Postopek : 2014/2627(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B7-0266/2014

Predložena besedila :

B7-0266/2014

Razprave :

PV 12/03/2014 - 6
CRE 12/03/2014 - 6

Glasovanja :

PV 13/03/2014 - 14.12
CRE 13/03/2014 - 14.12
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2014)0248

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 129kWORD 73k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B7-0263/2014
11.3.2014
PE529.668v01-00
 
B7-0266/2014

ob zaključku razprave o izjavah Sveta in Komisije

v skladu s členom 110(2) Poslovnika


o invaziji Rusije na Ukrajino (2014/2627(RSP))


Rebecca Harms, Mark Demesmaeker, Werner Schulz, Tarja Cronberg, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Nikos Hrizogelos (Nikos Chrysogelos), Helga Trüpel v imenu skupine Verts/ALE

Resolucija Evropskega parlamenta o invaziji Rusije na Ukrajino (2014/2627(RSP))  
B7‑0266/2014

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Ukrajini, zlasti resolucije z dne 27. februarja 2014(1),

–       ob upoštevanju sklepov izredne seje Sveta za zunanje zadeve o Ukrajini z dne 3. marca 2014 o Ukrajini,

–       ob upoštevanju izjave voditeljev držav oziroma vlad o Ukrajini na Evropskem svetu 6. marca 2014,

–       ob upoštevanju člena 110(2) Poslovnika,

A.     ker so v vrhovni radi 27. februarja 2014 napovedali novo vladno koalicijo; ker je novi predsednik vlade prevzel položaj s podporo 371 glasov v ukrajinskem parlamentu, kar je bistveno več, kot je skupno število poslancev strank, ki sestavljajo vladno koalicijo;

B.     ker je na zahtevo predsednika Vladimirja Putina Svet ruske federacije 1. marca 2014 predsednika pooblastil, da na ozemlju Ukrajine uporabi ruske oborožene sile, in sicer pod pretvezo, da so zaradi razmer v Ukrajini ogrožena življenja ruskih državljanov in osebja, ki sestavlja kontingent ruskih oboroženih sil na Krimu;

C.     ker se nedavno ni poročalo o nobenem primeru napada na ruske državljane ali osebe ruske narodnosti oziroma njihovem ustrahovanju na Krimu;

D.     ker so od 28. februarja blokirana poglavitna infrastruktura in javna poslopja v pomembnejših mestih Avtonomne republike Krim ter jih zasedajo oborožene enote brez oznak, ki vključujejo pripadnike ruskega črnomorskega ladjevja iz oporišč v Ukrajini ter druge enote oboroženih sil Ruske federacije; ker poročila navajajo, da je bilo od začetka krize v Ukrajino napotenih vsak 6 000 dodatnih ruskih vojakov;

E.     ker je 5. marca parlament Avtonomne republike Krim glasoval za priključitev Krima Ruski federaciji in da se 16. marca na Krimu izvede referendum o tem vprašanju;

F.     ker je v drugih mestih na vzhodu in jugu Ukrajine prišlo do protestov in demonstracij v podporo Rusiji; ker je lokalnim oblastem uspelo ohraniti nadzor nad razmerami;

H.     ker rusko javno podjetje Gazprom grozi, da bo prekinilo dobavo plina Ukrajini, če država ne odplača svojih dolgov;

I.      ker je potrebna močna mednarodna diplomatska dejavnost na vseh ravneh, da se položaj umiri in prepreči, da bi kriza ušla izpod nadzora; ker se mora EU učinkovito odzvati, da bi Ukrajini omogočila celovito izvajanje in uživanje njene suverenosti, brez zunanjih pritiskov;

1.      odločno obsoja invazijo ruskih vojaških enot na Ukrajino in poziva Moskvo, naj takoj umakne svoje vojake v svoje vojaške baze na Krimu v skladu s predhodnimi dvostranskimi sporazumi ter tako spoštuje suverenost in ozemeljsko celovitost svoje sosede;

2.      opozarja Rusijo na njene pravne obveznosti v vlogi podpisnice memoranduma iz Budimpešte iz leta 1994, v katerem so se podpisnice sporazumele, da ne bodo grozile z uporabo sile oziroma uporabile sile proti ozemeljski celovitosti oziroma politični neodvisnosti Ukrajine; v zvezi s tem obžaluje odločitev Ruske federacije, da se ne udeleži srečanja na temo ukrajinske varnosti, h kateremu so pozvale podpisnice memoranduma in je bil načrtovan 5. marca v Parizu;

3.      poziva Rusijo, naj svojim zamaskiranim možem in vojakom v uniformah brez oznak na Krimu ukaže, naj prenehajo z obleganjem ukrajinskih vojaških objektov in končajo blokado ukrajinskih ladij; poudarja, da mora biti kakršna koli sprememba statusa Krima izpeljana povsem v skladu s postopki, predvidenimi v ustavi Ukrajine, in v skladu z mednarodnim pravom;

4.      poziva Rusijo in Ukrajino, naj začneta neposredna pogajanja, da bi sprostili napetost in preprečili morebitno nadaljnje stopnjevanje soočenja na Krimu; v zvezi s tem poziva, da se v Avtonomno republiko Krim napoti misija za opazovanje Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) z vsemi pooblastili;

5.      obžaluje, da so neidentificirani oboroženi možje grozili posebnemu odposlancu OZN Robertu Serryu, ki je bil prisiljen zapustiti Krim, in poziva, da se izvedencem OVSE zagotovi dostop na polotok, kar so jim doslej preprečevale lokalne milice;

6.      obžaluje, da sklepom Sveta za zunanje zadeve s 3. marca o prekinitvi dvostranskih pogovorov z Rusko federacijo o vizumskih vprašanjih, pa tudi pogovorom o novem sporazumu in pripravam na vrhunsko srečanje G8 niso sledili strožji in učinkovitejši politični, trgovinski in gospodarski ukrepi;

7.      s tega vidika opozarja, da lahko izvoz orožja in vojaške tehnologije ogrozi stabilnost in mir v celotni regiji; globoko obžaluje, da so države članice EU v Rusijo v velikem obsegu izvažale orožje in vojaško tehnologijo, vključno s velikimi strateškimi konvencionalnimi zmogljivostmi; obžaluje dejstvo, da je med letoma 2007 in 2011 izvoz orožja in tehnologije iz EU v Rusijo presegel vrednost 900 milijonov EUR; je prepričan, da ta izvoz krši vsaj prvo merilo (spoštovanje mednarodnih obveznosti), drugo merilo (spoštovanje človekovih pravic in spoštovanje mednarodnega humanitarnega prava), tretje merilo (obstoj napetosti), peto merilo (nacionalna varnost držav članic EU in grožnje regionalnemu miru, varnosti in stabilnosti) in šesto merilo (spoštovanje mednarodnega prava) iz Skupnega stališča Sveta 2008/944/SZVP glede nadzora izvoza vojaške tehnologije in opreme; poziva Francijo, Nemčijo in Italijo kot največje izvoznice orožja v Rusijo, naj temeljito revidirajo svojo izvozno politiko do Rusije ter prevzamejo odgovornost v okviru režima EU za nadzor orožja in se z njim uskladijo; obžaluje odločitev francoske vlade, da v Rusijo izvozi vsaj dve tehnološko najnaprednejši bojni ladji Mistral; spominja, da bojna ladja Mistral predstavlja učinkovito ofenzivno zmogljivost, saj prevaža 16 bojnih helikopterjev, 4 plovila za izkrcanje, 13 težkih bojnih tankov in približno 450 vojakov; poziva francosko vlado, naj zaustavi ta izvoz in ne dostavi prve bojne ladje razreda Mistral 1. novembra 2014, kot je bilo načrtovano doslej; globoko obžaluje tudi dejstvo, da je nemška vlada dovolila, da podjetje Rheinmetall izvozi tehnološko najnaprednejši center za bojno usposabljanje, s čimer Rusija lahko usposobi približno 30 000 pehotnih in oklepnih enot na leto; poziva nemško vlado, naj nemudoma zaustavi sodelovanje med podjetjem Rheinmetall in ruskimi oboroženimi silami;

8.      poudarja, da je odločitev Rusije za vojaško posredovanje na Krimu kršitev ustanovnih načel Sveta Evrope, pa tudi Helsinške sklepne listine; glede tega poziva države članice EU, naj takoj začnejo izvajati postopke za zamrznitev članstva Ruske federacije v Svetu Evrope; poleg tega poziva k zamrznitvi članstva Rusije v skupini G8;

9.      poudarja, da se je EU tako šibko odzvala na invazijo Rusije na Ukrajino tudi zato, ker je sama močno odvisna o od Ruske federacije za oskrbo z energijo; glede tega je prepričan, da je izjemno pomembno na srednji rok zmanjšati odvisnost EU od Moskve in drugih avtoritarnih režimov ter upoštevati možnost popolnega bojkota, obenem pa vzpostaviti oprijemljive alternative, s katerimi se pomaga tistim državam članicam, ki trenutno – razen Rusije – nimajo drugih virov energije; glede tega poziva Komisijo, naj si prizadeva za celovito izvajanje tretjega energetskega svežnja in podpira projekte v južnem koridorju, s katerimi se oskrba z energijo dejansko diverzificira, ter poziva države članice, naj svojih javnih podjetij ne vključujejo v projekte z ruskimi podjetji, ki povečujejo evropsko ranljivost; poziva tudi Evropski svet, naj sprejme zavezujoče nacionalne cilje na področju obnovljivih virov energije in energetske učinkovitosti do leta 2030, ki bodo zmanjšali evropsko odvisnost od uvoza fosilnih goriv, v skladu z oceno učinka Komisije, ki spremlja njeno sporočilo o podnebnem in energetskem svežnju za obdobje do leta 2030 ter je na dnevnem redu Evropskega sveta 20. in 21. marca;

10.    poziva Komisijo, naj takoj sprejme potrebne ukrepe, s katerimi bo omogočila Ukrajini, da se spopade z energetsko krizo v primeru, če Rusija prekine dobavo plina Kijevu;

11.    nadalje obžaluje, da Evropski svet ni sprejel nobene prepovedi izdajanja vizumov ruskim uradnikom, za katere se meni, da ogrožajo ukrajinsko suverenost, kar pa je storila administracija ZDA; poziva k sprejetju teh ukrepov, pa tudi k zamrznitvi premoženja, ki ga imajo v EU osebe, proti katerim so usmerjene sankcije, in k okrepitvi preiskav o pranju denarja v povezavi z ruskim premoženjem v EU;

12.    pozdravlja sklep Sveta z dne 3. marca o zamrznitvi in vračilu premoženja oseb, ki se prepoznajo kot odgovorne za protipravno prisvojitev ukrajinskih državni sredstev, ter pričakuje popolno sodelovanje finančnih institucij vseh držav članic;

13.    pozdravlja celovit paket pomoči za Ukrajino, ki ga predlaga Komisija, in poziva k njegovemu čimprejšnjemu izvajanju; vseeno opozarja na dramatične socialne razmere v državi in poziva k sprejetju spremljajočih ukrepov, namenjenih olajšanju sedanjih razmer;

14.    ponovno poziva k ustanovitvi ter hitremu in celovitemu operativnemu delovanju neodvisne komisije za preiskovanje kršitev človekovih pravic od začetka demonstracij, in sicer v tesnem sodelovanju z mednarodnim svetovalnim odborom Sveta Evrope in pod njegovim nadzorom;

15.    obsoja vsakršno ustrahovanje in nadlegovanje članov in aktivistov strank, ki ne podpirajo nove vlade, ter grožnje tem osebam in poziva k takojšnjemu prenehanju s tem; poziva, naj se vse dolžnosti organov pregona v Kijevu hitro prenesejo nazaj na policijo, in poziva vse evromajdanske struje, naj se izogibajo vsakršnemu poseganju v uveljavljanje javnega reda in miru;

16.    pozdravlja odločitev začasnega predsednika, da ne podpiše zakona, katerega namen je razveljaviti zakon o jezikovni politiki z dne 3. julija 2012, ter poziva vrhovno rado, naj sčasoma reformira obstoječo zakonodajo in jo uskladi z obveznostmi Ukrajine na podlagi Evropske listine o regionalnih in manjšinskih jezikih;

17.    poudarja, da predlog za podpis pridružitvenega sporazuma še vedno velja in da ga je EU pripravljena podpisati, takoj ko bo sedanja politična kriza rešena ter pod pogojem, da bodo izpolnjena merila, ki jih je določil Svet za zunanje zadeve decembra 2012, in da bo ukrajinska ustava to dovoljevala; v zvezi s tem je seznanjen s sklepom Sveta o sprejetju enostranskih ukrepov, s katerimi bi Ukrajini omogočili, da občutno izkoristi prednosti, ki jih ponuja sporazum o poglobljenem in celovitem prostotrgovinskem območju;

18.    pričakuje, da bosta Svet in Komisija, skupaj z Mednarodnim denarnim skladom, Svetovno banko, Evropsko banko za obnovo in razvoj ter Evropske investicijsko banko, čim prej predložila dolgoročni sveženj konkretne finančne podpore, s katero bi Ukrajini pomagali pri reševanju vse hujših gospodarskih in družbenih razmer in ji zagotovili ekonomsko podporo pri uvedbi potrebnih korenitih in celovitih reform ukrajinskega gospodarstva;

19.    ponovno poudarja, da je hitra sklenitev sporazuma o odpravi vizumov med EU in Ukrajino najboljši odgovor na pozive ukrajinske civilne družbe in študentov, ki zadnje dni na trgih demonstrirajo v podporo evropski izbiri Ukrajine; poudarja, da bo ta sporazum povečal in olajšal izmenjave in medosebne stike med civilno družbo ter tako povečal medsebojno razumevanje in dal možnost ukrajinskemu javnemu mnenju, da se pobliže seznani z evropskimi standardi in najboljšo prakso na vseh področjih; dotlej poziva k takojšnji uvedbi začasnih ter zelo enostavnih in poceni vizumskih postopkov;

20.    poleg tega poziva Komisijo, naj si skupaj z ukrajinskimi oblastmi prizadeva poiskati načine, kako kompenzirati posledice maščevalnih ukrepov, ki jih je sprejela Moskva, da bi preprečila podpis pridružitvenega sporazuma;

21.    poleg tega je prepričan, da je nastopil čas, ko je treba Ukrajini ponuditi pravo evropsko perspektivo, ko bo država pokazala oprijemljive dokaze, da je pripravljena izpeljati reforme ter sprejeti vrednote EU in jih vzeti za svoje;

22.    naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladam držav članic, predsedniku, vladi in parlamentu Ukrajine, Svetu Evrope, Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi ter predsedniku, vladi in parlamentu Ruske federacije.

(1)

Sprejeta besedila, P7_TA(2014)0170.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov