Propunere de rezoluţie - B7-0268/2014Propunere de rezoluţie
B7-0268/2014

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la Ucraina

11.3.2014 - (2014/2627(RSP))

depusă pe baza declarațiilor Consiliului și Comisiei
în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Nikola Vuljanić, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric în numele Grupului GUE/NGL

Procedură : 2014/2627(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B7-0268/2014

B7‑0268/2014

Rezoluția Parlamentului European referitoare la Ucraina

(2014/2627(RSP))

Parlamentul European,

–       având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât, din noiembrie 2013, când au fost declanșate de refuzul guvernului ucrainean de a semna un acord de asociere cu UE, manifestațiile împotriva politicii guvernului au continuat și au devenit din ce în ce mai violente de ambele părți, la proteste aderând grupuri extremiste de extremă dreaptă și naționaliste; întrucât, din cauza faptului că forțele politice, atât guvernul, cât și opoziția, nu au căzut de acord în privința unui compromis, s-a ajuns la o escaladare violentă a situației, din cauza căreia de ambele părți zeci de persoane și-au pierdut viața și sute au fost rănite; întrucât protestele au demarat sub forma unor demonstrații proeuropene, însă accentul lor s-a mutat pe chestiuni interne, manifestațiile extinzându-se din Kiev în alte orașe;

B.     întrucât acordul de compromis dintre Victor Ianukovici și reprezentanții opoziției, intermediat de miniștrii de externe ai Franței, Germaniei și Poloniei, a fost încălcat de opoziție; întrucât Victor Ianukovici a părăsit Ucraina și s-a dus la Moscova fără să fi demisionat în mod oficial;

C.     întrucât Parlamentul Ucrainei (Rada Supremă - Verhovna Rada) a luat inițiativa și a decis următoarele:

•  să îl pună sub acuzare pe președintele Ianukovici;

•  să organizeze alegeri pe 25 mai 2014;

•  să numească un guvern interimar de tranziție;

•  să reinstaureze constituția din 2004, care prevede în Ucraina o formă de guvernământ hibridă, și anume, parlamentară și prezidențială;

D.     întrucât populația Ucrainei este profund divizată în ceea ce privește modul în care percepe aceste evoluții și viitorul țării;

E.     întrucât la 1 martie 2014 Consiliul Federal al Rusiei a autorizat folosirea forței armelor pe teritoriul Ucrainei, argumentând că Rusia are dreptul de a proteja populația rusofonă din Ucraina; întrucât acest lucru constituie o încălcare clară a dreptului internațional;

F.     întrucât la 27 februarie 2014 soldați proruși fără însemne militare au început să preia controlul Parlamentului din Crimeea, al aeroportului internațional din Simferopol și al bazelor militare; întrucât Peninsula Crimeea este de facto ieșită de sub controlul autorităților ucrainene interimare de tranziție; întrucât există dovezi că această evoluție a evenimentelor este susținută din punct de vedere militar, politic și economic de Rusia; întrucât continuă manifestațiile de amploare în favoarea Rusiei în mai multe orașe ucrainene din afara Crimeii; întrucât aceste evoluții constituie o amenințare gravă la adresa integrității teritoriale a Ucrainei;

G.     întrucât SUA, NATO și UE au reacționat prin suspendarea diferitelor reuniuni și mecanisme de cooperare și au introdus sancțiuni;

H.     întrucât SUA și-au mărit prezența navală în Marea Neagră și și-au consolidat forțele armate în tot estul Europei;

1.      subliniază faptul că actuala criză profundă din Ucraina nu poate fi rezolvată nici prin violență, nici prin decizii ale autorităților de tranziție și că este nevoie de o dezbatere națională de substanță în legătură cu viitorul țării; subliniază faptul că soluțiile durabile nu pot fi găsite decât doar de popoarele Ucrainei care ar trebui să hotărască, fără intervenții din afară, în legătură cu reformele politice și economice necesare, orientarea geopolitică a țării lor și acordurile internaționale și comunitățile la care Ucraina ar trebui să adere;

2.      se arată preocupat de dezbinarea profundă a țării; solicită tuturor actorilor politici din Ucraina să contribuie la detensionarea situației din țară, să acționeze în favoarea integrității teritoriale și suveranității țării, să își protejeze toți cetățenii împotriva intimidării, să vegheze la respectarea drepturilor minorităților și să ajute la pregătirea unor alegeri libere și corecte;

3.      subliniază importanța unor alegeri libere și corecte care să confere legitimitate instituțiilor democratice din Ucraina; solicită autorităților de tranziție din Ucraina să asigure condițiile necesare și să garanteze drepturile și libertățile democratice și un acces egal la mijloacele mass media pentru toate forțele democratice; se așteaptă ca toate partidele politice și instituțiile să-și publice, înaintea alegerilor, programele pentru realizarea unei soluții de durată a acestei profunde crize sociale și economice; condamnă atacurile împotriva Partidului Comunist de către forțele de extremă dreaptă și îndeamnă insistent autoritățile interimare de tranziție să prevină asemenea acțiuni;

4.      denunță activitățile violente ale extremiștilor înarmați de extremă dreaptă și ale grupurilor ultranaționaliste din Kiev și din alte locuri din Ucraina, ocuparea cu forța a ministerelor, a clădirilor administrative și a secțiilor de poliție, în special în Kiev și în partea de vest a țării; este profund îngrijorat de faptul că grupuri politice de extremă dreaptă, precum Partidul Svoboda și Forțele de dreapta, cunoscute pentru opiniile și acțiunile lor rasiste și antisemite, dețin mai multe ministere și alte poziții executive în guvernul interimar de tranziție din Ucraina;

5.      solicită o investigație independentă și transparentă a tuturor actelor recente de violență, inclusiv a rolului și afilierii lunetiștilor, precum și a tuturor încălcărilor drepturilor omului comise de la începutul demonstrațiilor, și solicită urmărirea penală a tuturor responsabililor, de ambele părți;

6.      constată cu îngrijorare că guvernatorii recent numiți ai regiunilor Donețk și Dnepropetrovsk sunt oligarhi clasați printre primii 10 cei mai bogați oameni din Ucraina; subliniază faptul că legăturile strânse dintre administrație și instituțiile politice și oligarhi au fost una din principalele bariere în calea procesului de democratizare în Ucraina în trecut;

7.      este extrem de îngrijorat de faptul că Ucraina a devenit terenul de luptă al competiției geopolitice dintre Rusia și USA, de rolul UE în această evoluție și de faptul că confruntarea dintre Rusia, SUA, UE și NATO periclitează pacea și stabilitatea în Europa și în lume;

8.      condamnă diferitele forme de amestec în afacerile interne ale Ucrainei și presiunea economică și financiară exercitată asupra acestei țări de UE, SUA și Rusia; subliniază faptul că nu există o soluție militară la criza politică din Ucraina;

9.      se arată profund îngrijorat de faptul că în situații de criză, precum cea traversată în prezent de Ucraina, membrii Consiliului de Securitate al ONU, nu simt că ar avea vreo obligație față de Carta ONU, în special față de principiile respectării integrității teritoriale și suveranității altor state, obligația de a rezolva disputele internaționale prin mijloace pașnice și astfel încât să nu pună în pericol pacea, securitatea și dreptatea la nivel internațional, și nici obligația de se abține în relațiile lor internaționale de la amenințări sau de la folosirea forței împotriva integrității teritoriale sau a independenței politice a oricărui stat;

10.    condamnă în termeni duri autorizația dată de Consiliul Federal al Rusiei la 1 martie 2014 de a folosi forța armată pe teritoriul Ucrainei; solicită insistent Rusiei să se abțină să se abțină de la amenințări sau utilizarea forței și a oricărei intervenții militare în Ucraina și să respecte cu strictețe dreptul internațional și obligațiile asumate în conformitate cu acordurile internaționale, precum Acordul dintre Rusia și Ucraina privind statutul și condițiile prezenței flotei rusești de la Marea Neagră pe teritoriul Ucrainei și Memorandumul de la Budapesta din 1994;

11.    se arată îngrijorat de decizia Parlamentului Republicii Autonome Crimeea de a organiza în pripă, în această situație tensionată, un referendum privind alipirea la Federația Rusă; este preocupat în legătură cu rolul pe care se pretinde că l-au avut forțele armate ruse în Peninsula Crimeea; critică demersurile pripite ale legiuitorilor ruși de a face posibilă aderarea Crimeii la Federația Rusă;

12.    sprijină inițiativa privind convocarea unui mecanism internațional adecvat, de preferat sub auspiciile Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE), în vederea medierii unei soluții politice la criza din Crimeea;

13.    este preocupat de faptul că un trimis al ONU, Robert Serry, a fost amenințat și forțat să părăsească Crimeea și că observatorilor OSCE nu li s-a permis accesul; subliniază necesitatea de a evalua în mod obiectiv situația Peninsulei Crimeea; solicită autorităților Republicii Autonome Crimeea să permită accesul observatorilor OSCE și să asigure condițiile necesare pentru o evaluare obiectivă a situației de către observatorii internaționali;

14.    este profund îngrijorat de mobilizarea unor forțe armate suplimentare ale SUA în Marea Neagră și țările baltice; îndeamnă cu insistență Rusia, SUA și NATO să își reducă prezența militară în regiune și să abțină de la exerciții militare sau alte acțiuni militar potențial provocatoare;

15.    regretă profund faptul că, până acum, eforturile diplomatice internaționale de a găsi un compromis pentru soluționarea crizei au eșuat; solicită de urgență tuturor părților să înceteze amenințările cu sancțiuni și înghețarea mecanismelor existente de dialog și cooperare, care ar conduce doar la escaladarea crizei internaționale; subliniază necesitatea continuării dialogului în vederea restabilirii încrederii și a găsirii unor soluții în interesul poporului ucrainean;

16.    subliniază faptul că criza internațională care a luat amploare în contextul crizei din Ucraina este rezultatul eșecului Rusiei și UE de a edifica pe continentul european un sistem de securitate incluziv și durabil și structuri de cooperare care să permită și să promoveze un parteneriat real între toate țările din Europa, inclusiv Rusia; critică faptul că UE și statele sale membre au ignorat preocupările Rusiei legate de politica UE în domeniul Vecinătății Estice, de extinderea NATO și construirea unui sistem anti-rachetă în Europa; conștient fiind de diferențele serioase în privința respectării libertăților democratice și a drepturilor omului, în privința statului de drept și a corupției, solicită o revizuire a politicii UE față de Rusia pentru a pune capăt confruntării, a demara un dialog constructiv pe teme de interes reciproc și a depăși obstacolele în calea instituirii unui parteneriat veritabil;

17.    subliniază faptul că actuala criză politică agravează problemele grele sociale, economice și financiare ale Ucrainei; ia act de promisiunile de asistență financiară pe termen scurt din partea UE pentru a depăși cele mai urgente vicisitudini financiare ale Ucrainei; subliniază faptul că Ucraina are nevoie de sprijin durabil; subliniază faptul că asistența financiară nu ar trebui condiționată de măsuri de austeritate;

18.    solicită imperios instituțiilor de tranziție ale Ucrainei să asigure respectarea strictă a drepturilor și libertăților democratice, a drepturilor omului, protejarea minorităților, libertatea presei și libertatea de întrunire și de opinie; invită toate instituțiile și statele membre ale UE, precum și alți actori politici străini, nu doar să lanseze apeluri în acest sens, ci să acorde sprijin financiar efectiv Ucrainei cu condiția respectării de către aceasta a standardelor și obligațiilor impuse;

19.    încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Guvernului și Parlamentului Ucrainei, Președintelui, Guvernului și Parlamentului Federației Ruse, Secretarului General ONU și adunărilor parlamentare ale Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, precum și Consiliului Europei.