REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 122kWORD 49k
10.7.2014
PE534.950v01-00
 
B8-0006/2014

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par talidomīda skandālu un Eiropā izdzīvojušo upuru veselības aprūpes vajadzībām


Mara Bizzotto

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par talidomīda skandālu un Eiropā izdzīvojušo upuru veselības aprūpes vajadzībām  
B8‑0006/2014

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.     tā kā pagājušā gadsimta piecdesmitajos un sešdesmitajos gados vairākās Eiropas valstīs talidomīdu parakstīja grūtniecēm kā zāles pret rīta nelabumu un šīs zāles varēja arī iegādāties bez receptes; tā kā pēc šo zāļu lietošanas piedzima vismaz 20 000 bērnu invalīdu, bet 100 000 nomira vēl nedzimuši;

B.     tā kā Eiropā dzīvo aptuveni 4000 talidomīda upuru, kuri ir pārsnieguši tā laika medicīnas ekspertu dzīves ilguma prognozes un dzīvo neatkarīgu dzīvi,

1.      aicina Komisiju atgādināt dalībvalstu valdībām par minēto skandālu, lai tiktu pilnībā apzinātas Eiropā izdzīvojušo talidamīda upuru veselības aprūpes vajadzības un viņiem tiktu nodrošināts taisnīgums un dzīves kvalitāte.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika