljes támogatását, együttérzését és szolidaritását fejezi ki minden olyan ember iránt, aki Kijevben és Ukrajna-szerte az elmúlt három hónapban békésen az utcára vonult, hogy így juttassa kifejezésre az alapvető európai értékek, a demokratikus elszámoltathatóság, valamint az emberi jogok, a jogállamiság és a tüntetéshez való jog tiszteletben tartása iránti támogatását; hangsúlyozza, hogy a demokrácia nem a többség uralma, hanem a fékekre és egyensúlyokra épített kormányzási forma; e tekintetben sajnálatát fejezi ki az ukrán parlament közelmúltban hozott azon döntése miatt, hogy töröljék el a nyelvtörvényt, és Ukrajna Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartájából eredő kötelezettségeivel összhangban kéri új jogszabályok elfogadását;

7.      sürgeti a Bizottságot, hogy a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottságával együttműködve találjon módot arra, hogy orvosi ellátást és támogatást nyújtson a tiltakozókkal szemben alkalmazott erőszak valamennyi áldozatának;

8.      üdvözli a Külügyek Tanácsa 2014. február 20-i különleges ülésének következtetéseit, és különösen a célzott szankciók bevezetésére – többek között az emberi jogi visszaélésekért felelős emberek tekintetében az eszközök befagyasztására és a vízum megtagadására – vonatkozó, valamint a belső elnyomás céljára alkalmas eszközök kivitelére vonatkozó engedélyek felfüggesztéséről szóló döntést; megjegyzi, hogy e szankciók rendkívül nagy hatást gyakoroltak az ukrán közvéleményre és úgy véli, hogy ezen intézkedéseket már korábban is el lehetett volna fogadni;

9.      úgy véli, hogy a célzott, rugalmas, egyéni szankciókat és korlátozó intézkedéseket továbbra is fenn kell tartani az Ukrajnával szembeni uniós politika részeként ezen átmeneti időszakban, és ki kell egészíteni a tagállamokban a pénzmosás és vagyonelrejtés elleni komoly fellépéssel;

10.    követeli valamennyi jogellenesen letartóztatott tüntető és politikai fogoly azonnali és feltétel nélküli szabadon bocsátását, az ellenük felhozott összes vád visszavonását, valamint politikai rehabilitációjukat;

11.    reméli, hogy az ukrán parlamentben az elmúlt napokban alakult alkotmányos többség alapot teremthet egy, az ukrán társadalom valamennyi demokratikus résztvevőjének bevonásával folytatott nemzeti párbeszéd elindulásához, melynek célja a pártok közötti valódi megbékélés, az ukrán nép jövőjéről folytatott érdemi viták rendezése és az ország egységének megőrzése;

12.    rámutat arra, hogy a társulási megállapodás aláírására irányuló javaslat még mindig érvényes, és hogy az EU készen áll annak aláírására, amint a jelenlegi politikai válság megoldódik, és mindaddig, amíg a Külügyi Tanács 2012. decemberi ülésén meghatározott feltételek teljesülnek;

13.    elvárja a Tanácstól és a Bizottságtól, hogy teljesítsék az ígéreteket, és továbbra is támogassák Ukrajnát e mély politikai és gazdasági válságból való kilábalásban, különösen az esetlegesen felmerülő sürgős pénzügyi szükségek tekintetében, amelyek többek között az Oroszországi Föderáció azon döntéséből fakadhatnak, hogy felfüggeszti az ukrán kötvények megvásárlásának második szakaszát;

14.    elvárja a Tanácstól és a Bizottságtól, hogy az IMF-fel, a Világbankkal, az EBRD-vel és az EBB-vel együtt a lehető leghamarabb hozzanak szükséghelyzeti intézkedéseket, továbbá dolgozzanak ki konkrét hosszú távú pénzügyi támogatási csomagot annak érdekében, hogy segítsék Ukrajnát romló pénzügyi és társadalmi helyzete kezelésében és gazdasági támogatást nyújtsanak az ukrán gazdaság szükséges mélyreható és átfogó reformjának elindításához;

15.    elismeri, hogy a széles körben elterjedt korrupció továbbra is gátolja Ukrajna fejlődési lehetőségeit és aláássa az állampolgárok saját intézményeikbe vetett bizalmát; ezért arra kéri az új kormányt, hogy programjában kiemelt helyen kezelje a korrupció elleni küzdelmet; sürgeti az EU-t és Ukrajnát, hogy tegyenek azonnali lépéseket a további tőkekiáramlások megelőzése érdekében;

16.    azon a véleményen van, hogy az EU és Ukrajna közötti vízummentességi megállapodás gyors véglegesítése a legjobb válasz az ukrán civil társadalom és az elmúlt néhány napban az ország terein Ukrajna Európai Unióhoz való csatlakozása mellett tüntető diákok felhívásaira; rámutat továbbá, hogy ez a megállapodás fel fogja gyorsítani és meg fogja könnyíteni a civil társadalmak közötti tapasztalatcseréket és közvetlen emberi kapcsolatokat, ezáltal növelve egymás megértését, és lehetőséget teremtve az ukrán közvélemény számára minden területen az európai normákkal és bevált gyakorlatokkal való ismerkedésre; eközben felszólít átmeneti, rendkívüli módon leegyszerűsített és ingyenes vízumeljárások azonnali bevezetésére;

17.    hangsúlyozza, hogy a mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodás rendelkezései nem teremtenek kereskedelmi nehézségeket az Oroszországi Föderáció számára, valamint hogy a társulási megállapodás nem hárít akadályt Ukrajna keleti szomszédjával fennálló történelmi kapcsolatai útjába; rámutat, hogy a politikai stabilitás, a kiszámíthatóság és a gazdasági jólét továbbra is közös célok;

18.    hangsúlyozza, hogy Ukrajnában nem érhető el tartós politikai megoldás Oroszország konstruktív és legitim hozzájárulása nélkül, elutasítja azonban Európa befolyási övezeteken alapuló új felosztásának elképzelését;

19.    felhívja Moszkvát, hogy tanúsítson konstruktív hozzáállást, és hagyjon fel a megtorló intézkedésekkel és azzal a megengedhetetlen nyomásgyakorlással, amelynek célja, hogy aláássa szomszédai azon szuverén jogát, hogy szabadon határozzák meg jövőjüket, hogy ezáltal lehetővé váljon, hogy Ukrajna mind az EU-val, mind az Oroszországgal folytatott kétoldalú kapcsolatok haszonélvezője lehessen; sürgeti az EU-t és tagállamait, hogy közös álláspontot képviseljenek Oroszországgal szemben a keleti partnerséghez tartozó azon országok európai törekvéseinek támogatásában, amelyek szabadon úgy döntöttek, hogy mélyítik kapcsolataikat az EU-val; ezzel összefüggésben felhívja az EU-t, hogy a WTO-n belül vagy más nemzetközi szervezetekben támogassa Ukrajnát vagy a keleti partnerséghez tartozó bármely más országot, amennyiben az Oroszországi Föderációval van vitájuk;

20.    továbbá kéri a Bizottságot, hogy működjön együtt az ukrán hatóságokkal azért, hogy megtalálják annak a módját, hogy ellensúlyozzák a Moszkva által a társulási megállapodás aláírásának megakadályozására elfogadott megtorló intézkedések hatásait;

21.    úgy véli továbbá, hogy a társulási megállapodáson túl komoly európai perspektíva áll Ukrajna előtt, ha az ország konkrét jelét adja annak, hogy kész a reformokra, és az EUSZ 49. cikkének megfelelően elfogadja és osztja az uniós értékeket;

22.    rámutat arra, hogy a partnerországokban folytatott uniós kommunikációs stratégia még mindig nem hatékony; ezzel összefüggésben sürgeti a Bizottságot, hogy fordítson több energiát a közvélemény meghatározott csoportjainak tájékoztatására a társulási megállapodás potenciális előnyeiről;

23.    utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok kormányainak, Ukrajna elnökének, kormányának és parlamentjének, az Európa Tanácsnak, valamint az Oroszországi Föderáció elnökének, kormányának és parlamentjének.