Procedură : 2014/2676(DEA)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B7-0273/2014

Texte depuse :

B7-0273/2014

Dezbateri :

Voturi :

Texte adoptate :

P7_TA(2014)0340

RECOMANDARE DE DECIZIE
PDF 113kWORD 52k
20.3.2014
PE529.676v01-00
 
B7-0273/2014

depusă în conformitate cu articolul 87a alineatul (6) din Regulamentul de procedură


de a nu formula obiecțiuni la Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 223/2014 din 11 martie 2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (C(2014)1627 – 2014/2676(DEA))


Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

Pervenche Berès în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

Proiect de decizie a Parlamentului European de a nu formula obiecțiuni la Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 223/2014 din 11 martie 2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (C(2014)1627 – 2014/2676(DEA))    
B7‑0273/2014

Parlamentul European,

–       având în vedere Regulamentul delegat al Comisiei (C(2014)1627),

–       având în vedere scrisoarea Comisiei din 13 martie 2014 prin care aceasta îi solicită să declare că nu va formula obiecțiuni la Regulamentul delegat,

–       având în vedere articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–       având în vedere Regulamentul (CE) nr. 223/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 privind Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane(1), în special articolul 32 alineatul (8), articolul 32 alineatul (9), articolul 34 alineatul (7), articolul 34 alineatul (8) și articolul 55 alineatul (4),

–       având în vedere articolul 87a alineatul (6) din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât a subliniat în mod repetat că este esențial ca Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane să devină operațional în cel mai scurt timp;

1.      declară că nu formulează obiecțiuni la Regulamentul delegat;

2.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie Consiliului și Comisiei.

(1)

JO L 72, 12.3.2014, p. 1.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate