Procedūra : 2014/2676(DEA)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B7-0273/2014

Pateikti tekstai :

B7-0273/2014

Debatai :

Balsavimas :

Priimti tekstai :

P7_TA(2014)0340

REKOMENDACIJA DĖL SPRENDIMO
PDF 120kWORD 52k
20.3.2014
PE529.676v01-00
 
B7-0273/2014

pateikta pagal Darbo tvarkos taisyklių 87 straipsnio 6 dalį


neprieštarauti 2014 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotajam reglamentui, papildančiam Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 223/2014 dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo (C(2014)1627 – 2014/2676(DEA))


Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
Pervenche Berès Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas vardu

Europos Parlamento sprendimo neprieštarauti 2014 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotajam reglamentui, papildančiam Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 223/2014 dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo, projektas (C(2014)1627 – 2014/2676(DEA))    
B7‑0273/2014

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Komisijos deleguotąjį reglamentą (C(2014)1627),

–       atsižvelgdamas į Komisijos 2014 m. kovo 13 d. laišką, kuriame ji prašo Parlamento pareikšti, kad jis neprieštarauja deleguotajam reglamentui,

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 223/2014 dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo(1), ypač į 32 straipsnio 8 dalį, 32 straipsnio 9 dalį, 34 straipsnio 7 dalį, 34 straipsnio 8 dalį ir 55 straipsnio 4 dalį,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 87a straipsnio 6 dalį,

A.     kadangi Parlamentas pakartotinai pabrėžė, kad labai svarbu, jog Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondas nedelsiant pradėtų savo veiklą;

1.      pareiškia, kad neprieštarauja deleguotajam reglamentui;

2.      paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.

 

(1)

OL L 72, 2014 3 12, p. 1.

Teisinė informacija - Privatumo politika