Rezolūcijas priekšlikums - B7-0273/2014Rezolūcijas priekšlikums
B7-0273/2014

IETEIKUMS LĒMUMAM par iebildumu neizteikšanu pret Komisijas deleģēto regulu, kas papildina Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 11. marta regulu ES Nr. 223/2014 par Eiropas atbalsta fondu vistrūcīgākajām personām

20.3.2014 - (C(2014)1627–2014/2676(DEA))

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 87.a panta 6. punktu
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja

Pervenche Berès Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vārdā

Procedūra : 2014/2676(DEA)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B7-0273/2014
Iesniegtie teksti :
B7-0273/2014
Debates :
Balsojumi :
Pieņemtie teksti :

B7‑0273/2014

Projekts Eiropas Parlamenta lēmumam par iebildumu neizteikšanu pret Komisijas deleģēto regulu, kas papildina Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 11. marta regulu ES Nr. 223/2014 par Eiropas atbalsta fondu vistrūcīgākajām personām

(C(2014)1627–2014/2676(DEA))
 

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Komisijas deleģēto regulu C(2014)1627,

–       ņemot vērā Komisijas 2014. gada 13. marta vēstuli, kurā tā lūdz paziņot, ka Parlaments neizteiks iebildumus pret deleģēto regulu ES Nr. 223/2014,

–       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu,

–       ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 11. marta Regulu (ES) Nr. 223/2014 par Eiropas atbalsta fondu vistrūcīgākajām personām[1] un jo īpaši tās 32. panta 8. punktu, 32. panta 9. punktu, 34. panta 7. punktu, 34. panta 8. punktu un 55. panta 4. punktu,

–       ņemot vērā Reglamenta 87.a panta 6. punktu,

A.     tā kā vairākkārt ir ticis uzsvērts, ka ir būtiski, lai Eiropas atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām uzsāktu darbību nekavējoties,

1.      paziņo, ka tas neizsaka iebildumus pret deleģēto regulu;

2.      uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Padomei un Komisijai.