Prijedlog rezolucije - B7-0264/2014Prijedlog rezolucije
B7-0264/2014

PRIJEDLOG REZOLUCIJE o invaziji Rusije na Ukrajinu

11.3.2014 - (2014/2627(RSP))

podnesen nakon izjava Vijeća i Komisije
u skladu s člankom 110. stavkom 2. Poslovnika

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Sophie Auconie, Elena Băsescu, Ivo Belet, Jerzy Buzek, Arnaud Danjean, Mário David, Anne Delvaux, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Eduard Kukan, Krzysztof Lisek, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Andrej Plenković, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, György Schöpflin, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Inese Vaidere, Philippe Juvin u ime kluba PPE

Također vidi zajednički prijedlog rezolucije RC-B7-0263/2014

Postupak : 2014/2627(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
B7-0264/2014

B7‑0264/2014

Rezolucija Europskog parlamenta   o invaziji Rusije na Ukrajinu

(2014/2627(RSP))

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o europskoj susjedskoj politici i Istočnom partnerstvu te o Ukrajini, s posebnim osvrtom na Rezoluciju od 27. veljače 2014. o stanju u Ukrajini[1],

–       uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 12. prosinca 2013. o ishodu sastanka na vrhu u Vilniusu i budućnosti Istočnog partnerstva, osobito u pogledu Ukrajine[2],

–       uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 6. veljače 2014. o sastanku na vrhu EU-a i Rusije[3],

–       uzimajući u obzir zaključke s izvanrednog sastanka Vijeća za vanjske poslove na temu Ukrajine održanog 3. ožujka 2014.,

–       uzimajući u obzir izjavu Sjevernoatlantskog vijeća od 4. ožujka 2014.,

–       uzimajući u obzir izjavu čelnika država ili vlada o Ukrajini nakon izvanrednog sastanka Europskog vijeća na temu Ukrajine od 6. ožujka 2014.,

–       uzimajući u obzir članak 110. stavak 2. Poslovnika,

A.     budući da oružane snage Ruske Federacije narušavaju suverenost i teritorijalnu cjelovitost Ukrajine;

B.     budući da su nezakonita krimska tijela 6. ožujka 2014. donijela odluku o pristupanju Ruskoj Federaciji i najavila održavanje referenduma o neovisnosti Krima 16. ožujka 2014., kršeći time ukrajinski Ustav, prema kojem se referendumi mogu održavati samo u pogledu lokalnih pitanja;

C.     budući da je Rusija, zajedno s Ujedinjenom Kraljevinom i Sjedinjenim Američkim Državama, potpisnica Memoranduma iz Budimpešte o sigurnosnim jamstvima za Ukrajinu sklopljenog 1994., jamčeći time poštovanje teritorijalne cjelovitosti i suverenosti Ukrajine;

D.     budući da je Vijeće Ruske Federacije 1. ožujka 2014. odobrilo raspoređivanje oružanih snaga Ruske Federacije u Ukrajini;

E.     budući da je Vijeće sigurnosti UN-a u tri dana održalo dva sastanka na temu Ukrajine; budući da je zamjenik glavnog tajnika UN-a Jan Eliasson 2. ožujka 2014. poslan u Kijev kako bi upoznao glavnog tajnika o svim daljnjim koracima koje bi UN mogao poduzeti za smirenje situacije;

 

1.      najoštrije osuđuje invaziju Ruske Federacije i njezino ničim izazvano narušavanje ukrajinske suverenosti i teritorijalne cjelovitosti; zahtijeva trenutačno povlačenje ruskih oružanih snaga u područja u kojima su stalno stacionirane; podsjeća na to da se tim mjerama neupitno krši Povelja UN-a, OESS-ov Helsinški završni akt, Memorandum iz Budimpešte o sigurnosnim jamstvima iz 1994., bilateralni Ugovor o prijateljstvu, suradnji i partnerstvu iz 1997., sporazum o statusu i uvjetima prisutnosti ruske crnomorske flote na teritoriju Ukrajine iz 1997. i međunarodne obveze Rusije; smatra da mjere koje je poduzela Rusija prijete sigurnosti EU-a;

2.      u potpunosti podupire teritorijalnu cjelovitost, jedinstvo i suverenost Ukrajine; pozdravlja odgovornu ulogu ukrajinskog parlamenta koji je preuzeo sve svoje ustavne dužnosti i popunio politički i institucionalni vakuum stvoren ostavkom Vlade i razrješenjem predsjednika, koji je napustio dužnost i otputovao iz države; hvali odgovornost, odmjerenost i suzdržanost kijevske Vlade u rješavanju ove ozbiljne krize, u kojoj se dovodi u pitanje teritorijalna cjelovitost i suverenost države; poziva međunarodnu zajednicu da čvrsto i jednoglasno podržava Ukrajinu i pruža joj potporu;

3.      odluku nezakonitih krimskih tijela o održavanju referenduma o budućem statusu teritorija smatra kršenjem ukrajinskog Ustava i stoga protuzakonitom; oštro osuđuje odluku Vrhovnog vijeća Autonomne Republike Krima o pristupanju Ruskoj Federaciji;

4.      poziva na mirno rješavanje trenutačne krize i potpuno poštovanje načela međunarodnog prava i obveza koje se njime nalažu; smatra da situaciju treba svladati i dodatno smiriti kako bi se izbjegao oružani sukob; naglašava da je od najveće važnosti međunarodno praćenje i posredovanje; poziva institucije EU-a i države članice da budu spremne iskoristiti sve postojeće diplomatske i političke putove te neumorno surađivati sa svim relevantnim organizacijama, kao što je UN, OESS i Vijeće Europe, kako bi osigurale mirno rješavanje krize, koje se treba temeljiti na suverenosti i teritorijalnoj cjelovitosti Ukrajine; ističe da nasilje proruskih skupina s kakvim su se na Krimu suočili posebni predstavnik UN-a Robert Serry i promatrači iz OESS-a ne pomaže postizanju mirnog rješenja sukoba; potiče ruske vlasti da uspostave dijalog s novom ukrajinskom Vladom kako bi razmotrili brige Rusije, kao i političke i gospodarske odnose;

5.      pozdravlja zauzimanje ukrajinske Vlade za ambiciozni program reforme, koji bi uključio političke, gospodarske i socijalne promjene; pozdravlja stoga odluku Komisije o pružanju Ukrajini paketa kratkoročne i srednjoročne potpore u iznosu od 11 milijardi EUR kako bi joj pomogla u stabilizaciji gospodarske i financijske situacije, poziva na međunarodne napore pod vodstvom Europe za dugoročno smirivanje situacije u Ukrajini, rješavanje sve teže gospodarske i socijalne situacije, osiguravanje makroekonomske stabilnosti i pokretanje nužne iscrpne i sveobuhvatne reforme gospodarstva; snažno podupire međunarodni mehanizam za koordinaciju donatora, koji će pokrenuti i voditi Komisija i koji je udružio države članice EU-a, MMF, Svjetsku banku, EBRD i EIB, kao i druge države, s ciljem uspostavljanja plana za međunarodnu financijsku pomoć; poziva Komisiju i države članice da, zajedno s Vijećem Europe i Venecijanskom komisijom, uz financijsku pomoć osiguraju i tehničku pomoć za ustavnu reformu, jačanje pravne države i borbu protiv korupcije u Ukrajini;

6.      potiče ukrajinske vlasti da osiguraju održavanje slobodnih i pravednih izbora uz potpuno poštovanje međunarodnih standarda, promiču ustavnu i pravosudnu reformu, poduzimaju odlučne korake za suzbijanje korupcije i istraže sva djela nasilja počinjena tijekom tromjesečnih prosvjeda na Euromajdanu; ponavlja važnost vođenja uključive politike kojom su obuhvaćene sve regije i manjine, osiguravajući potpunu zaštitu prava nacionalnih manjina u skladu s međunarodnim standardima; poziva ukrajinske vlasti da donesu novo zakonodavstvo u skladu s obvezama koje Ukrajini nalaže Europska povelja o regionalnim i manjinskim jezicima, kojim bi se osiguralo poštovanje prava građana u državi i uporabe ruskog i drugih manjinskih jezika;

7.      pozdravlja odluku Europskog vijeća o potpisivanju političkih poglavlja Sporazuma o pridruživanju prije predsjedničkih izbora u Ukrajini; pozdravlja nastojanja Europskog vijeća da osigura da EU jednostrano usvoji mjere kojima bi se Ukrajini omogućilo uživanje znatnih pogodnosti koje pruža detaljno i sveobuhvatno područje slobodne trgovine, kao što je primjena odredbi povezanih s uvozom robe, točnije smanjenje carina i otvaranje carinskih kvota; ponavlja da bi što prije trebalo potpisati preostale dijelove Sporazuma o pridruživanju/Detaljnog i sveobuhvatnog sporazuma o slobodnoj trgovini; ustraje na potrebi davanja jasnih znakova Rusiji da ništa iz tog sporazuma ne ugrožava ili narušava buduće odnose političke i gospodarske suradnje između Ukrajine i Rusije; pozdravlja nedavno priznanje Vijeća da Sporazum o pridruživanju, uključujući Detaljni i sveobuhvatni sporazum o slobodnoj trgovini, ne čini konačni cilj suradnje između EU-a i Ukrajine; također naglašava da se članak 49. UEU-a primjenjuje na sve europske države, uključujući Ukrajinu, koja ima europsku perspektivu i može podnijeti zahtjev za članstvo u Uniji, pod uvjetom da poštuje načela demokracije, temeljne slobode, ljudska prava i prava manjina te da osigura vladavinu prava;

8.      pozdravlja odluku Europskog vijeća od 6. ožujka 2014. o prvom nizu ciljanih mjera, kao što je obustava bilateralnih pregovora o viznim pitanjima i novom sporazumu, kao i odluku država članica i institucija EU-a o obustavi njihovih priprema za sastanak na vrhu skupine G8 u Sočiju; ističe da bi, ako se situacija ne smiri u zadovoljavajućoj mjeri, EU trebao pripremiti nove mjere i sankcije, kao što su pokretanje postupaka za izbacivanje Rusije iz skupine G8, Vijeća Europe i OESS-a, obustavljanje zahtjeva Rusije za pridruživanje OECD-u, uvođenje zabrana putovanja, zamrzavanje imovine i donošenje zakonodavstva o pranju novca usmjerenog protiv vodećih ruskih političkih ličnosti koje sudjeluju u postupku odlučivanja i izvršavanju odluka o narušavanju suverenosti i teritorijalne cjelovitosti Ukrajine, mjere protiv ruskih poduzeća i njihovih podružnica kako bi u potpunosti poštovali pravo unutarnjeg tržišta i pravo tržišnog natjecanja EU-a, naročito u energetskom sektoru, te zabrana trgovine oružjem i tehnologije s dvojnom namjenom;

9.      pozdravlja odluku Vijeća o donošenju sankcija za 18 pojedinaca koje su usmjerene na zamrzavanje i povrat otuđenih ukrajinskih sredstava;

10.    naglašava važnost sigurne, diversificirane i pristupačne opskrbe energijom u Ukrajini: u vezi s tim ističe stratešku ulogu Energetske zajednice kojom Ukrajina predsjeda u 2014. i izgradnje otpora Ukrajine prema ruskim prijetnjama u pogledu energije; podsjeća na potrebu povećanja kapaciteta skladištenja u EU-u i osiguravanja povratnog protoka plina iz država članica EU-a prema Ukrajini; pozdravlja prijedlog Komisije o modernizaciji ukrajinskog sustava za protok plina i pomoći u plaćanju njezinih dugova Gazpromu;

11.    poziva Vijeće da hitno odobri Komisiji ubrzanje dijaloga s Ukrajinom o viznom sustavu, kako bi se postigao napredak u uvođenju bezviznog režima, prema primjeru Republike Moldove; u međuvremenu poziva na trenutačno uvođenje privremenih, vrlo jednostavnih i jeftinih postupaka izdavanja viza na razini EU-a i država članica;

12.    naglašava važnost aktivnog zalaganja EU-a za pridobivanje ukrajinskog naroda, naročito na Krimu, u ovom prijelomnom trenutku, kako bi mogla uzvratiti ruskoj lažnoj propagandi; čvrsto odbacuje ruske optužbe o diskriminaciji ukrajinskih građana koji govore ruskim jezikom i uvredljivo upućivanje na mirne prosvjednike kao fašiste;

13.    nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, vladama država članica, privremenom predsjedniku, Vladi i parlamentu Ukrajine, Vijeću Europe te predsjedniku, Vladi i parlamentu Ruske Federacije.