FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 108kWORD 47k
10.7.2014
PE534.950v01-00
 
B8-0006/2014

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om neurosedynskandalen och vårdbehoven hos överlevande neurosedynskadade i Europa


Mara Bizzotto

Europaparlamentets resolution om neurosedynskandalen och vårdbehoven hos överlevande neurosedynskadade i Europa  
B8‑0006/2014

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Under 1950- och 1960-talen förskrevs läkemedlet Neurosedyn (talidomid) i flera europeiska länder till gravida kvinnor som botemedel för morgonillamående, och läkemedlet kunde också köpas receptfritt. Detta läkemedel orsakade att minst 20 000 barn föddes med missbildningar, och att omkring 100 000 dog på fosterstadiet.

B.     Det finns uppskattningsvis 4 000 människor med neurosedyn- eller talidomidskador i Europa som har levt längre än vad den tidens medicinska experter trodde var möjligt och som lever ett självständigt liv.

1.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen att göra medlemsstaternas regeringar medvetna om neurosedynskandalen, så att de som överlevde läkemedlets skadeverkningar i Europa kan få sina vårdbehov fullt erkända och garanteras livskvalitet och rättvisa.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy