Állásfoglalásra irányuló indítvány - B7-0266/2014Állásfoglalásra irányuló indítvány
B7-0266/2014

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY az Ukrajna elleni orosz invázióról

11.3.2014 - (2014/2627(RSP))

benyújtva a Tanács és a Bizottság nyilatkozatait követően
az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján

Rebecca Harms, Mark Demesmaeker, Werner Schulz, Tarja Cronberg, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Nikos Chrysogelos, Helga Trüpel a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B7-0263/2014

Eljárás : 2014/2627(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B7-0266/2014
Előterjesztett szövegek :
B7-0266/2014
Elfogadott szövegek :

B7‑0266/2014

Az Európai Parlament állásfoglalása az Ukrajna elleni orosz invázióról

(2014/2627(RSP))

Az Európai Parlament,

–       tekintettel az Ukrajnáról szóló korábbi állásfoglalásaira, különösen 2014. február 27-i állásfoglalására[1],

–       tekintettel a Külügyek Tanácsa 2014. március 3-i, Ukrajnáról szóló rendkívüli ülésének következtetéseire,

–       tekintettel az állam- és kormányfőknek az Európai Tanács 2014. március 6-i ülésén tett, Ukrajnával kapcsolatos nyilatkozatára,

–       tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére,

A.     mivel 2014. február 27-én az ukrán parlamentben új kormánykoalíció megalakulását jelentették be; mivel az új miniszterelnök 371 szavazat támogatásával lépett hivatalba, ami jóval több, mint a kormánykoalíciót alkotó pártok tagságának összlétszáma;

B.     mivel március 1-jén az orosz Föderációs Tanács – az elnök kérésére – felhatalmazta Putyin elnököt arra, hogy bevesse az orosz fegyveres erőket Ukrajna területén azzal az ürüggyel, hogy az ukrajnai helyzet fenyegetést jelent az orosz polgárok és a Krím félszigeten lévő orosz fegyveres kontingens személyzetének életére;

C.     mivel a közelmúltban nem érkezett hír a Krím félszigeten élő oroszokat vagy orosz nemzetiségű polgárokat ért bármiféle támadásról vagy zaklatásról;

D.     mivel február 28-án azonosító jelzés nélküli csapatok – többek között az Ukrajna területén állomásozó oroszországi fekete-tengeri flotta, illetve az Oroszországi Föderáció fegyveres erőinek egységei – lezárták és elfoglalták a Krími Autonóm Köztársaság jelentősebb városainak főbb infrastruktúráit és középületeit; mivel a válság kezdete óta jelentések szerint legalább további 6 000 főnyi orosz csapatot vetettek be Ukrajnában;

E.     mivel március 5-én a Krími Autonóm Köztársaság parlamentje megszavazta a Krím Oroszországi Föderációhoz való csatlakozását, és hogy március 16-án a Krím népszavazást tart a kérdésről;

F.     mivel egyéb észak- és dél-ukrajnai városokban Oroszország melletti tüntetésekre és demonstrációkra került sor; mivel a helyi hatóságoknak sikerült úrrá lennie a helyzeten;

H.     mivel a Gazprom orosz állami vállalat megfenyegette Ukrajnát, hogy amennyiben az ország nem egyenlíti ki hátralékait, leállítja a gáz szállítását;

I.      mivel minden szinten komoly nemzetközi diplomáciai intézkedésekre van szükség a helyzet enyhítése és a válság továbbgyűrűzésének megelőzése érdekében; mivel az Uniónak hatékonyan kell reagálnia annak érdekében, hogy Ukrajna teljes mértékben, külső nyomástól szabadon gyakorolhassa és élvezhesse szuverenitását;

1.      határozottan elítéli az Ukrajna elleni, orosz csapatok általi inváziót, és felszólítja Moszkvát, hogy – a korábbi kétoldalú megállapodásoknak megfelelően, szomszédjának szuverenitását és területi integritását tiszteletben tartva – haladéktalanul vezényelje vissza katonáit a krími katonai bázisokra;

2.      emlékezteti Oroszországot az 1994. évi budapesti megállapodás aláírójaként vállalt jogi kötelezettségeire, melyek értelmében a felek megállapodtak abban, hogy tartózkodnak az Ukrajna területi integritása vagy politikai függetlensége ellen irányuló fenyegetésektől vagy erőszak alkalmazásától; ezzel összefüggésben sajnálattal veszi tudomásul az Oroszországi Föderáció azon döntését, hogy nem vesz részt a megállapodás aláírói által összehívott, március 5-én Párizsban megrendezett, Ukrajna biztonságáról szóló ülésen;

3.      felszólítja Oroszországot, hogy rendelje vissza a Krímben tartózkodó, azonosító jelzés nélküli egyenruhát viselő álarcos embereit és katonáit, állítsa le a katonai létesítmények elfoglalását, és szüntesse meg az ukrán hajók blokádját; hangsúlyozza, hogy a Krími Autonóm Köztársaság státuszában bekövetkező bármiféle változás kizárólag az ukrán alkotmányban rögzített eljárásoknak megfelelően és a nemzetközi joggal összhangban történhet;

4.      sürgeti Oroszországot és Ukrajnát, hogy a feszültség oldása és a Krímben zajló konfrontáció további kiéleződésének megelőzése érdekében kezdjenek közvetlen tárgyalásokba; felhív ezzel kapcsolatban egy teljes jogkörrel bíró EBESZ megfigyelő küldöttség bevetésére a Krími Autonóm Köztársaságban;

5.      sajnálatosnak tartja, hogy azonosítatlan fegyveresek megfenyegették Robert Serryt, az ENSZ főtitkárának krími különleges megbízottját, aki a Krím elhagyására kényszerült, és kéri, hogy az EBESZ szakértőit – akiket helyi fegyveresek mindezidáig megakadályoztak ebben – engedjék belépni a félsziget területére;

6.      sajnálatosnak tartja, hogy az Külügyek Tanácsának az Oroszországi Föderációval a vízumügyekre, valamint a G8 csúcstalálkozó előkészületeire és új megállapodásaira vonatkozó kétoldalú tárgyalások felfüggesztésére irányuló március 3-i határozatait nem követték szigorúbb és hatékonyabb politikai, kereskedelmi és gazdasági intézkedések;

7.      ezzel összefüggésben emlékeztet arra, hogy a fegyverek és katonai technológiák exportja az egész térség stabilitását és békéjét veszélyezteti; rendkívül helyteleníti, hogy uniós tagállamok nagy mennyiségben exportáltak fegyvereket és katonai technológiát Oroszországnak, köztük jelentős stratégiai fontosságú hagyományos képességeket is; sajnálattal veszi tudomásul, hogy 2007 és 2011 között több mint 900 millió EUR értékű fegyvert és technológiát exportáltak az Unióból Oroszországba; meggyőződése, hogy ezek a kivitelek sértik az EU fegyverexportra vonatkozó 2008/944/KKBP közös álláspontjának legalább az első (a nemzetközi kötelezettségek tiszteletben tartására vonatkozó), a második (az emberi jogokra és a humanitárius jogok tiszteletben tartására vonatkozó), a harmadik (a feszültségek fennállására vonatkozó), az ötödik (az uniós tagállamok nemzeti biztonságára és a regionális béke, biztonság és stabilitás fenyegetésére vonatkozó), és a hatodik (a nemzetközi jog tiszteletben tartására vonatkozó) kritériumait; felszólítja Franciaországot, Németországot és Olaszországot, Oroszország legjelentősebb fegyverbeszállítóit, hogy vizsgálják felül az Oroszországba irányuló exportra vonatkozó politikájukat, és vállaljanak felelősséget, és az Unió fegyverzet-ellenőrzési rendszerével összhangban járjanak el; sajnálatosnak tartja a francia kormány azon döntését, hogy legalább két, csúcstechnológiával felszerelt Mistral csatahajót exportál Oroszországba; emlékeztet arra, hogy a Mistral csatahajó hatékony támadó képességgel rendelkezik, mivel 16 harci helikopter, 4 partraszállító hajó, 13 nehéz harckocsi és mintegy 450 katona szállítására alkalmas; sürgeti a francia kormányt, hogy állítsa le ezt az exportot, és az eredetileg tervezett időpontban, 2014. november 1-jén ne szállítsa le az első Mistral osztályú csatahajót; szintén sajnálatosnak tartja, hogy a német kormány engedélyezte, hogy a Rheinmetall egy korszerű harcászati kiképző központot exportáljon, melyben Oroszország évente mintegy 30 000 gyalogost és páncélos egységet képezhet ki; sürgeti a német kormányt, hogy haladéktalanul állítsa le a Rheinmetall és az orosz fegyveres erők közötti együttműködést;

8.      hangsúlyozza, hogy Oroszország azon döntése, hogy katonai erővel beavatkozik a Krím félszigeten, mind az Európa Tanács, mind pedig a Helsinki Záróokmány alapelveit sérti; felszólítja a tagállamokat, hogy ezzel összefüggésben haladéktalanul indítsák el az Oroszországi Föderáció Európa tanácsi tagságának felfüggesztésére irányuló eljárásokat; kéri továbbá Oroszország G8-tagságának felfüggesztését;

9.      rámutat, hogy az Ukrajna elleni orosz invázióra adott erőtlen uniós reagálás az Oroszországi Föderációtól való nagyfokú energiafüggésből is fakad; úgy véli, hogy e tekintetben középtávon kulcsfontosságú az Unió Moszkvától és más autoriter rendszerektől való függőségének csökkentése, valamint a teljes bojkott lehetőségének megfontolása, és ezzel egyidejűleg olyan konkrét alternatívák kialakítása, amelyek segítséget nyújthatnak azon tagállamoknak, amelyek jelenleg Oroszországon kívül nem rendelkeznek más energiaforrással; felszólítja a Bizottságot, hogy ezzel összefüggésben dolgozzon a harmadik energiaügyi csomag teljes körű végrehajtásán, és támogassa a déli gázfolyosó projektjeit, amelyek hatékonyan diverzifikálják az energiaellátást, és sürgeti a tagállamokat, hogy állami vállalataik ne vegyenek részt olyan, orosz vállalatokkal folytatott projektekben, amelyek növelik Európa kiszolgáltatottságát; felszólítja továbbá az Európai Tanácsot, hogy fogadjon el a megújuló energiára és az energiahatékonyságra vonatkozó kötelező érvényű nemzeti célokat 2030-ra, amelyek csökkentik Európa fosszilisenergia-importtól való függőségét, a Bizottság 2030-ra vonatkozó éghajlat-változási és energiaügyi csomagról szóló közleményét kísérő hatásvizsgálatával összhangban, amely az Európai Tanács március 20–21-i ülésének egyik napirendi pontja;

10.    felszólítja a Bizottságot, hogy sürgősen fogadja el az ahhoz szükséges intézkedéseket, amelyek lehetővé teszik, hogy Ukrajna megbirkózzon egy energiaválsággal, amennyiben Oroszország leállítja a Kijevnek történő gázszállítást;

11.    sajnálatosnak tartja továbbá, hogy az Európai Tanács – az Egyesült Államok kormányával szemben – nem határozott vízumkorlátozások bevezetéséről azon orosz tisztviselőkkel szemben, akik fenyegetést jelenthetnek Ukrajna szuverenitására nézve; felszólít ezen intézkedések megtételére, valamint a szankcionálni kívánt személyek Unión belüli vagyonának befagyasztására, illetve az Unión belüli orosz vagyonokkal kapcsolatos pénzmosás elleni vizsgálatok megerősítésére;

12.    üdvözli a Tanács március 3-i határozatát, amellyel döntött az ukrajnai állami források eltulajdonításáért felelősnek nyilvánított személyek vagyonának befagyasztásáról és visszaszolgáltatásáról, és számít az összes tagállam pénzintézeteinek teljes körű együttműködésére;

13.    üdvözli a Bizottság által Ukrajna számára előterjesztett átfogó segélycsomagot, és annak azonnali végrehajtására szólít fel; felhívja a figyelmet ugyanakkor az ország drámai társadalmi helyzetére, és a jelenlegi helyzet enyhítését célzó kísérő intézkedésekre szólít fel;

14.    ismételten felszólít egy független bizottság felállítására és annak azonnali és teljes körű operatív működésbe léptetésére, amely az Európa Tanács Nemzetközi Tanácsadó Testületével szoros együttműködésben és annak felügyelete alatt kivizsgálná a tüntetések kezdete óta történt emberi jogi visszaéléseket;

15.    elítéli az új kormányt nem támogató pártok tagjaival és aktivistáival szembeni megfélemlítés, zaklatás és fenyegetés valamennyi formáját, és ezek azonnali beszüntetésére szólít fel; sürgeti, hogy a bűnüldözési feladatokat Kijevben mihamarabb utalják vissza a rendőrség hatáskörébe, és felszólítja az EuroMajdan valamennyi résztvevőjét, hogy semmilyen módon ne avatkozzanak bele a közrend biztosításába;

16.    üdvözli Ukrajna ügyvezető elnökének azon döntését, hogy nem írta alá 2012. július 3-i nyelvtörvényt hatályon kívül helyező törvényjavaslatot, és felszólítja az ukrán parlamentet, hogy – Ukrajnának a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartájából fakadó kötelezettségeivel összhangban – hajtsa végre a meglévő jogszabályok reformját;

17.    rámutat arra, hogy a társulási megállapodás aláírására irányuló javaslat még mindig érvényes, és hogy az EU továbbra is készen áll annak aláírására, amint a jelenlegi politikai válság megoldódik, és feltéve, hogy a Külügyi Tanács 2012. decemberi ülésén meghatározott feltételek teljesülnek, és az ukrán alkotmány azt lehetővé teszi; ezzel összefüggésben tudomásul veszi a Tanács azon határozatát, hogy olyan egyoldalú intézkedéseket fogad el, amelyek lehetővé teszik Ukrajna számára, hogy jelentős mértékben részesüljön a mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi térség által nyújtott előnyökből;

18.    elvárja a Tanácstól és a Bizottságtól, hogy az IMF-fel, a Világbankkal, az EBRD-vel és az EBB-vel együtt a lehető leghamarabb dolgozzanak ki konkrét hosszú távú pénzügyi támogatási csomagot annak érdekében, hogy segítsék Ukrajnát romló pénzügyi és társadalmi helyzete kezelésében és gazdasági támogatást nyújtsanak az ukrán gazdaság szükséges mélyreható és átfogó reformjának elindításához;

19.    ismételten hangot ad azon véleményének, hogy az EU és Ukrajna közötti vízummentességi megállapodás gyors véglegesítése a legjobb válasz az ukrán civil társadalom és az elmúlt napokban az ország terein Ukrajna Európai Unióhoz való csatlakozása mellett tüntető diákok felhívásaira; rámutat továbbá, hogy ez a megállapodás fel fogja gyorsítani és meg fogja könnyíteni a civil társadalmak közötti, illetve a közvetlen emberi kapcsolatokat, ezáltal növelve egymás megértését, és lehetőséget teremtve az ukrán közvélemény számára minden területen az európai normákkal és bevált gyakorlatokkal való ismerkedésre; eközben felszólít átmeneti, rendkívüli módon leegyszerűsített és olcsó vízumeljárások bevezetésére;

20.    továbbá kéri a Bizottságot, hogy működjön együtt az ukrán hatóságokkal azért, hogy megtalálják annak a módját, hogy ellensúlyozzák a Moszkva által a társulási megállapodás aláírásának megakadályozására elfogadott megtorló intézkedések hatásait;

21.    úgy véli továbbá, hogy eljött az idő valódi európai kilátások felkínálására Ukrajna számára, amennyiben konkrét bizonyítékokkal támasztja alá, hogy készen áll a reformok bevezetésére, és elfogadja és osztja az EU értékeit;

22.    utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok kormányainak, Ukrajna elnökének, kormányának és parlamentjének, az Európa Tanácsnak, az EBESZ-nek, valamint az Oroszországi Föderáció elnökének, kormányának és parlamentjének.