Propunere de rezoluţie - B7-0266/2014Propunere de rezoluţie
B7-0266/2014

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la invadarea Ucrainei de către Rusia

11.3.2014 - (2014/2627(RSP))

depusă pe baza declarațiilor Consiliului și Comisiei
în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Rebecca Harms, Mark Demesmaeker, Werner Schulz, Tarja Cronberg, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Nikos Chrysogelos, Helga Trüpel în numele Grupului Verts/ALE

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B7-0263/2014

Procedură : 2014/2627(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B7-0266/2014

B7‑0266/2014

Rezoluția Parlamentului European referitoare la invadarea Ucrainei de către Rusia

(2014/2627(RSP))

Parlamentul European,

–       având în vedere rezoluțiile sale anterioare privind Ucraina, în special cea din 27 februarie 2014[1],

–       având în vedere concluziile reuniunii extraordinare a Consiliului Afaceri Externe dedicată Ucrainei din 3 martie 2014,

–       având în vedere declarația șefilor de stat și de guvern referitoare la Ucraina cu ocazia Consiliului European din 6 martie 2014,

–       având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât o nouă coaliție guvernamentală a fost anunțată la 27 februarie 2014 în Verkhovna Rada; întrucât noul prim ministru și-a început mandatul cu sprijinul a 371 de voturi în Parlamentul Ucrainei, ceea ce depășește cu mult numărul total al deputaților din partidele care formează coaliția guvernamentală,

B.     întrucât, la 1 martie, Consiliul Federației Ruse a acordat președintelui Putin competența de a utiliza forțele armate pe teritoriul Ucrainei la cererea președintelui însuși, pretextând în mod fals că situația din Ucraina reprezintă o amenințare pentru viața cetățenilor ruși și a personalului din contingentul din Crimeea al forțelor armate ruse;

C.     întrucât nu s-a raportat niciun caz de atacuri sau intimidări ale populației ruse sau ale cetățenilor de etnie rusă în Crimeea;

D.     întrucât din 28 februarie principalele infrastructuri și clădiri publice din principalele orașe din Republica Autonomă Crimeea au fost blocate și ocupate de trupe fără insigne, cuprinzând elemente ale flotei ruse din Marea Neagră staționate în Ucraina și alte unități ale forțelor armate ale Federației Ruse; întrucât de la începutul crizei, potrivit informațiilor disponibile, cel puțin 6 000 de soldați ruși suplimentari au fost trimiși în Ucraina;

E.     întrucât, la 5 martie, Parlamentul Republicii Autonome Crimeea a votat în favoarea unirii Crimeii cu Federația Rusă și a organizării unui referendum în Crimeea cu privire la acest subiect, la 16 martie;

F.     întrucât au avut loc proteste și demonstrații de susținere a Rusiei în alte orașe din estul și sudul Ucrainei; întrucât autoritățile locale au reușit să mențină controlul asupra situației;

H.     întrucât compania publică rusă Gazprom a amenințat cu întreruperea furnizării gazului în Ucraina dacă țara nu-și achită arieratele;

I.      întrucât este necesară o acțiune diplomatică internațională puternică la toate nivelurile pentru a dezamorsa situația și a evita ca situația de criză să scape de sub control; întrucât UE trebuie să răspundă în mod eficace pentru a permite Ucrainei să-și exercite pe deplin suveranitatea și să beneficieze de ea fără a face obiectul unor presiuni externe;

1.      condamnă cu fermitate invazia Ucrainei de către trupele ruse și solicită autorităților de la Moscova să își retragă imediat soldații la bazele sale militare din Crimeea, în conformitate cu acordurile bilaterale anterioare, respectând astfel suveranitatea și integritatea teritorială a vecinului său;

2.      reamintește Rusiei obligațiile sale juridice în calitate de semnatară a Memorandumului de la Budapesta din 1994 în temeiul căruia părțile au convenit să nu amenințe și să nu folosească forța împotriva integrității teritoriale și a independenței politice a Ucrainei; regretă, în acest sens, decizia Federației Ruse de a nu participa la reuniunea referitoare la securitatea Ucrainei organizată de semnatarii memorandumului la data de 5 martie la Paris;

3.      solicită Rusiei să dispună bărbaților mascați și soldaților în uniforme fără insigne din Crimeea să înceteze asedierea instalațiilor militare ucrainene și să ridice blocada impusă navelor ucrainene; subliniază faptul că orice schimbare a statutului Crimeii trebuie să aibă loc cu respectarea deplină a procedurilor prevăzute de Constituția Ucrainei și în conformitate cu dreptul internațional;

4.      îndeamnă Rusia și Ucraina să inițieze negocieri directe în vederea dezamorsării tensiunii și evitării unei eventuale escaladări a confruntării în Crimeea; solicită, în acest sens, trimiterea unei misiuni de monitorizare cu drepturi depline a OSCE în Republica Autonomă Crimeea;

5.      deplânge amenințările unor bărbați înarmați neidentificați împotriva trimisului special al ONU, Robert Serry, care a fost forțat să părăsească Crimeea și solicită să se acorde accesul în peninsulă experților OSCE, care au fost împiedicați până în prezent de milițiile locale;

6.      regretă faptul că deciziile Consiliului Afaceri Externe din 3 martie de a suspenda negocierile bilaterale cu Federația Rusă în materie de vize, precum și negocierile privind noul acord și pregătirea Summitului G8 nu au fost urmate de măsuri politice, comerciale și economice mai stricte și mai eficiente;

7.      amintește, în acest sens, că exportul de arme și de tehnologie militară poate pune în pericol stabilitatea și pacea din întreaga regiune; regretă profund faptul că statele membre ale UE au exportat la scară largă arme și tehnologie militară Rusiei, inclusiv capacități convenționale strategice majore; regretă faptul că între 2007 și 2011 UE a exportat Rusiei arme și tehnologie în valoare de peste 900 de milioane de euro; este convins că aceste exporturi încalcă cel puțin primul criteriu (respectarea obligațiilor internaționale), al doilea criteriu (drepturile omului și respectarea legislației internaționale în domeniul drepturilor omului), al treilea criteriu (existența unor tensiuni), al cincilea criteriu (securitatea națională a statelor membre UE și amenințări la adresa păcii, securității și stabilității regionale), precum și al șaselea criteriu (respectarea legislației internaționale) din Poziția comună 2008/944/PESC a UE privind exportul de arme; solicită Franței, Germaniei și Italiei, fiind cei mai mari exportatori de arme către Rusia, să-și revizuiască în mod fundamental politicile lor de export către Rusia, să asume responsabilitatea regimului UE privind controlul armelor și să-l respecte; regretă decizia guvernului francez de a exporta cel puțin două nave de luptă Mistral de ultimă generație către Rusia; amintește că nava de luptă Mistral reprezintă o capacitate ofensivă efectivă dat fiind că transportă 16 elicoptere de luptă, patru nave de aterizare, 13 tancuri grele de luptă și aproximativ 450 de soldați; îndeamnă guvernul francez să pună capăt acestui export și să nu livreze nava de luptă de primă clasă Mistral la 1 noiembrie 2014 astfel cum a fost stabilit; regretă profund faptul că guvernul german a autorizat exportul de către Rheinmetall a unui centru de antrenament de luptă de ultimă generație care îi va permite Rusiei să formeze în jur de 30 000 de unități de infanterie și de blindate pe an; îndeamnă guvernul german să pună capăt imediat cooperării dintre Rheinmetall și forțele armate ruse;

8.      subliniază faptul că decizia Rusiei de a interveni militar în Crimeea încalcă principiile fondatoare ale Consiliului Europei precum și Actul final de la Helsinki; solicită, în acest sens, statelor membre ale UE să activeze fără întârziere toate procedurile în vederea suspendării Federației Ruse din Consiliul Europei; solicită, în plus, suspendarea Rusiei din G8;

9.      atrage atenția asupra faptului că răspunsul lipsit de fermitate al UE la invazia Ucrainei de către Rusia se datorează, de asemenea, dependenței puternice față de Federația Rusă în ceea ce privește aprovizionarea cu energie; consideră, în acest sens, că este deosebit de important să se reducă pe termen mediu dependența UE față de Moscova și față de alte regimuri autoritare, precum și să se ia în considerare posibilitatea unui boicot total, stabilind totodată alternative concrete pentru a sprijini statele membre care nu dispun în prezent de altă sursă de energie în afara de Rusia; solicită Comisiei, în această privință, să facă eforturi pentru punerea deplină în aplicare a celui de al treilea pachet privind energia și să sprijine proiectele din Coridorul sudic care diversifică în mod efectiv sursele de aprovizionare cu energie și îndeamnă statele membre să nu angajeze întreprinderile lor publice în proiecte cu întreprinderi ruse care sporesc vulnerabilitatea europeană; de asemenea, solicită Consiliului European să adopte obiective naționale cu caracter obligatoriu privind energia din surse regenerabile și eficiența energetică pentru 2030 care să reducă dependența Europei față de importurile de combustibili fosili, în conformitate cu evaluarea de impact a Comisiei care însoțește comunicarea sa privind pachetul energie și climă pentru 2030 aflată pe ordinea de zi a Consiliului European ce va avea loc în perioada 20-21 martie;

10.    solicită Comisiei să adopte de urgență măsuri necesare pentru a permite Ucrainei să facă față unei crizei energetice în cazul în care Rusia întrerupe aprovizionarea cu gaz a Kievului;

11.    regretă, în plus, faptul că Consiliul European nu a luat nicio decizie referitoare la restricțiile de acordare a vizelor pentru funcționarii ruși considerați a fi o amenințare la adresa suveranității Ucrainei, astfel cum a făcut, dimpotrivă, administrația Statelor Unite; solicită adoptarea acestor măsuri, precum și înghețarea activelor deținute în UE de persoanele vizate de sancțiuni și accelerarea investigațiilor privind spălarea banilor în cazul activelor ruse deținute în UE;

12.    salută decizia Consiliului din 3 martie de a îngheța și recupera activele persoanelor identificate a fi responsabile de deturnarea fondurilor de stat în Ucraina și speră la o colaborare deplină a instituțiilor financiare din toate statele membre;

13.    salută pachetul cuprinzător de asistență pentru Ucraina propus de Comisie și solicită punerea sa rapidă în aplicare; atrage atenția, totuși, la situația socială dramatică din țară și solicită adoptarea unor măsuri de sprijin vizând îmbunătățirea situației actuale;

14.    reiterează solicitarea sa privind stabilirea și punerea în funcțiune rapidă și deplină a unei comisii independente pentru cercetarea actelor de încălcare a drepturilor omului care au avut loc de la începutul demonstrațiilor, în strânsă colaborare cu Grupul consultativ internațional din cadrul Consiliului Europei și sub supravegherea acestuia;

15.    condamnă și solicită încetarea imediată a tuturor actelor de intimidare, hărțuire și amenințare împotriva membrilor și activiștilor partidelor care nu susțin noul guvern; îndeamnă ca toată responsabilitatea privind aplicarea legii în Kiev să fie transferată rapid înapoi forțelor de poliție și solicită tuturor participanților la mișcarea EuroMaidan să evite orice perturbare în asigurarea ordinii publice;

16.    salută decizia președintelui interimar de a nu semna proiectul de lege vizând abrogarea Legii privind politica lingvistică din 3 iulie 2012 și solicită Verkhovna Rada să reformeze legislația existentă pentru a asigura conformitatea acesteia cu obligațiile asumate de Ucraina în temeiul Cartei europene a limbilor regionale sau minoritare;

17.    subliniază faptul că propunerea de a semna acordul de asociere este încă valabilă și că UE este gata să îl semneze, de îndată ce se rezolvă criza politică actuală și cu condiția ca criteriile de referință stabilite de Consiliul Afaceri Externe din decembrie 2012 să fie îndeplinite iar Constituția Ucrainei să permită acest lucru; ia act, în acest sens, de decizia Consiliului de a adopta măsuri unilaterale care ar permite Ucrainei să beneficieze în mod considerabil de avantajele oferite de zona de liber schimb complex și cuprinzător;

18.    se așteaptă ca Consiliul și Comisia, în cooperare cu FMI, Banca Mondială, BERD și BEI, să prezinte cât mai curând un pachet pe termen lung de măsuri de sprijin financiar concret menit să susțină eforturile Ucrainei de a face față agravării situației economice și sociale și să-i acorde sprijin economic pentru inițierea reformelor cuprinzătoare și profunde necesare ale economiei ucrainene;

19.    își reiterează opinia potrivit căreia finalizarea rapidă a unui acord privind eliminarea vizelor între UE și Ucraina reprezintă cea mai bună metodă de a răspunde apelurilor lansate de membrii societății civile ucrainene și de studenții ucraineni care, în ultimele zile, au participat la manifestațiile proeuropene din piețele Ucrainei; evidențiază faptul că acest acord va intensifica și va facilita schimburile și contactele interpersonale între membrii societății civile, sporind astfel înțelegerea reciprocă și oferind posibilitatea opiniei publice ucrainene să se familiarizeze cu standardele europene și cu bunele practici din toate domeniile; solicită, între timp, introducerea imediată a unor proceduri temporare, foarte simple și necostisitoare de eliberare a vizelor;

20.    invită, în plus, Comisia să colaboreze cu autoritățile ucrainene în vederea găsirii unor modalități de a contrabalansa efectele măsurilor de retorsiune adoptate de Moscova pentru a opri semnarea acordului de asociere;

21.    de asemenea, consideră că este momentul să i se ofere Ucrainei o perspectivă europeană reală de îndată ce țara demonstrează în mod concret că este pregătită să realizeze reforme și să adopte și să împărtășească valorile UE;

22.    încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, guvernelor statelor membre, președintelui, guvernului și parlamentului Ucrainei, Consiliului Europei, OSCE precum și președintelui, guvernului și parlamentului Federației Ruse.