Menettely : 2014/2717(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0025/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0025/2014

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 17/07/2014 - 10.5
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2014)0009

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 127kWORD 58k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0025/2014
15.7.2014
PE534.969v01-00
 
B8-0025/2014

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Ukrainan tilanteesta (2014/2717(RSP))


Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Mark Demesmaeker, Roberts Zīle, Bas Belder, Geoffrey Van Orden, Ruža Tomašić ECR-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Ukrainan tilanteesta (2014/2717(RSP))  
B8‑0025/2014

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon 27. kesäkuuta 2014 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmät,

–       ottaa huomioon aikaisemmat päätöslauselmansa Ukrainasta,

–       ottaa huomioon 29. marraskuuta 2013 järjestetyn itäisen kumppanuuden Vilnan huippukokouksen yhteisen lausuman,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.     ottaa huomioon, että Ukrainan kansa nousi vastustamaan korruptoitunutta hallintoa, joka kieltäytyi allekirjoittamasta assosiaatiosopimusta Euroopan unionin kanssa;

B.     ottaa huomioon, että Ukrainan parlamentti muutti perustuslakia ja liittyi Ukrainan kansan kamppailuun ihmisoikeuksien, vapauden ja demokratian kaltaisten eurooppalaisten arvojen puolesta;

C.     ottaa huomioon, että väkivaltaisuudet alkoivat huhtikuussa Itä-Ukrainassa, kun separatistit julistivat Donetskin ja Luhanskin alueet itsenäisiksi sen jälkeen, kun Venäjä oli liittänyt Ukrainan Krimin alueen laittomasti itseensä;

D.     ottaa huomioon, että presidentti Petro Porošenko julkisti Itä-Ukrainan kriisin rauhanomaista ratkaisemista koskevan 15-kohtaisen suunnitelman, joka käsittää muun muassa separatistijoukkojen aseista riisumisen;

E.     ottaa huomioon, että Ukrainan viranomaiset julistivat yksipuolisen tulitauon, mikä mahdollisti Ukrainan, Venäjän, Etyjin ja separatistien väliset neuvottelut; ottaa huomioon, että presidentti Porošenko päätti käynnistää uudelleen hallituksen joukkojen sotilaalliset toimet separatistien kapinan kukistamiseksi maan itäosassa, koska neuvotteluissa ei saavutettu olennaista edistystä ja Venäjä-mieliset joukot jatkoivat sotatoimiaan muun muassa ampumalla alas Ukrainan sotilashelikopterin;

F.     ottaa huomioon, että Ukrainan hallituksen joukot onnistuivat uudella hyökkäyksellään ajamaan Venäjä-mieliset kapinalliset ulos Slovanskista, kauan piiritetystä kapinallisten tukikohdasta, ja ottamaan uudelleen hallintaansa 23 separatistien aiemmin hallitsemasta 36 piiristä Donetskin ja Luhanskin alueilla sekä tärkeän Dolzhanskin raja-aseman;

G.     ottaa huomioon, että Nato-lähteiden mukaan Venäjän epäillään lähettäneen taistelupanssarivaunuja, tykistöä ja muita aseita kapinallisille ja sallineen venäläisten taistelijoiden ylittää raja ja liittyä kapinallisten miliisijoukkoihin;

H.     ottaa huomioon, että sen jälkeen, kun Kiovan hallitus käynnisti ”terrorismin vastaisen operaationsa” Itä-Ukrainassa vähintään 200 ihmistä on kuollut ja 600 haavoittunut, ukrainalaisten pakolaisten määrä on noussut 110 000 henkilöön ja maan sisäisiä pakolaisia arvioidaan olevan yli 54 000;

I.      ottaa huomioon, että EU allekirjoitti 27. kesäkuuta assosiaatiosopimuksen Ukrainan sekä Georgian ja Moldovan kanssa; katsoo, että allekirjoittamalla kyseisen sopimuksen EU tunnustaa Ukrainan kansan voimakkaan halun asua maassa, jota johdetaan soveltamalla eurooppalaisia arvoja, demokratiaa ja oikeusvaltioperiaatetta;

J.      ottaa huomioon, että Venäjän poliittinen johto on yrittänyt hyödyntää historian oikeuttamaan kostoon perustuvia ja historian perusteella toisen valtion suvereniteetin kiistäviä asenteita separatistien toimien oikeuttamiseksi ja väittänyt julkisesti, että nykyinen Kaakkois-Ukraina oli tsaarin aikaan Novorossiyana tunnettu Venäjän alue;

K.     ottaa huomioon, että Venäjä on käyttänyt asevoimiaan ottaakseen haltuunsa Ukrainalle kuuluvan Krimin ja liittääkseen sen tämän jälkeen laittomasti itseensä tuettuaan ensin paikallisia separatistiryhmiä; ottaa huomioon, että sama kuvio on toistunut Itä-Ukrainan tapauksessa, mikä rikkoo samalla kaikkia Helsingin sopimusten periaatteita;

L.     ottaa huomioon, että G7-ryhmän julkilausuman ja ulkoasiainneuvoston 14. huhtikuuta tekemän päätöksen mukaisesti EU on lisännyt niiden henkilöiden luetteloon, joihin sovelletaan kohdennettuja pakotteita Ukrainan alueellista koskemattomuutta, itsemääräämisoikeutta ja itsenäisyyttä vahingoittavien toimiensa vuoksi, 15 uutta henkilöä, joille asetetaan kielto matkustaa unioniin ja joiden varat jäädytetään;

M.    ottaa huomioon presidentti Vladimir Putinin todenneen, että Venäjä aikoo jatkaa Venäjän kansalaisten ja ulkomailla oleskelevien kansalaistensa oikeuksien puolustamista turvautuen siinä kaikkiin käytettävissään oleviin keinoihin poliittisista ja taloudellisista välineistä kansainvälisen humanitaarisen oikeuden mukaisiin toimiin ja oikeuteen puolustaa itseään;

N.     ottaa huomioon, että Venäjä katkaisi 16. kesäkuuta kaikki kaasutoimitukset Ukrainaan, koska sen mukaan Ukraina ei ollut maksanut velkaansa Gazpromille; ottaa huomioon, että koska Ukraina sekä Georgia ja Moldova allekirjoittivat assosiaatiosopimukset EU:n kanssa, Venäjä uhkaa rangaista niitä määräämällä tuontikiellon niiden maito- ja muille tuotteille;

O.     ottaa huomioon, että Venäjän vihamieliset toimet ja Krimin valtaaminen ovat vastoin kansainvälistä oikeutta, mukaan luettuina Yhdistyneiden kansakuntien peruskirja, ainakin kolme Ukrainan ja Venäjän välillä vuonna 1997 tehtyä kahdenvälisiä suhteita koskevaa sopimusta ja etenkin vuonna 1994 tehty ydinsulkusopimusta koskeva Budapestin muistio sekä Etyjin tärkeimmät sopimukset;

P.     ottaa huomioon, että komissio päätti perustaa Ukrainan tukiryhmän, jonka kautta koordinoidaan ja ohjataan komission toimia Ukrainan tukemiseksi ja joka auttaa hyödyntämään jäsenvaltioiden asiantuntemusta ja tiivistämään muiden avunantajien ja kansainvälisten rahoituslaitosten koordinointia; ottaa huomioon, että komissio on hyväksynyt Ukrainalle myönnettävän mittavan tukipaketin, jonka arvo on 11,1 miljardia euroa seitsemän seuraavan vuoden aikana;

Q.     ottaa huomioon, että Ukrainassa järjestettiin 25. toukokuuta kansainvälisten sitoumusten mukaisesti presidentinvaalit, joissa valtaosassa maata noudatettiin täysimääräisesti perusvapauksia huolimatta kahden itäisen alueen vihamielisestä asenteesta ja Venäjän toteuttamasta Krimin valtauksesta;

1.      tuo julki solidaarisuutensa Ukrainalle, ilmaisee tukensa presidentti Porošenkon esittämälle rauhansuunnitelmalle ja kehottaa Venäjää olemaan uhkaamatta Ukrainaa sotilaallisella hyökkäyksellä; panee merkille Venäjän presidentin ilmoituksen rauhansuunnitelman periaatteellisesta tukemisesta ja liittoneuvoston päätöksen, jolla peruutetaan lupa käyttää Venäjän joukkoja sotilaalliseen väliintuloon Ukrainassa; toteaa, että jotta saadaan aikaan kestävä aselepo ja rauhansuunnitelma voidaan panna täytäntöön, Venäjän olisi lopetettava taloudellisen, poliittisen ja sotilaallisen tuen antaminen Itä-Ukrainan separatisteille;

2.      kehottaa tässä yhteydessä Venäjän federaatiota pidättäytymään laittomasti aseistettujen ryhmien tukemisesta ja lopettamaan aseiden ja taistelijoiden siirrot Itä-Ukrainaan; kehottaa Eurooppa-neuvostoa määräämään lisää alakohtaisia talouspakotteita Venäjää vastaan, mikäli se ei nouda näitä kehotuksia; kehottaa samalla Ranskaa keskeyttämään Mistral-luokan sota-alusten myynnin Venäjälle;

3.      suhtautuu myönteisesti Ukrainan osoittamaan hyvään tahtoon, kun se otti yksipuolisesti käyttöön tulitauon, ja pitää valitettavana, että separatistit kieltäytyivät toimimasta samoin; on tyytyväinen, että Ukrainan joukot vapauttivat Slovanskin kaupungin ja Dolzhanskin raja-aseman kapinallisten valvonnasta; vaatii lopettamaan kaikki sotilaalliset vihamieliset toimet ja panemaan rauhansuunnitelma täytäntöön Venäjän rakentavan yhteistyön ja Etyjin valvonnan ja seurannan turvin;

4.      ilmaisee tukensa Ukrainan kansalle, joka on yhtenäinen taistelussaan Ukrainan itsemääräämisoikeuden ja alueellisen koskemattomuuden puolustamiseksi;

5.      tuomitsee Venäjän voimatoimet Krimillä ja pitää niitä kansainvälisen oikeuden näkökulmasta Ukrainan itsemääräämisoikeuden ja alueellisen koskemattomuuden vakavana rikkomisena ja torjuu Venäjän ulkosuhteissaan noudattaman politiikan, jossa se asettaa muut toteutuneiden tosiasioiden eteen; pitää Krimin liittämistä Venäjän federaatioon laittomana ja kieltäytyy tunnustamasta Venäjän de facto -hallintoa niemimaalla; kannattaa myös päätöstä kieltää sellaisten Krimiltä ja Sevastopolista peräisin olevien tuotteiden tuonti, joilla ei ole ukrainalaista aitoustodistusta;

6.      toteaa, että Yhdysvallat, Venäjän federaatio ja Yhdistynyt kuningaskunta takasivat Ukrainan nykyiset rajat turvatakuita koskevassa Budapestin muistiossa siinä yhteydessä, kun Ukraina luopui ydinaseista ja liittyi ydinsulkusopimuksen osapuoleksi; muistuttaa Venäjän federaatiota myös siitä, että yhdessä kahden edellä mainitun valtion kanssa Venäjä on sitoutunut mainitussa asiakirjassa pidättymään taloudellisista pakotteista, joiden tavoitteena on pakottaa Ukraina palvelemaan Venäjän etuja suvereenin Ukrainan oikeuksia rikkoen, ja sitoutunut näin pidättymään turvaamasta mitään etuja;

7.      on huolestunut Venäjän poliittisen johdon ja hallituksen jäsenten yrityksistä turvautua historian oikeuttamaa kostoa koskeviin ja historian perusteella toisen valtion suvereniteetin kiistäviin perusteisiin tilanteen pahentamiseksi entisestään Ukrainan itäosissa ja käyttää hyväkseen muiden maiden venäjänkielisten kansalaisten asemaa verukkeena diplomaattisten, taloudellisten ja jopa sotilaallisten toimien toteuttamiseksi entisen Neuvostoliiton jäsenmaita, nykyisin itsenäisiä maita vastaan;

8.      kehottaa jälleen Venäjää olemaan käyttämättä kaasu- ja öljytoimituksia naapurimaittensa pakottamis- ja painostuskeinona; korostaa tässä yhteydessä tarvetta varmistaa Ukrainan ja niiden EU:n jäsenvaltioiden energiansaanti, joihin Venäjän kaasun- ja öljyntoimitusten mahdollinen katkaiseminen vaikuttaisi;

9.      pitää myönteisenä assosiaatiosopimuksen allekirjoittamista Ukrainan kanssa ja korostaa Ukrainan oikeudellisesti tunnustettua mahdollisuutta liittyä aikanaan EU:n jäseneksi, mitä koskeva periaate on kirjattu Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 49 artiklaan;

10.    tuomitsee voimakkaasti Donetskin ja Luhanskin alueiden ”viranomaisten” harjoittaman toimittajien pelottelun, joka ilmenee muun muassa fyysisinä uhkauksina ja sieppauksina; esittää surunvalittelunsa Itä-Ukrainassa tapetun venäläisen toimittajan perheelle ja pitää hyvin valitettavana, että separatistiryhmät pitävät ukrainalaisia toimittajia laittomasti vangittuina Luhanskin alueella; korostaa tarvetta varmistaa, että kiistan kaikki osapuolet pitävät tinkimättä kiinni toimittajien turvallisuudesta;

11.    korostaa tarvetta puolustaa unionin etuja ja arvoja ja edistää vakautta, hyvinvointia ja demokratiaa Euroopan mantereen maissa sekä tehdä yhteistyötä strategisten kumppaneiden kanssa eri puolella maailmaa ja erityisesti transatlanttisten kumppaneiden kanssa;

12.    kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioille, Ukrainan presidentille, itäisten kumppanuusmaiden ja Venäjän federaation hallituksille ja parlamenteille, EU:n ja sen itäisten naapurimaiden parlamentaariselle edustajakokoukselle sekä Euroopan neuvoston ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön parlamentaarisille yleiskokouksille.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö