RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 102kWORD 47k
10.7.2014
PE534.950v01-00
 
B8-0006/2014

vastavalt kodukorra artiklile 133


talidomiidiga seotud skandaali ja ellujäänud ohvrite tervishoiualaste vajaduste kohta Euroopas


Mara Bizzotto

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek talidomiidiga seotud skandaali ja ellujäänud ohvrite tervishoiualaste vajaduste kohta Euroopas  
B8‑0006/2014

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.     arvestades, et 1950. ja 1960. aastatel kirjutati mitmes Euroopa riigis rasedatele naistele hommikuse iivelduse leevendamiseks välja ravimit talidomiid ja ravim oli saadaval ka käsimüügis; arvestades, et ravimi tarvitamise tulemusel sündis vähemalt 20 000 last puudega ja 100 000 loodet suri;

B.     arvestades, et Euroopas on siiani elus ligikaudu 4000 talidomiidiohvrit, kes on ületanud tolleaegsete meditsiiniekspertide ootusi ja elavad iseseisvalt;

1.      palub komisjonil teavitada liikmesriikide valitsusi kõnealusest skandaalist, et mõistetaks täielikult ellujäänud ravimiohvrite tervisealaseid vajadusi Euroopas ja tagataks neile õiglane kohtlemine ja elukvaliteet.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika