Procedure : 2014/2676(DEA)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B7-0273/2014

Indgivne tekster :

B7-0273/2014

Forhandlinger :

Afstemninger :

Vedtagne tekster :

P7_TA(2014)0340

HENSTILLING TIL AFGØRELSE
PDF 112kWORD 49k
20.3.2014
PE529.676v01-00
 
B7-0273/2014

jf. forretningsordenens artikel 87a, stk. 6


om ikke at gøre indsigelse mod Kommissionens delegerede forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 223/2014 af 11. marts 2014 om Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede (C(2014)1627 – 2014/2676(DEA))


Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

Pervenche Berès for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

Forslag til Europa-Parlamentets afgørelse om ikke at gøre indsigelse mod Kommissionens delegerede forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 223/2014 af 11. marts 2014 om Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede (C(2014)1627 – 2014/2676(DEA))    
B7‑0273/2014

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til Kommissionens delegerede forordning (C(2014)1627),

–       der henviser til Kommissionens skrivelse af 13. marts 2014, hvori den anmoder Parlamentet om at erklære, at det ikke vil gøre indsigelse mod den delegerede forordning,

–       der henviser til artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 223/2014 af 11. marts 2014 om Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede(1), særlig artikel 32, stk. 8 og 9, artikel 34, stk. 7 og 8, og artikel 55, stk.4,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 87a, stk. 6,

A.     der henviser til, at det gentagne gange har understreget, at det er afgørende, at Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede bliver operationel snarest muligt;

1.      erklærer, at det ikke gør indsigelse mod den delegerede forordning;

2.      pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Rådet og Kommissionen.

 

(1)

EUT L 72 af 12.3.2014, s. 1.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik