ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 116kWORD 48k
10.7.2014
PE534.949v01-00
 
B8-0005/2014

внесена съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно референдума за независимостта на региона Венето


Мара Бицото

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно референдума за независимостта на региона Венето  
B8‑0005/2014

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 133 от своя правилник,

А.  като има предвид, че след Каталония, Шотландия и Великобритания, регионът Венето също разглежда възможността да насрочи консултативен референдум, за да гарантира и на гражданите на Венето правото на самоопределение и възможността да изкажат становището си по въпроса за независимостта от централната държавна власт;

Б.  като има предвид, че в своя отговор на въпрос E-007453/2012 по темата „Случаи на евентуално разделяне на държава членка и последствия за гражданите“, Комисията „потвърждава, че [...] в хипотетичния случай на разделение на държава членка, следва да бъде намерено и договорено решение в съответствие с международния правен ред“;

1.  приканва Комисията да установи дали на равнището на ЕС или на международно равнище съществуват забрани или други възпиращи обстоятелства, които забраняват/възпрепятстват обявяването на референдум от страна на региона Венето за независимостта на неговия народ.

Правна информация - Политика за поверителност