NÁVRH UZNESENIA
PDF 113kWORD 47k
10.07.2014
PE534.950v01-00
 
B8-0006/2014

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o škandále vyvolanom liekom talidomid a zdravotných požiadavkách ešte žijúcich obetí v Európe


Mara Bizzotto

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o škandále vyvolanom liekom talidomid a zdravotných požiadavkách ešte žijúcich obetí v Európe  
B8-0006/2014

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.  keďže v 50. a 60. rokoch dvadsiateho storočia bol v niekoľkých európskych krajinách liek talidomid predpisovaný tehotným ženám na zmiernenie rannej nevoľnosti, pričom bol takisto voľne na predaj; keďže v dôsledku užívania tohto lieku sa narodilo minimálne 20 000 postihnutých detí a zároveň došlo k vnútromaternicovej smrti ďalších 100 000 plodov;

B.  keďže v Európe žije približne 4 000 ľudí, ktorí na následky talidomidu nezomreli a ktorí prevýšili vtedajšie očakávania lekárskych expertov a žijú nezávisle;

1.  vyzýva Komisiu, aby zvýšila povedomie vlád členských štátov o tomto škandále, aby boli žijúcim obetiam tohto lieku v Európe v plnej miere uznané zdravotné požiadavky s cieľom zaručiť pre ne spravodlivé zaobchádzanie a kvalitu života.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia