Πρόταση ψηφίσματος - B7-0267/2014Πρόταση ψηφίσματος
B7-0267/2014

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία

11.3.2014 - (2014/2627(RSP))

εν συνεχεία δηλώσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Marietje Schaake, Graham Watson, Leonidas Donskis, Ivo Vajgl, Sarah Ludford, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Mulder, Robert Rochefort, Olle Schmidt, Nathalie Griesbeck εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0263/2014

Διαδικασία : 2014/2627(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B7-0267/2014
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B7-0267/2014
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B7‑0267/2014

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία

(2014/2627(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του για την Ουκρανία και ειδικότερα εκείνα της 6ης Φεβρουαρίου 2014[1] και της 27ης Φεβρουαρίου 2014[2],

–       έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, την Τελική Πράξη του Ελσίνκι του ΟΑΣΕ και τις υποχρεώσεις των μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης,

–       έχοντας υπόψη το υπόμνημα της Βουδαπέστης του 1994 και τη Συνθήκη Διαχωρισμού του 1997,

–       έχοντας υπόψη το Σύνταγμα της Ουκρανίας, και συγκεκριμένα τις διατάξεις που αφορούν την Αυτόνομη Δημοκρατία της Κριμαίας,

–       έχοντας υπόψη τη δήλωση των ηγετών της ομάδας των χωρών G7 στις 3 Μαρτίου 2014,

–       έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 19-20 Δεκεμβρίου 2013 και τα συμπεράσματα του έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 6ης Μαρτίου 2014,

–       έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα των έκτακτων συνεδριάσεων του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της 20ής Φεβρουαρίου 2014 και της 3ης Μαρτίου 2014,

–       έχοντας υπόψη την απόφαση της Κρατικής Δούμα της Ρωσίας και του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου να εξουσιοδοτήσει τον Πρόεδρο Πούτιν για τη χρησιμοποίηση των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στο έδαφος της Ουκρανίας,

–       έχοντας υπόψη τα σχέδια διεξαγωγής δημοψηφίσματος στην Κριμαία στις 16 Μαρτίου 2014 σχετικά με την απόσχιση από την Ουκρανία και την προσχώρηση στην Ρωσική Ομοσπονδία,

–       έχοντας υπόψη τις νομικές αλλαγές που συζητούνται από την Κρατική Δούμα της Ρωσίας και το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο για την απλοποίηση της διαδικασίας για την προσχώρηση νέων οντοτήτων στην Ρωσική Ομοσπονδία,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η ρωσική στρατιωτική επίθεση στην Κριμαία έρχεται σε αντίθεση με το διεθνές δίκαιο και παραβιάζει τις υποχρεώσεις της Ρωσίας ως υπογράφουσας το υπόμνημα της Βουδαπέστης χώρας·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι τα επιχειρήματα που προέβαλε η ρωσική ηγεσία προς υποστήριξη αυτής της επίθεσης είναι εντελώς αβάσιμα και εκτός της πραγματικότητας της περιοχής·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ρωσικά στρατεύματα και οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις, με ή χωρίς αναγνωρίσιμη στρατιωτική περιβολή, πρέπει να επιστρέψουν στις βάσεις τους, και η ρωσική στρατιωτική παρουσία στην Κριμαία πρέπει να μειωθεί σύμφωνα με τους όρους της Συνθήκης Διαχωρισμού·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι για να νομιμοποιηθεί ένα δημοψήφισμα στην Κριμαία σχετικά με την αυξημένη αυτονομία ή την απόσχιση πρέπει να συνάδει με το Σύνταγμα και την νομοθεσία της Ουκρανίας·

Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να θεσπισθεί διαδικασία διαπραγμάτευσης για την εξομάλυνση των εντάσεων και τη διασφάλιση ενός ειρηνικού αποτελέσματος που σέβεται απόλυτα την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας·

1.      καταδικάζει απερίφραστα την ρωσική στρατιωτική επίθεση και εισβολή στην Κριμαία, η οποία αποτελεί αδιαμφισβήτητο τμήμα της Ουκρανίας και αναγνωρισμένο ως τέτοιο από τη Ρωσική Ομοσπονδία και από τη διεθνή κοινότητα·

2.      καταδικάζει επίσης τα σχέδια για την διεξαγωγή δημοψηφίσματος και ψηφοφορίας στο κοινοβούλιο της Κριμαίας για απόσχιση από την Ουκρανία και προσχώρηση στην Ρωσική Ομοσπονδία· τονίζει ότι αυτή η απόφαση παραβιάζει το Σύνταγμα και τη νομοθεσία της Ουκρανίας και δεν μπορεί να θεωρηθεί ως νόμιμη ή δημοκρατική, και ζητεί να ανακληθεί η απόφαση για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος·

3.      θεωρεί τη Ρωσία και τη ρωσική ηγεσία υπεύθυνες και υπόλογους για την επικίνδυνη κατάσταση που έχει δημιουργήσει η απερίσκεπτη ενέργειά τους· τονίζει ότι η ενέργεια αυτή παραβιάζει κατάφωρα το διεθνές δίκαιο και αντιβαίνει στο Υπόμνημα της Βουδαπέστης του 1994, το οποίο έχει υπογράψει η Ρωσική Ομοσπονδία, αποτελεί επίσης επικίνδυνη κλιμάκωση και δημιουργεί τον κίνδυνο επιστροφής σε μια διαίρεση τύπου Ψυχρού Πολέμου της Ευρώπης·

4.      εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι η Ρωσία έχει επιλέξει την στρατιωτική δράση, και τονίζει ότι ο δεδηλωμένος στόχος της προστασίας του ρωσόφωνου πληθυσμού στην Κριμαία στερείται παντελώς ερεισμάτων, εφόσον ο πληθυσμός αυτός δεν αντιμετώπισε κανένα κίνδυνο μετά την πτώση του καθεστώτος Γιανουκόβιτς·

5.      εκφράζει την απόλυτη αλληλεγγύη του στον ουκρανικό λαό και την κυβέρνηση και επαναλαμβάνει την άποψή του ότι η νέα κυβέρνηση είναι απολύτως νόμιμη και με δημοκρατική αποδοχή και ότι το Ουκρανικό Κοινοβούλιο έχει ενεργήσει σε απόλυτη συμφωνία με την συνταγματική και νομική συνέχεια μετά την καθαίρεση του προέδρου Γιανουκόβιτς· τονίζει ότι η νέα κυβέρνηση δικαιούται πλήρη υποστήριξη στις προσπάθειές της να ενώσει και σταθεροποιήσει την χώρα καθώς και να αντιμετωπίσει την οικονομική και δημοσιονομική κρίση που προκάλεσε το προηγούμενο καθεστώς·

6.      χαιρετίζει το γεγονός ότι ο ασκών χρέη προέδρου της Ουκρανίας δεν υπέγραψε τις νέες διατάξεις περί γλώσσας, διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό τη θέση της ρωσικής ως επίσημης γλώσσας στην Ουκρανία· τονίζει ότι η Ουκρανία πρέπει να διασφαλίσει πλήρως τα δικαιώματα όλων των κοινοτήτων και μειονοτήτων στην χώρα·

7.      εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι δόθηκε ελάχιστη προσοχή από τη διεθνή κοινότητα στην επισφαλή κατάσταση των Τατάρων της Κριμαίας, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το 12% περίπου του πληθυσμού της Κριμαίας· ζητεί από την ΕΕ και την νέα ουκρανική κυβέρνηση να δώσουν συνέχεια στην έκκληση της Ύπατης Εκπροσώπου/Αντιπροέδρου της Επιτροπής στις 3 Μαρτίου 2014 για τη διασφάλιση επαρκούς προστασίας των εθνικών μειονοτήτων στην Ουκρανία·

8.      τονίζει συγκεκριμένα ότι η απόφαση για την πραγματοποίηση προεδρικών εκλογών στις 25 Μαΐου 2014 αξίζει απόλυτη υποστήριξη, εφόσον αυτές οι εκλογές θα επιτρέψουν στους πολίτες της Ουκρανίας να δώσουν δημοκρατική νομιμότητα στην ηγεσία της χώρας τους· πιστεύει ως εκ τούτου ότι πρέπει να υποστηριχθεί από όλα τα μέρη, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσικής Ομοσπονδίας·

9.      επικροτεί την πρωτοβουλία που ανελήφθη για την δημιουργία Ομάδας Επαφής υπό την αιγίδα του ΟΑΣΕ, αλλά εκφράζει την λύπη του για το γεγονός ότι άγνωστης ταυτότητας ένοπλες ομάδες παρεμπόδισαν την είσοδο στην Κριμαία της αποστολής παρατηρητών του ΟΑΣΕ στις 6 Μαρτίου 2014· καλεί τις ρωσικές αρχές και τις αρχές της Κριμαίας να συνεργασθούν με την αποστολή παρατηρητών του ΟΑΣΕ και να επιτρέψουν στα μέλη της πλήρη και ελεύθερη είσοδο στην περιοχή·

10.    εκφράζει την λύπη του για το γεγονός ότι ο ειδικός απεσταλμένος του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Κριμαία υποχρεώθηκε να συντομεύσει την αποστολή του μετά από βίαιες απειλές που εκτοξεύτηκαν εναντίον του·

11.    επικροτεί την έντονη καταδίκη εκ μέρους του έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 6 Μαρτίου 2014 της ρωσικής επίθεσης κατά της Ουκρανίας·

12.    στηρίζει τις αποφάσεις για αναστολή των διμερών συνομιλιών με την Ρωσική Ομοσπονδία για θέματα θεώρησης διαβατηρίων, των διαπραγματεύσεων για νέα συμφωνία και των προετοιμασιών για την διάσκεψη κορυφής της ομάδας των χωρών G8· υποστηρίζει ανεπιφύλακτα την έκκληση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για ταχεία έναρξη των διαπραγματεύσεων και τις αποφάσεις της ΕΕ σχετικά με ταξιδιωτικές απαγορεύσεις, πάγωμα περιουσιακών στοιχείων και την ακύρωση της διάσκεψης κορυφής ΕΕ-Ρωσίας εάν δεν σημειωθεί πρόοδος·

13.    τονίζει ότι η κοινοβουλευτική συνεργασία που καθιερώθηκε μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Κρατικής Δούμα της Ρωσίας και του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου δεν μπορεί να συνεχισθεί υπό τις παρούσες περιστάσεις, ότι πρέπει να ακυρωθούν όλες οι συναντήσεις, και ότι οι συναντήσεις πρέπει να επαναληφθούν μόνον εφόσον επιλυθεί η παρούσα κρίση·

14.    εκφράζει, ωστόσο, την λύπη του για το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει θέσει ως προϋπόθεση για την επιβολή οικονομικών κυρώσεων την περαιτέρω κλιμάκωση της κατάστασης εκ μέρους της Ρωσίας, και τονίζει ότι οι βαθιοί οικονομικοί και επιχειρηματικοί δεσμοί που υπάρχουν μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας θα επιτρέψουν την σταδιακή εισαγωγή στοχοθετημένων οικονομικών κυρώσεων· καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να συνεχίσει τις προετοιμασίες του για τις ως άνω κυρώσεις, να εκπονήσει σχέδια για στοχοθετημένους οικονομικούς περιορισμούς, και να συνεργαστεί στενά με τις ΗΠΑ·

15.    τονίζει την επείγουσα ανάγκη να σημειωθεί περαιτέρω πρόοδος για την επίτευξη κοινής ενεργειακής πολιτικής με ισχυρή εσωτερική αγορά και διαφοροποιημένο ενεργειακό εφοδιασμό, καθιστώντας με τον τρόπο αυτό λιγότερο εξαρτημένη την ΕΕ από το ρωσικό πετρέλαιο και αέριο·

16.    επικροτεί την Συνολική Δέσμη Συνδρομής που υπέβαλε η Επιτροπή και το έργο του ΔΝΤ σχετικά με την αποκατάσταση της μακροοικονομικής σταθερότητας· επαναλαμβάνει το γεγονός ότι η ΕΕ δεσμεύθηκε να στηρίξει την Ουκρανία στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται·

17.    χαιρετίζει την απόφαση να υπογραφούν τα πολιτικά κεφάλαια της Συμφωνία Σύνδεσης και να εγκριθούν μονομερή μέτρα που θα επιτρέψουν στην Ουκρανία να επωφεληθεί από τις διατάξεις της σφαιρικής και σε βάθος συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών·

18.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις των κρατών μελών, στον ασκούντα χρέη Προέδρου, την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Ουκρανίας, στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στον Πρόεδρο, την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Ρωσικής Ομοσπονδίας.