Predlog resolucije - B7-0273/2014Predlog resolucije
B7-0273/2014

PRIPOROČILO ZA SKLEP o nenasprotovanju delegirani uredbi Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 223/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2014 o Evropskem skladu za pomoč najbolj ogroženim

20.3.2014 - (C(2014)1627 – 2014/2676(DEA))

v skladu s členom 87a(6) Poslovnika
Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

Pervenche Berès v imenu Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve

Postopek : 2014/2676(DEA)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B7-0273/2014
Predložena besedila :
B7-0273/2014
Razprave :
Glasovanja :
Sprejeta besedila :

B7‑0273/2014

Osnutek sklepa Evropskega parlamenta o nenasprotovanju delegirani uredbi Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 223/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2014 o Evropskem skladu za pomoč najbolj ogroženim

(C(2014)1627 – 2014/2676(DEA))
 

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju delegirane uredbe Komisije C(2014)1627,

–       ob upoštevanju pisma Komisije z dne 13. marca 2014, v katerem poziva Parlament, naj izjavi, da ne bo nasprotoval delegirani uredbi,

–       ob upoštevanju člena 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–       ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 223/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2014 o Evropskem skladu za pomoč najbolj ogroženim[1], zlasti členov 32(8), 32(9), 34(7), 34(8) in 55(4),

–       ob upoštevanju člena 87a(6) Poslovnika,

A.     ker je že večkrat poudaril, da je izredno pomembno, da Evropski sklad za pomoč najbolj ogroženim začne delovati takoj;

1.      izjavlja, da ne nasprotuje delegirani uredbi;

2.      naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje Svetu in Komisiji.