Menettely : 2014/2676(DEA)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B7-0273/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B7-0273/2014

Keskustelut :

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2014)0340

SUOSITUS PÄÄTÖKSEKSI
PDF 108kWORD 48k
20.3.2014
PE529.676v01-00
 
B7-0273/2014

työjärjestyksen 87 a artiklan 6 kohdan mukaisesti


olla vastustamatta vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahastosta 11. maaliskuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) No 223/2014 täydentämisestä annettua komission delegoitua asetusta  (C(2014)1627 – 2014/2676(DEA))


Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

 

Pervenche Berès työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta

 


Luonnos Euroopan parlamentin päätökseksi olla vastustamatta vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahastosta 11. maaliskuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) No 223/2014 täydentämisestä annettua komission delegoitua asetusta  (C(2014)1627 – 2014/2676(DEA))    
B7‑0273/2014

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon komission delegoidun asetuksen C(2014)1627,

–       ottaa huomioon komission 13. maaliskuuta 2014 päivätyn kirjeen, jossa komissio pyytää parlamenttia ilmoittamaan, ettei se aio vastustaa delegoitua asetusta,

–       ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan,

–       ottaa huomioon vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahastosta 11. maaliskuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 223/2014(1) ja erityisesti sen 32 artiklan 8 ja 9 kohdan, 34 artiklan 7 ja 8 kohdan ja 55 artiklan 4 kohdan,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 87 a artiklan 6 kohdan,

A.     ottaa huomioon, että se on korostanut toistuvasti pitävänsä erittäin tärkeänä, että vähävaraisimmille suunnattu eurooppalaisen avun rahasto otetaan viipymättä käyttöön;

1.      ilmoittaa, ettei se vastusta delegoitua asetusta;

2.      kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen neuvostolle ja komissiolle.

 

(1)

EUVL L 72, 12.3.2014, s. 1.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö