ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 97kWORD 49k
10.7.2014
PE534.950v01-00
 
B8-0006/2014

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με το σκάνδαλο της θαλιδομίδης και τις υγειονομικές ανάγκες των επιζησάντων θυμάτων στην Ευρώπη


Mara Bizzotto

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το σκάνδαλο της θαλιδομίδης και τις υγειονομικές ανάγκες των επιζησάντων θυμάτων στην Ευρώπη  
B8‑0006/2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

A.     λαμβάνοντας υπόψη ότι στις δεκαετίες του ’50 και του ’60 το φάρμακο θαλιδομίδη συνταγογραφείτο σε εγκύους σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες ως φάρμακο κατά της πρωινής ναυτίας και επωλείτο επίσης ελεύθερα· ότι το φάρμακο αυτό έχει προκαλέσει τη γέννηση τουλάχιστον 20.000 ανάπηρων παιδιών, ενώ άλλα 100.000 πέθαναν ενδομητρίως·

B.     λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Ευρώπη τα επιζώντα θύματα της θαλιδομίδης ανέρχονται σε 4.000 περίπου και έχουν υπερβεί τις προσδοκίες των τότε εμπειρογνωμόνων ιατρών ζώντας μια ανεξάρτητη ζωή·

1.      καλεί την Επιτροπή να ευαισθητοποιήσει τις κυβερνήσεις των κρατών μελών για το εν λόγω σκάνδαλο, εν όψει της πλήρους αναγνώρισης των υγειονομικών αναγκών των θυμάτων που επέζησαν από το φάρμακο στην Ευρώπη, προκειμένου να τους διασφαλισθεί απονομή δικαιοσύνης και ποιότητα ζωής.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου