PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 110kWORD 50k
10.7.2014
PE534.950v01-00
 
B8-0006/2014

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la scandalul legat de Talidomidă și nevoile în materie de sănătate ale victimelor supraviețuitoare din Europa


Mara Bizzotto

Propunere de rezoluție referitoare la scandalul legat de Talidomidă și nevoile în materie de sănătate ale victimelor supraviețuitoare din Europa  
B8-0006/2014

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, în perioada anilor 1950-1960, medicamentul Talidomidă a fost prescris femeilor însărcinate din mai multe țări europene ca tratament împotriva grețurilor matinale, fiind disponibil și fără rețetă; întrucât acest medicament a provocat malformații la cel puțin 20 000 copii, precum și decesul a 100 000 fetuși in utero;

B.  întrucât în Europa există aproximativ 4 000 de victime ale medicamentului Talidomidă care, contrar estimărilor experților medicali din acea epocă, duc o viață independentă,

1.  invită Comisia să sensibilizeze guvernele statelor membre cu privire la acest scandal, pentru ca nevoile de sănătate ale supraviețuitorilor Talidomidei din Europa să fie recunoscute pe deplin, iar acestora să li se garanteze justiție și calitatea vieții.

 

Aviz juridic - Politica de confidențialitate