Prijedlog rezolucije - B7-0273/2014Prijedlog rezolucije
B7-0273/2014

PREPORUKA ODLUKE o neulaganju prigovora na delegiranu Uredbu Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 223/2014 od 11. ožujka 2014. Europskog parlamenta i Vijeća o Fondu za europsku pomoć najugroženijima

20.3.2014 - (C(2014)1627 – 2014/2676(DEA))

podnesena u skladu s člankom 87.a stavkom 6. Poslovnika
Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja
 

Pervenche Berès u ime Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja

Postupak : 2014/2676(DEA)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
B7-0273/2014
Podneseni tekstovi :
B7-0273/2014
Rasprave :
Glasovanja :
Doneseni tekstovi :

B7‑0273/2014

Rezolucija Europskog parlamenta o neulaganju prigovora na delegiranu Uredbu Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 223/2014 od 11. ožujka 2014. Europskog parlamenta i Vijeća o Fondu za europsku pomoć najugroženijima

(C(2014)1627 – 2014/2676(DEA))
 

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir delegiranu Uredbu Komisije (C(2014)1627),

–       uzimajući u obzir pismo Komisije od 13. ožujka 2014. kojim od Europskog parlamenta traži da izjavi kako neće ulagati prigovor na delegiranu Uredbu,

–       uzimajući u obzir članak 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–       uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 223/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2014. o Fondu za europsku pomoć najugroženijima[1], a posebno njezine članke 32. stavke 8. i 9., članak 34. stavke 7. i 8. i članak 55. stavak 4.,

–       uzimajući u obzir članak 87.a stavak 6. Poslovnika,

A.     budući da je opetovano naglašavano koliko je nužno da Fond za europsku pomoć najugroženijima počne funkcionirati bez odgode;

1.      izjavljuje da ne ulaže prigovor na delegiranu Uredbu Komisije;

2.      nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji.