ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 114kWORD 49k
10.7.2014
PE534.950v01-00
 
B8-0006/2014

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно скандала с талидомида и здравните нужди на оцелелите пострадали в Европа


Мара Бицото

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно скандала с талидомида и здравните нужди на оцелелите пострадали в Европа  
B8‑0006/2014

Европейският парламент,

–       като взе предвид член 133 от своя правилник,

A.     като има предвид, че през 50-те и 60-те години на миналия век лекарството талидомид беше предписвано на бременни жени в няколко европейски страни като медикамент срещу сутрешното гадене и се продаваше свободно по аптеките; като има предвид, че това лекарство причини раждането на най-малко 20 000 деца с увреждания, а други 100 000 бебета бяха мъртвородени;

Б.     като има предвид, че приблизително 4 000 лица са оцелели след приемането на талидомид в Европа, като те са надхвърлили очакванията на медицинските експерти от онова време и водят самостоятелен живот;

1.      приканва Комисията да повиши осведомеността на правителствата на държавите членки по въпросния скандал, с оглед пълното признаване на здравните нужди на лицата, оцелели в Европа след приемане на лекарството талидомид, с цел гарантиране на справедливост и качество на живот за тях.

Правна информация - Политика за поверителност